Шановні передплатники!

Звертаємо вашу увагу, що наразі на сайті розміщено АКТУАЛЬНУ версію Податкового кодексу з усіма правками, які набрали чинності (станом на 01.02.2020 р.).

Ви можете користуватися електронною версію або ВЕРСІЄЮ ДЛЯ ДРУКУ, якщо звикли до друкованих видань. Роздруківка матиме звичний журнальний вигляд.

А ми чекаємо на офіційне опублікування змін, внесених до Податкового кодексу законопроєктом № 1210.

Про вихід друкованої версії буде повідомлено додатково. Слідкуйте за новинами на сайті або на нашій сторінці у Facebook.

Облік платників ЄСВ — фізичних осіб: зміни в порядку реєстрації

Нарешті Мінфін наказом від 21.10.2019 р. № 436 вніс зміни до Порядку № 1162(1), унормувавши серед іншого питання щодо обліку:

• осіб, які є одночасно підприємцями та провадять незалежну професійну діяльність;

• членів фермерських господарств.

Також оновлено форми, наведені в додатках 1, 2 і 5 до Порядку № 1162, а саме:

 форма № 1-ЄСВ «Заява про взяття на облік платника єдиного внеску», у якій тепер зазначаються певні категорії платників єдиного внеску;

 форма № 12-ЄСВ «Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)»;

форма № 7-ЄСВ «Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску».

Наказ набере чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування(2).

Тож далі конкретніше про те, які питання вирішені згаданим наказом Мінфіну, а які — ні.

Реєстрація підприємців (незалежних професіоналів)

За новими правилами особа, яка є підприємцем та одночасно провадить незалежну професійну діяльність, обліковується в контролюючому органі як фізособа — підприємець з ознакою «провадження незалежної професійної діяльності» (п.7 розд.ІІІ Порядку № 1162).

Таку ознаку встановлюють на підставі поданої до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни» та копії документа, що підтверджує право фізособи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація такої діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до пп.4 п.6.7 розд.VI Порядку № 1588(3).

Якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, має ознаку в реєстрі страхувальників «платник не подав заяви для взяття на облік» та подала до контролюючого органу заяву для взяття на облік відповідно до Порядку № 1588, до Реєстру страхувальників вноситься дата взяття на облік платника єдиного внеску, що відповідає даті взяття на облік як платника податків (абз.4 п.4 розд.VI Порядку № 1162).

Облік членів фермерських господарств

Новим п.3 розд.ІІІ Порядку № 1162 уточнено, які саме документи повинні надавати для взяття на облік платниками єдиного внеску члени фермерських господарств (після набуття такого статусу), які не належать до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на інших підставах. Протягом 10 календарних днів після внесення змін до установчих документів господарства вони повинні
подати:

1) заяву за формою № 12-ЄСВ (додаток 2 до Порядку);

2) підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві: договір (декларацію) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо.

Зверніть увагу! Ті, хто став на облік до набрання чинності наказом Мінфіну від 21.10.2019 р. № 436, повинні протягом двох місяців подати до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою № 12-ЄСВ з приміткою «Зміни» та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (п.2 вказаного наказу Мінфіну).

На жаль, залишилися відкритими питання щодо обліку членів і голів фермерських господарств. Протягом двох останніх років неодноразово виникали запитання, пов’язані що тим, що члени фермерських господарств повинні ставати на облік платником ЄСВ тільки у випадку, коли вони не є застрахованими особами з інших підстав.

Уявімо, що член фермерського господарства уклав трудовий договір із роботодавцем. Тоді він має знятися з обліку як платник ЄСВ. А якщо через місяць він звільнився, то знову повинен стати на облік як платник ЄСВ. У разі коли, скажімо, через два місяці він знову укладе цивільно-правовий договір (ЦПД), наприклад, на два місяці, тоді він знову повинен зніматися з обліку як платник ЄСВ, а по закінченні дії ЦПД — стати на облік. І так може бути кілька разів протягом року, тобто просто якесь зачароване коло.

Не менш актуальним є й питання, чи повинні ставати на облік платниками єдиного внеску голови фермерських господарств, які не є застрахованими особами з інших підстав. Це питання має бути чітко врегульовано, адже податківці в одних роз’ясненнях (зокрема ІПК ДПС від 07.11.2019 р. № 1227/6/99-00-04-04-03-15/ІПК)(4) говорять про те, що голова фермерського господарства повинен ставати на облік як платник ЄСВ, а в інших роз’ясненнях — навпаки(5).

Зняття з обліку

У разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755(6), платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення подати до контролюючого органу заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску за формою № 7-ЄСВ (додаток 5 до Порядку № 1162) та залежно від категорії страхувальника — копії відповідних документів. Список таких документів уточнено у п.1 розд.V Порядку № 1162, він включаєзалежно від категорії страхувальника копії:

• розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію та утворення ліквідаційної комісії;

• відомостей (витягу) відповідного реєстру про припинення або зупинення незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;

• документа, що підтверджує дату виходу зі складу членів фермерського господарства, дату, з якої особа підлягає страхуванню на інших підставах, дату звільнення від сплати єдиного внеску відповідно до ч.4 ст.4 Закону про ЄСВ.

Слід врахувати, що вимоги п.2 і 4 розд.V Порядку № 1162 не поширюються на платників єдиного внеску — членів фермерських господарств (п. 7 цього розділу). Це означає, що органи ПФУ не повинні надавати контролюючим органам довідку про наявність або відсутність заборгованості за формою № 8-СК, а контролюючі органи — надсилати платнику ЄСВ (його уповноваженій особі) довідку про стан розрахунків за платежами за формою № 9-ЄСВ.

Також уточнено підстави для зняття з обліку особи у разі її смерті та осіб, які є безвісно відсутньою. Так у разі смерті фізособи вона знімається з обліку на підставі копії свідоцтва про смерть фізособи або відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян чи інформації органу державної реєстрації актів цивільного стану, визнання фізособи безвісно відсутньою або оголошення її померлою згідно із законодавством на підставі відповідного судового рішення. За наявності у такої особи заборгованості зі сплати єдиного внеску також списується її заборгованість (п.1 розд.V Порядку № 1162).

Платники єдиного внеску можуть не подавати заяву за формою № 7-ЄСВ та документи, визначені п.1 розд.V Порядку № 1162, якщо таким платником до контролюючого органу подано заяву та документи для зняття його з обліку в контролюючих органах як платника податків відповідно до р. XI Порядку № 1588. Тоді датою подання заяви для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає даті подання заяви згідно з Порядком № 1588.


(1)Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.11.2014 р. № 1162.

(2)На час підготовки матеріалу до друку даний наказ Мінфіну офіційно не опубліковано.

(3)Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

(4)Докладніше див.: Лістрова С. Голова фермерського господарства: платник ЄСВ чи ні? // АгроUA. — 2019. — № 12. — С.12.

(5)Див. ІПК ДПС від 15.11.2019 р. № 1359/6/99-00-04-07-03-15/ІПК // АгроUA. — 2019. — № 12. — С.13.

(6)Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників