Дисконт-креатив від Мінфіну: про зміни в порядку дисконтування

Тема дисконтування вже кілька місяців поспіль залишається однією з найбільш обговорюваних бухгалтерських тем. І це цілком прийнятно в період підготовки річної звітності за 2019 рік.

Невизначеність Наказу № 379(1) щодо багатьох аспектів залишає широке поле для фантазії, починаючи з дати, з якої треба застосовувати знакові зміни, і закінчуючи методологією розрахунку. Природно, що всі особи, зацікавлені в отриманні відповіді на ці запитання, з величезним нетерпінням чекають пояснень від автора наказу — Мінфіну.

І ось з’явилася перша ластівка — проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»(2). Як зазначено в супровідній записці (повідомленні про оприлюднення), цей проєкт підготовлений для визначення порядку застосування деяких норм Наказу № 379 «в частині перспективного чи ретроспективного дисконтування під час оцінювання в бухгалтерському обліку довгострокових заборгованостей і зобов’язань».

З тексту самого проєкту стає очевидним, що Мінфін підтримує перспективний варіант застосування цих змін. Про податково-фіскальний ефект цього підходу для безвідсоткових позик та поворотної фінансової допомоги ми писали на початку року(3). Важко позбутися відчуття, що до такого «спрощення» доклали руку ідеологи податкової служби. Але і тут Мінфін відзначився оригінальністю, додавши в текст Наказу № 379 фразу про те, що ці зміни «застосовуються в бухгалтерському обліку починаючи з дати набрання чинності цим наказом з відображенням у фінансовій звітності як зміни облікових оцінок». Таким чином, в разі ухвалення проєкту відповідь на запитання, з якої дати проводити дисконтування, отримаємо цілком конкретну — з 29.10.2019 р. Хоча, на нашу думку, логічно говорити про першу після ухвалення змін дату балансу — 31.12.2019 р. Адже сам текст жовтневих змін, вже внесених у ПБО-10 і ПБО-11, передбачає визначати теперішню вартість довгострокової заборгованості та зобов’язань саме на дату балансу.

Попри все це, для багатьох бухгалтерів визначеність у питаннях дисконтування (хоч і трохи дивна) — це краще, ніж її повна відсутність.

Тепер інтригою залишається лише те, чи встигне Мінфін реалізувати всю передбачену законодавством процедуру, аби зміни набрали чинності ДО крайнього терміну подання річної фінансової звітності, який, нагадаємо, припадає на 28 лютого. Адже, погодьтеся, буде дивно і прикро ретроспективно застосовувати перспективні зміни після подання фінзвітності.

Ну а в очікуванні ухвалення аналізованого документа нагадаємо, що в умовах його відсутності право на життя мають кілька сценаріїв «входження» в дисконтування (див. таблицю).

Таблиця. Визначення дати початку дисконтування 

Варіант

Зміст

Аргументи

Юридичний підхід

Усі довгострокові заборгованості та зобов’язання, що виникли до 29.10.2019 р., не підлягають дисконтуванню. Дисконтування застосовується лише до оцінки довгострокових заборгованостей і зобов’язань, що виникли після 29.10.2019 р.

Нормативно-правові акти не мають зворотної дії, а застосовуються до наслідків починаючи з дати їх ухвалення

Перспективний

Усі заборгованості та зобов’язання, визнані в балансі на 31.12.2019 р. і класифіковані як довгострокові (незалежно від дати виникнення), оцінюються за теперішньою вартістю.

Для її оцінки береться період від 31.12.2019. до дати погашення.

Фінансовий результат дисконтування відображається у Формі № 2 за 2019 рік

Оцінка зобов’язання є бухгалтерською оцінкою. Зміни бухгалтерських оцінок відображаються перспективно (ПБО-6)

Ретроспективний

Усі заборгованості та зобов’язання, визнані в балансі на 31.12.2019 р. і класифіковані як довгострокові (незалежно від дати виникнення), оцінюються за теперішньою вартістю.

Для її оцінки береться період від дати виникнення заборгованості (зобов’язання) до дати погашення.

Сукупний вплив на фінрезультат до 2019 року відображається коригуванням нерозподіленого прибутку / непокритого збитку (Дт/Кт 44) станом на 01.01.2019 р.

Фінансовий результат дисконтування, що стосується 2019 року, відображається у Формі № 2 за 2019 рік

Зміна бази оцінки заборгованостей і зобов’язань сталася в результаті змін, внесених Мінфіном у норми бухгалтерських стандартів. Такі зміни класифікуються як зміни облікової політики (ПБО-6)

Мінфін (за проєктом)*

Усі заборгованості та зобов’язання, класифіковані як довгострокові на 29.10.2019 р. (незалежно від дати виникнення), оцінюються за теперішньою вартістю і відображаються в балансі станом на 31.12.2019 р.

Для її оцінки береться період від 29.10.2019 р. до дати погашення.

Фінансовий результат дисконтування відображається у Формі № 2 за 2019 рік

Проєкт змін до Наказу № 379

*Як бачимо, підхід Мінфіну є «гібридом» юридичного і перспективного підходу


(1)Наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 16.09.2019 р. № 379.

(2)https://www.mof.gov.ua/uk/draft-laws-and-regulations-in-2019?fbclid=IwAR1oij19yUWxad8wAt1ubzjBJOCswpvaoQqbfe40CUN-b41fCMcPT5ESOd0

(3)Губіна І. Дисконтування: перспективні і ретроспективні премудрості // БухгалтеріяUA. — 2020. — № 1—2. — С.23.