Оренда держмайна по-новому: перехідний етап

Новий Закон про оренду держмайна(1) відповідно до п.1 його Прикінцевих та перехідних положень (далі — Перехідні положення) набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування(2), та вводиться в дію 01.02.2020 р. (з певними винятками).

Яка доля вже укладених договорів оренди

Слід звернути увагу, що відповідно до пункту 2 Перехідних положень Закону про оренду держмайна визначено подальшу долю договорів оренди державного або комунального майна, укладених до набрання чинності Законом, тобто до 27.12.2019 р.

По-перше, вони зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені.

По-друге, вони продовжуються в порядку, передбаченому законодавством, яке діяло до дати набрання чинності цим Законом, до дати, яка наступить раніше: набрання чинності рішенням КМУ чи рішенням представницького органу місцевого самоврядування, передбаченим абз.5 ч.2 ст.18 Закону про оренду держмайна, або 1 липня 2020 року.

При цьому після настання такої дати договори оренди продовжуються в порядку, визначеному уже Законом про оренду держ­майна.

Стосовно об’єктів оренди, які станом на 01.02.2020 р. перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передане в оренду згідно із Законом про оренду держмайна, то ці об’єкти вважаються такими, щодо яких прийнято рішення про включення їх до Переліку першого типу. При цьому слід враховувати, що за наявності заяви потенційного орендаря чи за ініціативою орендодавця подальші дії щодо таких об’єктів оренди здійснюються відповідно до порядку, визначеного у ст.12 Закону про оренду держмайна.

Чому окремі норми запрацюють 1 жовтня

Підпунктом 1 п.1 Перехідних положень Закону про оренду держмайна встановлені винятки, які передбачають введення в дію з 01.10.2020 р. положень низки статей Закону стосовно роботи електронної торгової системи (ЕТС): внесення (включення) та опублікування інформації у ній, подання в ній заяв, у тому числі заяв на оренду, а також опублікування в цій системі Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону змін і доповнень до договорів оренди.

До 1 жовтня відповідні дії з внесення і опуб­лікування інформації та договорів здійснюють на офіційних вебсайтах орендодавців, а також у друкованих ЗМІ (якщо це передбачено рішенням відповідної місцевої ради). А подання заяв до 01.10.2020 р. відбувається в паперовій або в електронній формі без використання ЕТС.

Інші новації

З-поміж змін до інших законодавчих актів внаслідок прийняття Закону про оренду держ­майна особливо хотілося б виділити такі:

• обов’язковому нотаріальному посвідченню підлягатиме договір найму, предметом якого є майно державної або комунальної власності, якщо він укладений за результатами електронного аукціону строком більше ніж на п’ять років;

• обов’язковій державній реєстрації підлягатиме право користування за договором найму, передбаченим ч.2 ст.793 ЦКУ, якщо договір, предметом якого є майно державної або комунальної власності, укладено за результатами електронного аукціону більше ніж на п’ять років.


(1)Закон України від 03.10.2019 р. № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна». Докладніше див.: Єфімов О. Оренда держмайна по-новому: загальні положення // БухгалтерiяUA. — 2020. — № 8. — С.13.

(2)Опубліковано у газеті «Голос України» від 26.12.2019 р. № 248 (прим. авт.).