Зміст

Від редактора
bookmark_border bookmarkНаціональні стандарти бухобліку
Ольга ПАПИРІНА
3
---
bookmark_border bookmarkНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Мінфін №73
6
bookmark_border bookmarkНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1)
Мінфін №73
11
bookmark_border bookmarkНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 2)
Мінфін №73
18
bookmark_border bookmarkНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 3)
Мінфін №73
25
bookmark_border bookmarkНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»
Мінфін №628
28
bookmark_border bookmarkКоли можна не подавати консолідовану звітність
НКЦПФР №12/04/4650/НК
31
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»
Мінфін №137
32
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
Мінфін №92
34
bookmark_border bookmarkВитрати на ремонт і техобслуговування автомобіля
Мінфін №35210-07/23-1937/1689
39
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»
Мінфін №242
40
bookmark_border bookmarkКомп’ютерні програми як об’єкти авторського права
Міністерство освіти і науки України №16-13/4470
44
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
Мінфін №246
45
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»
Мінфін №237
49
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»
Мінфін №20
53
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»
Мінфін №91
55
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»
Мінфін №559
61
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»
Мінфін №181
67
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»
Мінфін №290
74
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»
Мінфін №318
77
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»
Мінфін №353
82
bookmark_border bookmarkПодаткові різниці при переоцінці основних засобів
Мінфін №31-08410-07-10/11255
84
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»
Мінфін №205
85
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»
Мінфін №163
89
bookmark_border bookmarkВідображення гудвілу у фінансовій звітності
Мінфін №31-08410-07-27/27851
92
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»
Мінфін №193
93
bookmark_border bookmarkІнвалютні внески засновників до статутного капіталу
Мінфін №31-08310-06-10/29025
95
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»
Мінфін №147
96
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»
Мінфін №303
101
bookmark_border bookmarkМетодичні рекомендації щодо облікової політики підприємства (Витяг)
Мінфін №635
102
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»
Мінфін №344
103
bookmark_border bookmarkНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»
Мінфін №39
108
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»
Мінфін №601
119
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
Мінфін №617
124
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»
Мінфін №817
127
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»
Мінфін №412
133
bookmark_border bookmarkМетодичні рекомендації щодо облікової політики підприємства (Витяг)
Мінфін №635
144
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 « Біологічні активи»
Мінфін №790
145
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 « Фінансові витрати»
Мінфін №415
149
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»
Мінфін №779
153
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»
Мінфін №1090
157
bookmark_border bookmarkОблік необоротних активів з видобутку корисних копалин
ДФС №6046/6/99-99-19-02-02-15
158
bookmark_border bookmarkПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій»
Мінфін №1577
159
bookmark_border bookmarkПро бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
ВРУ №996-XIV
163
Національні стандарти бухобліку - Тематичний збірник, №1 за 2020 рік, БухгалтеріяUA

Онлайн-версія
Ви можете придбати цей випуск онлайн,
сплативши карткою через Приват24
add_shopping_cart
Придбати за 180грн.
Щоб придбати цей випуск,
зареєструйтесьабо
увійдіть до особистого кабінету
В мене вже є передплата

Якщо ви – передплатник, вам потрібно

Якщо у вас виникли труднощі з отриманням доступу,
напишіть нам на support@buh-ua.com.ua