Податкові пільги — 2019: як звітувати

Податкова пільга — це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2 ПКУ (п.30.1 ПКУ). Платники податків ведуть облік сум податків та зборів, не сплачених ними до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (п.30.6 ПКУ). Правила такого обліку регулює Порядок № 1233(1). І до 01.01.2020 р. платники податків звітували про пільги за формою Звіту про суми податкових пільг (далі — Звіт про пільги), який був додатком до Порядку № 1233.

Проте з 01.01.2020 р. запрацювали зміни, внесені Постановою № 891(2). Зокрема, нею було скасовано форму Звіту про пільги, а облік сум податкових пільг відтепер «прив’язано» до податкової звітності. Нагадаємо, що відповідно до Порядку № 1233, в редакції, яка діяла до 01.01.2020 р., Звіт про пільги мав подавати суб’єкт господарювання за місцем його реєстрації платником податку за 3, 6, 9 і 12 календарних місяців — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. Якщо платник податків не користувався пільгами, то Звіт не подається. Тобто 10.02.2020 р. — граничний строк подання звіту за 2019 рік. З урахуванням зазначеного вище виникає запитання: чи треба подавати цей Звіт за підсумками 2019 року?

Форми звітності

Насамперед зауважимо, що зміни, внесені до Порядку № 1233, стосуються звітних періодів, починаючи з 01.01.2020 р. Тож суб’єкти господарювання «повинні вести облік сум таких пільг таз 01 січня 2020 рокуповинні відображати у податковій звітності» (див. лист ДПС від 30.09.2019 р. № 2140/7/99-00-04-04-03-18, далі — Лист 2140). А ось Офіс великих платників податків ДПС зазначив: «Вищезазначені нововведення набирають чинності з 1 січня 2020 року, тобто 2019 рік — останній, у якому необхідно подавати Звіт про суми податкових пільг»(3). Схоже, податківці мали на увазі, що Звіт про пільги востаннє подають за 2019 рік.

При звітуванні про податкові пільги суб’єкти господарювання мають використовувати відповідні довідники. За 2019 рік потрібно орієнтуватися на Довідник № 95/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.01.2020, та Довідник № 95/2 інших податкових пільг станом на 01.01.2020 р.(4) У таких Довідниках зазначено всі коди чинних на цю дату податкових пільг.

Додамо, що станом на 15.01.2020 р. в Реєстрі форм електронних документів(5) ще присутні форми F0201406 (Звіт про суми податкових пільг),  J0201406 (Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності)(6), які мають востаннє подати суб’єкти господарювання відповідно до «старого» Порядку № 1233.

З метою забезпечення виконання положень ПКУ та оновленого Порядку № 1233 і приведення нормативно-правових актів Мінфіну у відповідність із Постановою № 891 було внесено зміни до податкової звітності з:

• ПДВ. Наказом Мінфіну від 20.11.2019 р. № 488 додаток 6 до Декларації з ПДВ викладено в новій редакції(7). І він з 01.01.2020 р. фактично заміняє собою Звіт про пільги у частині несплаченого до бюджету ПДВ(8). Податківці повідомили, що оновлена податкова звітність з ПДВ, у тому числі додаток 6 до неї, подається починаючи зі звітного (податкового) періоду  за січень 2020 року(9);

• податку на прибуток. Наказом Мінфіну від 14.11.2019 р. № 481 Декларацію з податку на прибуток підприємств доповнено додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг». Додамо, що ДПС рекомендує подавати декларацію за 2019 рік за оновленою формою (10). Такий самий підхід викладено у листі ДПС від 16.01.2020 р. № 757/7/99-00-07-02-01-07 (див. на сайті БухгалтеріяUA). Водночас у листі наголошено, що додаток ПП вперше подаватиметься починаючи зі звітних періодів 2020 року;

• акцизного податку. В Декларації з акцизного податку (11) передбачено Додаток 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою». Зокрема, в графі 8 «Код пільги згідно з довідником податкових пільг» Додатка 4 вказується код пільги з акцизного податку відповідно до довідника податкових пільг з товарів, що вироблені на митній території України та реалізовані такими платниками-виробниками. Тобто за 2019 рік потрібно подавати Звіт про пільги відповідно до Порядку № 1233 і надавати відповідну їх розшифровку в Додатку 4. Але до Декларації з акцизного податку також було внесено зміни — наказом Мінфіну від 08.05.2019 р. № 189. Зокрема, цей додаток було доповнено графою 16 «Строк користування податковою пільгою у звітному періоді», в якій з 01.01.2020 р. буде зазначатися число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами. Також з’явилася графа 17 «Сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням», у якій з 01.01.2020 р. буде проставлятися обсяг пільг за платежами згідно з Довідником пільг у разі цільового використання податкових пільг. Тобто Мінфін завчасно подбав про заміну Звіту про пільги відносно акцизного податку;

• туристичного збору. Наказом Мінфіну від 08.05.2019 р. № 186 було затверджено нову форму Податкової декларації з туристичного збору (12). В ній передбачена можливість надання інформації про суми несплаченого туристичного збору у зв’язку із застосуванням певних пільг. Для цього у розд.І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка(13) до декларації призначено колонки 7—12. У цих колонках з 01.01.2020 р. платники повинні відображати несплачені суми туристичного збору через пільги (див. Лист № 2140).

Пільги з плати за землю. В Довідниках 95/1 та 95/2 їм, як і іншим податкам, присвячено окремі розділи. В Декларації з плати за землю(14) в розд.І «Розрахунок суми земельного податку» є колонки 14—16, в яких відповідно зазначають код пільги (згідно з Довідниками податкових пільг), розмір пільги (йдеться про розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу), суму пільги (на її суму зменшується показник річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу). У разі звільнення від сплати податку на землю цю Декларацію все одно потрібно подавати (див., наприклад, ІПК ДФС від 11.09.2017 р. № 1889/6/99-99-12-02-03-15/ІПК). Оскільки це вважається податковою пільгою, потрібно також подавати Звіт про пільги за 2019 рік.

Виняток стосується лише суб’єктів господарської діяльності — платників єдиного податку, які мають земельні ділянки та використовують їх для провадження господарської діяльності. Цим особам не потрібно подавати до контролюючих органів ані Декларацію з плати за землю, ані Звіт про пільги (див. ЗІР, категорія 111.05, роз’яснення з 01.01.2020 р. переведено до нечинних).

Нагадаємо, що звітним податковим періодом для плати за землю є календарний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня поточного року. Отже, платники податку за землю (крім фіз­осіб) самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня 2020 року і не пізніше 20 лютого 2020 року мають подати Декларацію до податкових органів за місцем розташування земельної ділянки, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями (п.286.2 ПКУ). Подання річної Декларації звільняє від обов’язку подання щомісячної звітності. Тобто з Декларацією на 2020 рік платники податку за землю у 2020 році Звіт про пільги вже не подають, оскільки інформація про них буде зафіксована в податковій звітності, як це й передбачено оновленим Порядком № 1233.

Пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Їх, зокрема, також представлено в окремих розділах Довідників 95/1 та 95/2. У Додатку 1 до Декларації з податку на нерухоме майно (15) в розрахунку зобов’язань у частині об’єктів житлової нерухомості пільги відображають в колонках 17—19, в яких відповідно зазначають код пільги (згідно з Довідником пільг), розмір пільги у відсотках (яка поширюється на нерухоме майно згідно з рішенням органу місцевого самоврядування), суму пільги. У Додатку 2 до Декларації з податку на нерухоме майно в розрахунку зобов’язань у частині об’єктів нежитлової нерухомості пільги зазначають в колонках 16—18. Нагадаємо, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — юридичні особи самостійно обчислюють суму цього податку станом на 1 січня звітного року і подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування Декларацію з податку на нерухоме майно з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Тож суми наданих станом на 01.01.2020 р. пільг будуть зазначені безпосередньо в цій Декларації і враховані при визначенні річної суми податку на нерухоме майно за 2020 рік.

Строки подання Звіту про пільги

Звіт про пільги за 2019 рік потрібно подати до податкового органу не пізніше 10 лю­того 2020 року (понеділок). Зокрема, суми пільг за 2019 рік з податку на прибуток мають бути розраховані на підставі даних Декларації з податку за прибуток. А її подають не пізніше 1 березня (пп.49.18.6 ПКУ). Тож платникам податку на прибуток, як не крути, доводиться заздалегідь формувати показники такої Декларації. Нагадаємо, якщо останній день строку подання будь-якої податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п.49.20 ПКУ).

Звіт про пільги за 2019 рік вважається податковою декларацією (п.46.1 ПКУ), тому до платників податків буде застосовано відповідальність, встановлену в п.120.1 ПКУ:

• штраф у розмірі 170 грн. — за кожне неподання або несвоєчасне подання Звіту;

• штраф у розмірі 1020 грн. — за кожне неподання або несвоєчасне подання в разі повторного вчинення платником податків тих самих дій, за які до нього протягом року було застосовано штраф.

Відтак з 01.01.2020 р. набрали чинності зміни до цього Порядку, внесені постановою КМУ від 31.10.2018 р. № 891. Згідно з ними починаючи з цієї дати платник, який не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про них безпосередньо у податковій звітності. Її подають контролюючим органам в порядку та в строки, встановлені ПКУ.

Як по-новому звітувати про суми несплаченого ПДВ у зв’язку із застосуванням пільг, див. тут(16). Про особливості відображення інформації про суми податкових пільг у Декларації з податку на прибуток ми докладно розповімо в тематичному збірнику «Прибутково-фінансова звітність», який вийде друком в лютому 2020 року. Також про це та інші нюанси заповнення податково-прибуткової звітності ви дізнаєтеся зі сторінок нашого журналу. Не залишимо ми поза увагою й особливості звітування з податкових пільг відносно акцизного податку та туристичного збору. Тож слідкуйте за нашими публікаціями.


(1)Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233.

(2)Постанова КМУ від 31.10.2018 р. № 891.

(3)https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/402636.html

(4)https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html

(5)https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm

(6)В частині акцизного податку (прим. авт.).

(7)Див.: Папиріна О. Оновлена декларація з ПДВ — уперше за січень // БухгалтеріяUA. — 2020. — № 1-2. — С.12.

(8)Див.: Папиріна О. Пільги з ПДВ і оновлена звітність: приклади заповнення // БухгалтеріяUA. — 2020. — № 4. — С.16.

(9)https://tax.gov.ua/anonsi/22201.html

(10)https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/402372.html

(11)Форму та Порядок заповнення якої затверджено наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 14.

(12)Див.: Шингур І. Туристичний збір: заповнюємо нову декларацію // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 43. — С.18.

(13)Загальна кількість розрахунків/додатків дорівнює рядку 9 Декларації з туристичного збору та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких суб’єкт господарювання є податковим агентом з туристичного збору (див. прим.1 до Декларації з туристичного збору).

(14)Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), затверджена наказом Мінфіну від 16.06.2015 р. № 560.

(15)Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. № 408.

(16)Папиріна О. Пільги з ПДВ і оновлена звітність: приклади заповнення // БухгалтеріяUA. — 2020. — № 4. — С.16.