Штрафи для роботодавців зменшено

ДИВ. ТАКОЖ С.26

З 2 лютого 2020 року набрав чинності давно очікуваний Закон № 378(1), яким внесено зміни до КЗпП. Очевидно, що найважливіша суть цих змін — у зменшенні розмірів штрафних санкцій, сплата яких передбачена у ст.265 КЗпП для роботодавців (юридичних та фізичних осіб — підприємців) у разі порушення ними законодавства про працю. Далі у таблиці наведено розміри санкцій до та після 2 лютого цього року.

Крім того, новим у ст.265 КЗпП є положення щодо можливості зменшення штрафу до 50 відсотків, якщо його буде сплачено протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. У такому разі постанова буде вважатися виконаною.

Також у разі усунення певних порушень у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються (див. рядки 2—4 та 7 таблиці). Але за деякі порушення (див. рядки 1, 5, 6 та 8 таблиці) доведеться  заплатити штраф незалежно від факту усунення цих порушень.

Таблиця. Санкції, передбачені у ст.265 КЗпП     

№ з/п

Порушення

Штраф з
2 лютого 2020 року

Штраф до
2 лютого 2020 року

1

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), недотримання вимог щодо неповного робочого часу, виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків (абз.2 та 3 ч.2 ст.265 KЗпП)

За перше порушення —

10 МЗП(2) за кожного працівника (у 2020 році — 47230 грн.)*.

За повторне порушення протягом 2 років — 30 МЗП за кожного працівника (у 2020 році — 141690 грн.)

30 МЗП за кожного працівника

(у 2020 році —
141690 грн.)

2

Порушення встановлених строків виплати зарплати та інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі (абз.4 ч.2 ст.265 KЗпП)

3 МЗП за кожного працівника

(у 2020 році — 14169 грн.)

3

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (абз.5 ч.2 ст.265 KЗпП)

2 МЗП за кожного працівника

(у 2020 році — 9446 грн.)

10 МЗП за кожного працівника

(у 2020 році —
47230 грн.)

4

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які є військовозобов’язаними (абз.6 ч.2 ст.265 KЗпП)

4 МЗП за кожного працівника

(у 2020 році — 18892 грн.)*

*До юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої — третьої груп, застосовується попередження

5

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абз.7 ч.2 ст.265 KЗпП)

3 МЗП за кожного працівника

(у 2020 році — 14169 грн.)

6

Недопущення до проведення перевірки з питань, вказаних у абз.2 ч.2 ст.265 КЗпП (рядок 2 цієї таблиці), створення перешкод у її проведенні (абз.8 ч.2 ст.265 KЗпП)

16 МЗП

(у 2020 році — 75568 грн.)

100 МЗП

(у 2020 році —
472300 грн.)

7

Порушення інших вимог трудового законодавства (абз.9 ч.2 ст.265 KЗпП)

За перше порушення —
1 МЗП за кожне порушення (у 2020 році — 4723 грн.)

1 МЗП

(у 2020 році —
4723 грн.)

8

Повторне порушення протягом року інших вимог трудового законодавства (абз.10 ч.2 ст.265 KЗпП)

2 МЗП

(у 2020 році — 9446 грн.)

Не було передбачено


(1)Закон України від 12.12.2019 р. № 378-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України».

(2)Розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом на час виявлення порушення (у 2020 році — 4723 грн.).

Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників