Діджіталізація будівельної діяльності: плюси і підводне каміння

Закон № 199(1) приніс у будівельну галузь нові алгоритми і віяння, а забудовникам — нові умови діяльності. Задекларований як такий, що полегшує господарську діяльність у цій сфері, він може виявитися для багатьох несподіваним. Тим більше, що набрання чинності окремими його нормами розтягнуто в часі. Погляньмо на його ключові аспекти і на те, що вони принесуть суб’єктам будівництва. До речі, певні норми Закону № 199 стосуються й ширшого кола осіб, зокрема, щодо змісту реклами.

Новації загального характеру

З 01.03.2020 р. у Законі № 3038(2) нарешті з’явилося визначення терміна «будівницт­во» — це нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єкта будівництва. Також закон доповнили визначенням терміна  «інженер-консультант».

Варто зважати на те, що завдяки Закону № 199 у Законі № 3038 буде чітко прописано процедуру подання документів для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання результатів їх розгляду. Зокрема, встановлено вимоги до документів, що подаються заявником. Йдеться про отримання вихідних даних (містобудівних умов та обмежень і технічних умов), отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, присвоєння чи зміну адреси об’єкта нерухомого майна тощо.

Для об’єкта будівництва та закінченого будівництвом об’єкта запроваджують ідентифікатор, яким є унікальний набір даних (послідовність символів), що присвоюється такому об’єкту автоматично програмними засобами Реєстру будівельної діяльності та використовується для ідентифікації об’єкта. Застосування вказаних ідентифікаторів стане можливим з початком повноцінної роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕС).

Серед інших змін відзначимо такі:

• запроваджено обов’язок замовника перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта забезпечити проведення контрольного геодезичного знімання такого об’єкта;

• уточнено порядок реєстрації (повернення) декларації про готовність об’єкта до експлуатації, внесення до неї змін;

• визначено правила технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна;

• уточнено підстави здійснення контролю органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Діджіталізація буде, але не скоро

Чи не ключовий посил Закону № 199 — запровадження ЄДЕС та пов’язаних з нею механізмів отримання забудовниками різноманітних документів від органів влади. Норми щодо ЄДЕС наберуть чинності 01.12.2020 р.

Така система стане складовою частиною містобудівного кадастру. ЄДЕС акумулюватиме інформацію у сфері будівництва, а також забезпечить електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг з метою отримання визначених Законом № 3038 послуг у сфері будівництва.

Складовими ЄДЕС стануть Реєстр будівельної діяльності, електронний кабінет користувача та портал електронної системи. У складі Реєстру будівельної діяльності функціонуватиме єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, містять відомості про повернення на доопрацювання, про відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Відомості, що містяться в ЄДЕС, мають бути відкритими і загальнодоступними, крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків, паспортних даних, місця проживання фізичної особи, договорів про надання послуг, документів, поданих фізичними та юридичними особами для отримання послуг, визначених Законом № 3038, та іншої інформації, перелік якої визначається Кабміном в Порядку ведення електронної системи (цей акт ще тільки має з’явитися на світ).

Доступ до проєктної документації на будівництво об’єктів буде здійснюватися у режимі читання без можливості копіювання із застереженням, що така проєктна документація є об’єктом авторського права.

Важливо, що такі відомості в ЄДЕС вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. А якщо інформація та документи, що підлягають внесенню до електронної системи, не внесені до неї, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або повинна була знати про ці відомості.

Зверніть увагу! Доступ до відомостей, що містяться в ЄДЕС, через портал електрон­ної системи та державні інформаційні системи, визначені КМУ, буде здійснюватися безоплатно. Водночас передбачено й платний доступ — через інформаційні системи приватної форми власності.

До речі, в ЄДЕС повинні оприлюднюватися зареєстровані державні та галузеві будівельні норми, зміни до них. Ці акти будуть набирати чинності не раніше ніж через 90 днів з дня їх реєстрації та оприлюднення на порталі системи.

У чому плюси ЄДЕС? З використанням її Реєстру будівельної діяльності можливим буде створення, скажімо, таких електрон­них документів, як містобудівні умови та обмеження, технічні умови, ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, кваліфікаційний сертифікат виконавця робіт, будівельний паспорт забудови земельної ділянки, енергетичні сертифікати об’єктів будівництва та будівель тощо. Відповідні документи набиратимуть чинності з моменту їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом особи, яка їх створила, якщо інше не визначено законодавством. При цьому передбачені Законом № 3038 документи/дії, створені/здійснені без використання Реєстру будівельної діяльності, будуть недійсними (крім документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю).

Через електронний кабінет замовники будівництва, забудовники та інші зацікавлені особи будуть взаємодіяти з органами влади чи між собою, зокрема, подавати та отримувати потрібні їм документи в електронній формі, серед іншого — щодо ліцензування будівництва, проведення профатестації, отримання будівельного паспорта тощо. Через кабінет обіцяють також зробити можливим укладення електронних договорів про: надання технічних умов, проведення експертизи проєктної документації на будівництво об’єктів, проведення технічної інвентаризації, обстеження інженерних систем будівлі, сертифікацію енергетичної ефективності будівлі.

Зверніть увагу!Підключення та доступ користувачів до електронного кабінету здійснюватиметься безоплатно. Користувачі отримають доступ до електронного кабінету після проходження процедури ідентифікації та автентифікації через державну інтегровану систему електронної ідентифікації.

До речі, замовники об’єктів житлового будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, будуть зобов’язані щоквартально не пізніше 5 числа першого місяця кварталу завантажувати до електронного кабінету фото цих об’єктів. Зроблено це, вочевидь, для контролю осіб, що придбали відповідні майнові права на житло, за станом будівництва. Утім, із Закону № 199 напряму не випливає відповідальність за порушення такого обов’язку.

Через портал електронної системи здійснюватимуться доступ користувачів до електронного кабінету, перегляд заявником стану розгляду поданих ним документів та його доступ до результатів адміністративних та інших послуг, що надаються за допомогою електронної системи.

Мало того, через такий портал передбачено відкритий доступ у режимі реального часу будь-яких фізичних та юридичних осіб до відомостей та документів Реєстру будівельної діяльності, у тому числі у розрізі кожного об’єкта будівництва та закінченого будівництвом об’єкта. Простіше кажучи, кожен зацікавлений зможе проглядати інформацію про будь-яке легальне будівництво, його замовників та виконавців. Також будь-хто зможе через портал мати доступ до будівельних норм та інших нормативних документів.

Надання адреси та перейменування об’єктів

Як не дивно, до появи Закону № 199 у нас не було на законодавчому рівні врегульовано порядок надання адреси новим об’єктам будівництва і не було прописано єдину послідовність зміни адреси вулиць, провулків, проспектів, площ тощо. Зараз це непорозуміння виправлено.

Адресою об’єкта нерухомого майна буде унікальна структурована сукупність реквізитів, що використовуються для ідентифікації об’єкта та визначення місця його розташування на місцевості. Порядок присвоєння адреси ще має затвердити Кабмін. Але він не може передбачати обов’язок отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру.

Адресу присвоюватимуть об’єктам будівництва, будинкам, будівлям, спорудам, квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об’єктами нерухомого майна. Ну а відповідні повноваження отримають виконавчі органи сільських, селищних, міських та районних у місті рад, місцеві державні адміністрації або районні у місті Києві державні адміністрації.

Також новації передбачають процедуру зміни адреси об’єкта.

Здійснення архітектурної діяльності

Найпомітніші новації, привнесені Законом № 199, стосуються здійснення технічного нагляду за будівництвом. Його забезпечує замовник та здійснюють особи, які мають кваліфікаційний сертифікат. Обов’язок щодо здійснення технічного нагляду може бути покладений замовником на спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду або інженера-консультанта із визначенням у договорі підряду їхніх повноважень.

Також коригувань зазнає процедура професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури. Йдеться, зокрема, про подання заяви про допуск до проведення професійної атестації у паперовій формі або в електрон­ній формі через електронний кабінет користувача ЄДЕС (звісно, коли вона запрацює). Таку заяву розглядатимуть протягом десяти робочих днів з дня її отримання. А сам іспит проведуть протягом місяця з дня отримання заяви.

Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного сертифіката за результатами іспиту буде непідтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань. Це рішення можна буде оскаржити в адміністративному чи судовому порядку. А ось громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.

До виконавців робіт, які пройшли професійну атестацію, прирівнюються особи, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах із сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до законодавства, та включені до ЄДЕС.

Вимоги до реклами

Закон № 199 у новій редакції виклав вимоги до рекламування. Ці норми запрацювали з 01.02.2020 р. Новації стосуються саме реклами спорудження об’єкта житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління.

Надалі забудовники під час пропагування своїх послуг і товарів повинні будуть зважати на оновлені переліки заборон у рекламі та вимог до реклами житлового будівництва, які містять, відповідно, ч.1 ст.8 та ч.1 ст.251 Закону про рекламу(3). Зокрема, із запуском ЄДЕС в рекламі житлового будівництва слід буде вказувати не лише реквізити дозвільних документів, а й ідентифікатор об’єкта будівництва в зазначеній системі.

Будівництво на приаеродромній території

Ці норми запрацюють з 01.08.2020 р. Вони передбачають специфіку забудови (здійснення будівництва) та використання землі на приаеродромній території шляхом урахуванням обмежень використання такої території. Ці обмеження розробляються експлуатантами аеродрому для кожного аеродрому окремо та погоджуються з органами місцевого самоврядування. Затверджені обмеження передають органам, уповноваженим затверджувати містобудівну документацію, для врахування при її розробленні.


(1)Закон України від 17.10.2019 р. № 199-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва». Набрав чинності 01.12.2019 р. з певними виключеннями (прим.авт.).

(2)Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

(3)Закон України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР «Про рекламу».