Прибутково-фінансова звітність

Цей збірник присвячено одразу двом видам звітності. У частині, присвяченій фінансовій звітності, розглянуто найбільш актуальні питання щодо її складання, подання та оприлюднення.

В епіцентрі уваги — складання фінансової звітності за МСФЗ. Зокрема, зіставлення інформації, відображеної за вітчизняними та міжнародними стандартами, форми звітності та технічні особливості її подання.

Порушено й тему аудиту фінзвітності та її оприлюднення разом з аудиторським висновком. Стаття на с.17 допоможе із визначенням суб’єктів господарювання, які підпадають під обов’язковий аудит.

Підприємства, які мають дочірні та інші контрольовані ними підприємства, повинні складати консолідовану фінансову звітність. Для цього передусім потрібно розуміти, за якими принципами відбувається консолідація та яких процедур повинні дотримуватися материнське та дочірнє (контрольоване підприємство). Зазначеним особливостям присвячено статтю на с.22 цього збірника.

Звітування з податку на прибуток — це перманентний процес, до якого з відповідною періодичністю (квартал, півріччя, три квартали, рік) долучаються платники такого податку. Головна тема податкової частини цього збірника — порядок складання додатків до Декларації з податку на прибуток. Принаймні, їх більшості.

На момент підготовки номера до друку стало відомо, що «славнозвісний» законопроект 1210(1) подолав «вето» і найближчим часом буде переданий на підпис Президенту України. А це означає, що вже у звітних періодах 2020 року при складанні Декларації з податку на прибуток та додатків до неї потрібно зважати на те, що, ймовірно, буде:

1) збільшено з 6 тис. грн. до 20 тис. грн. суму, яку використовують при податковому визначенні основного засобу;

2) збільшено з 20 млн грн. до 40 млн грн. розмір річного доходу за даними бухгалтерського обліку, досягнувши який платник податку на прибуток проводитиме обов’язкові коригування фінансового результату;

3) запроваджено на період 2020—2030 роки прискорену амортизацію основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) та п’ятої групи, мінімально допустимий строк якої становить два роки; третьої групи (передавальні пристрої) та дев’ятої групи, мінімально допустимий строк якої становить п’ять років.

Про ці та інші новації ПКУ ми докладно розповідатимемо на шпальтах журналу «БухгалтеріяUA». Передплачуйте та слідкуйте за публікаціями.

Укладачі



(1)Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві від 30.08.2019 р. № 1210 (https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66520).

Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників