Перевірки Пенсійним фондом: затверджено нові форми актів

Постановою № 20-1(1) правління ПФУ від 20.11.2019 р. затверджено низку документів, які можуть складатися під час або за результатами перевірок, що проводяться органами Пенсійного фонду. Тож з’ясуємо, яке значення має названа Постанова з погляду проведення контролю цим відомством.

Згідно з ч.1 ст.131 Закону про ЄСВ територіальні органи ПФУ мають право, зокрема:

• брати участь у планових перевірках, що проводяться органами доходів і зборів, для перевірки достовірності відомостей, наданих до Реєстру застрахованих осіб Держреєстру;

• проводити у випадках, передбачених законом, позапланові перевірки бухгалтерських книг, звітів, кошторисів й інших документів страхувальників щодо достовірності відомостей, наданих у Реєстр застрахованих осіб або для призначення пенсій, отримувати необхідні пояснення, довідки й відомості з питань, що виникають під час таких перевірок.

Також на період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 01.01.2011 р., та відповідних штрафних санкцій за ПФУ зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності Законом про ЄСВ (абз.6 п.7 р.VIII Закону про ЄСВ).

ПФУ здійснює заходи контролю, дотримуючись норм Закону про держнагляд(2). Саме на виконання кількох норм цього Закону ПФУ коментованою Постановою № 20-1 оновив форми, що використовуються під час проведення заходів контролю.

Під час здійснення заходів державного контролю посадовці органів контролю зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів (ч.15 ст.4 Закону про держнагляд).

Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджена постановою № 342(3). У додатках 1 і 2 до цієї Методики наведені форми переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) і акта, складеного за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства.

Саме на виконання наведених вище вимог Закону про держнагляд і відповідно до згаданої Методики Постановою № 20-1 затверджено такі форми:

• уніфікована форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

• форма акта про відмову суб’єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

• форма акта про відсутність суб’єкта господарювання за місцем реєстрації;

• форма припису про усунення суб’єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

• форма направлення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

• форма повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Уніфікована форма акта, затверджена Постановою № 20-1, передбачає вичерпний перелік питань, що підлягають контролю територіальним органом ПФУ. Наведемо у таблиці список питань, які підлягають контро­лю, та норми, що підпадають під контроль.

Таблиця. Виключний перелік питань, які підлягають контролю органами ПФУ     

Номер розділу, пункту

Назва розділу, перелік питань, які підлягають контролю

Нормативне
обґрунтування

Примітки

1

Нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відображаються у звітності роботодавця відповідно до даних бухгалтерського обліку платника

1.1

У повному обсязі відображаються суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, які визначаються відповідно до Закону про оплату праці, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, а також суми оплати лікарняних за даними бухгалтерського обліку

П.4 ч.2 ст.17, абз.2 ч.1 ст.19 Закону № 1058(4) (у редакції, що була чинною на дату нарахування виплат), абз.6 п.7 р.VIII Закону про ЄСВ

Контролю підлягають нарахування на виплати працівникам страхових пенсійних внесків до 01.01.2011 р., а з цієї дати ЄСВ, а також подання звітності до ПФУ

1.2

В повному обсязі відображаються суми сукупного оподатковуваного доходу (прибутку) застрахованих осіб згідно з даними бухгалтерського обліку платника

П.4 ч.2 ст.17, ч.2 ст.19 Закону № 1058, пп.4.2.1, п.4.4 ст.4 Закону № 889(5) — у редакціях, що були чинними на дату нарахування виплат, абз.6 п.7 р.VIII Закону про ЄСВ

Перевіряється повнота нарахування страхових пенсійних внесків за періоди до 01.01.2011 р.

1.3

Сплата страхувальниками та застрахованими особами страхових внесків, які перераховуються відповідно до Закону № 1058, а також страхових внесків, що сплачуються за осіб, зазначених у п.8, 13, 14, 17 ст.11 Закону № 1058, здійснюється на умовах і в порядку, визначених Законом № 1058, та в розмірах, передбачених:

1.3.1

п.1 ст.4 Закону № 400(6)

Пп.1, 3–5 ст.4 Закону № 400, пп.1 п.8 р.XV Закону № 1058 — у редакціях, що були чинними на дату нарахування виплат); абз.6 п.7 р.VІІІ Закону про ЄСВ

Перевіряється повнота сплати страхових пенсійних внесків за періоди до 01.01.2011 р.

1.3.2

п.3 ст.4 Закону № 400

1.3.3

п.4 ст.4 Закону № 400

1.3.4

п.5 ст.4 Закону № 400

1.4

Здійснюється сплата авансових платежів у вигляді сум страхових внесків одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)

Ч.6 ст.20 Закону № 1058

Перевіряється сплата страхових пенсійних внесків при виплаті зарплати за періоди до 01.01.2011 р.

2

Здійснюється сплата страхових внесків за осіб, зазначених у пп.8,
11–14 ст.11 Закону № 1058

Абз.9, 10 ч.6 ст.20 Закону № 1058, Постанова № 1092(7)
(у редакції, що була чинною на дату нарахування виплат)

Перевіряється сплата страхових пенсійних внесків за договорами про добровільну участь і за певні категорії осіб, які отримують допомогу, грошове забезпечення

3

Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування платниками збору, визначеними пп.7, 9, 10 ст.1 Закону № 400, здійснюється в розмірах, встановлених цим Законом

Пп.1 п.8 р.XV
Закону № 1058, пп.8, 10, 11 ст.4
Закону № 400

Перевіряється повнота сплати пенсійного збору у разі відчуження авто, придбання нерухомості, за послуги стільникового зв’язку

4

Персоніфіковані відомості про застраховану особу, подані страхувальниками до Реєстру застрахованих осіб

4.1

Відповідають даним обліку страхувальника про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески відповідно до Закону № 1058

Ч.2 і 3 ст.20
Закону про ЄСВ, ч.3 і 5 ст.21 Закону № 1058

Перевіряють відповідність сум нарахованої зарплати персоніфікованим даним у Реєстрі

4.2

Відповідають даним обліку страхувальника про прізвище, ім’я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта) застрахованих осіб

Перевіряють відповідність особистих даних персоніфікованим відомостям

4.3

Відповідають даним обліку страхувальника про трудові відносини застрахованих осіб

Перевіряють відповідність даних про трудову діяльність відомостям з Реєстру застрахованих осіб

4.4

Відповідають даним обліку страхувальника про період відносин із застрахованими особами за договорами цивільно-правового характеру

Перевіряють дані про укладені цивільно-правові договори з Реєстру застрахованих осіб

4.5

Відповідають даним обліку страхувальника про періоди відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та по догляду за дитиною застрахованих осіб

Перевіряють дані про укладені цивільно-правові договори, звіряючи з даними Реєстру

4.6

Відповідають даним обліку страхувальника про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону про ЄСВ

Перевіряють дані обліку про нараховані суми зарплати та суми нарахованого ЄСВ

5

Здійснення нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

Абз.3 п.9 ч.1 ст.1
Закону № 400

Перевіряють сплату пенсійного збору при нотаріальному посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомого майна


(1)Постанова правління ПФУ від 20.11.2019 р. № 20-1 «Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів».

(2)Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // Перевірки і відповідальність: Тематичний збірник. — 2019. — Вип.10. — С.67.

(3)Постанова КМУ від 10.05.2018 р. № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

(4)Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

(5)Закон України від 22.05.2003 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» (втратив чинність із 01.01.2011 р.).

(6)Закон України від 26.06.97 р. № 400/97 «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

(7)Постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1092 «Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб».