ГУ ДПС у Чернігівській області

від 23 січня 2018

Алгоритм складання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Повідомлення[1][2]

Назва показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Порядковий номер за рік за видом декларації

1

У рядку 1 зазначається номер декларації послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (із земельного податку або орендної плати).

Декларації, в яких нараховується податкове зобов'язання із земельного податку, нумеруються окремо від декларацій, в яких нараховується податкове зобов'язання з орендної плати державної та комунальної власності

Тип декларації

Звітна

01

У рядку 01 проставляється відмітка «Х» у разі подання: 

річної декларації на поточний рік (якщо платник обрав спосіб подання декларації – раз на рік); 

поточних щомісячних декларацій (якщо платник обрав щомісячний спосіб подання декларації). 

Суб'єкт господарювання, який на початку року не був платником плати за землю та протягом року отримав право власності (користування) на земельну ділянку, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки річну декларацію з плати за землю або щомісячні декларації за типом «Звітна»

Звітна нова

02

У рядку 02 проставляється відмітка «Х», якщо в наданій раніше декларації була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нової декларації до настання граничного терміну її подання. 

У разі виникнення необхідності після граничного строку подання декларації здійснити уточнення податкового зобов'язання або уточнити дані минулих податкових періодів подається уточнююча декларація

Уточнююча 

03 

У рядку 03 проставляється відмітка «Х», якщо виправляються помилки після настання граничного терміну подання декларації, шляхом подання уточнюючої декларації.

Якщо платник податку на поточний рік подав звітну декларацію за земельні ділянки, що перебувають у його власності (користуванні), а протягом року отримав право власності (користування) на іншу земельну ділянку у тому ж населеному пункті чи при зміні протягом року функціонального використання землі, зміні розміру орендної плати, настання інших факторів, що впливають на розмір податкового зобов'язання з плати за землю, виявленні помилок, то такий платник має подати уточнюючу декларацію за місцезнаходженням таких земельних ділянок з урахуванням показників останньої поданої декларації за рік, що уточнюється, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (в якому відбулися зміни).

У разі укладання протягом року нового договору оренди на ту саму земельну ділянку без змін умов договору або зі змінами умов договору (термін дії попереднього договору закінчився), а звітна декларація подана платником плати за землю на термін дії цього попереднього договору, такий платник протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, в якому укладено новий договір оренди землі, має право подати уточнюючу податкову декларацію з урахуванням показників останньої поданої декларації за рік, що уточнюється, або подавати щомісяця звітну декларацію починаючи з календарного місяця, в якому фактично виникло право оренди земельної ділянки за новим договором оренди землі

За ___ рік 

У комірці «За ___ рік» вказується рік, за який подається декларація з плати за землю (із земельного податку або орендної плати)

починаючи з 

Реквізит «починаючи з» заповнюється у разі:

• набуття платником протягом року права власності на нововідведені земельні ділянки (при поданні декларації з земельного податку);

• укладення нових договорів оренди земельних ділянок державної або комунальної власності (при поданні декларації з орендної плати).

Зазначається дата, з якої набуто право власності (укладено новий договір оренди), у форматі «число/місяць» арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється «0» (наприклад, якщо потрібно зазначити дату 24 травня, то до відповідних полів заносять «24.05»)

з урахуванням уточнень з 

Реквізит «з урахуванням уточнень з» заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань щодо минулих періодів в уточнюючій декларації. 

Зазначається дата, з якої відбувається уточнення, у форматі «число/місяць» арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється «0» (наприклад, якщо потрібно зазначити дату 24 травня, то до відповідних полів заносять «24.05»)

за ____________ місяць 

Реквізит «за _______ місяць» заповнюється лише платниками, які обрали щомісячний спосіб подання декларації. 

Вказується місяць, за який подається декларація, арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється «0» (наприклад, якщо подається декларація за квітень, то у комірці «за ____ місяць» вказується «04»)

Платник

У рядку 2 зазначається повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові) згідно з реєстраційними документами

Податковий номер платника податку або серія та номер паспорта

У рядку 3 зазначається податковий номер платника податку

Код виду економічної діяльності (КВЕД) (основного виду)

У рядку 4 вказується код виду діяльності платника за КВЕД, який є для нього основним

Податкова адреса

5

У рядку 5 зазначається податкова адреса платника – місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

Адреса вказується у загальновстановленому порядку: вулиця, № будинку, № офісу, місто, район, область, поштовий індекс, телефон та міжміський код.

Електронна адреса та факс зазначаються за бажанням платника

Найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація

У рядку 6 вказується найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки, до якого подається декларація

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ

7

У рядку 7 вказується код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, на території якого знаходиться земельна ділянка, щодо якої подається декларація.

Якщо платник земельного податку має у власності або користуванні, у тому числі оренді, земельні ділянки на території різних сільських (селищних) рад, що належать до одного адміністративного району (коди КОАТУУ різні), то такий платник має подати до відповідного контролюючого органу окремі декларації щодо кожного коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки.

Якщо платник податку самостійно виявив помилку, зокрема неправильно вказано код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ, у раніше поданій ним декларації, такий платник повинен подати:
за КОАТУУ, який вказано неправильно, – уточнюючу декларацію, в якій відобразити до зменшення податкове зобов'язання з плати за землю без застосування штрафів, передбачених п.50.1 ПКУ;
за правильним КОАТУУ – або річну декларацію, або щомісячні податкові декларації з плати за землю за типом «Звітна»

І. Розрахунок суми земельного податку

Повна версія матеріалу доступна передплатникам
Agro
№1 от 27.01.2020
Онлайн-версія
Ви можете придбати цей випуск онлайн,
сплативши карткою через Приват24
add_shopping_cart
Придбати за 180грн.
Щоб придбати цей випуск,
зареєструйтесьабо
увійдіть до особистого кабінету
В мене вже є передплата
Якщо ви – передплатник, вам потрібно
Якщо у вас виникли труднощі з отриманням доступу,
напишіть нам на support@buh-ua.com.ua
Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників