Шановні передплатники!

Звертаємо вашу увагу, що наразі на сайті розміщено АКТУАЛЬНУ версію Податкового кодексу з усіма правками, які набрали чинності (станом на 01.02.2020 р.).

Ви можете користуватися електронною версію або ВЕРСІЄЮ ДЛЯ ДРУКУ, якщо звикли до друкованих видань. Роздруківка матиме звичний журнальний вигляд.

А ми чекаємо на офіційне опублікування змін, внесених до Податкового кодексу законопроєктом № 1210.

Про вихід друкованої версії буде повідомлено додатково. Слідкуйте за новинами на сайті або на нашій сторінці у Facebook.

Оренда державного та комунального майна: версія 2020 року

27грудня 2019 року набрав чинності новий Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 р. № 157-IX. Він концептуально відрізняється від однойменного Закону 1992 року. Розглянемо ключові новації.

Електронізація оренди держмайна

Основна концептуальна зміна пов’язана з наймоднішим словом 2019 року — «діджиталізація». Процедура укладення договору такої оренди перенесена на платформу електронної торгової системи (ЕТС), що включає центральну базу даних та електронні майданчики. ЕТС забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення в електронній формі аукціону з передачі майна в оренду та продовження договорів оренди.

На зміну конкурсу, за результатами якого до 27.12.2019 р. надавалися в оренду об’єкти державної та комунальної власності, прийшов аукціон, який провадиться в ЕТС. Аукціон не завжди є обов’язковим. Новий Закон передбачає існування Переліків двох типів. Перелік першого типу включає об’єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні, а Перелік другого типу — об’єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону.

До того ж існує певна категорія «пільговиків», які можуть орендувати державне та комунальне майно без аукціону. Їх також можна поділити на дві категорії залежно від перебування об’єктів в Переліку першого типу. Так, право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону та незалежно від перебування його в одному із вказаних Переліків мають:

• органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи та організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;

• релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній;

• Пенсійний фонд України та його органи;

• дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дип­ломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій.

Інша категорія «пільговиків» має дещо звужену пільгу. Вони можуть орендувати без аукціону лише те майно, що не міститься в Переліку першого типу. У цьому разі йдеться про музеї, заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів, державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження, інших суб’єктів, перелік яких міститься в ч.2 ст.15 нового Закону.

Проте підприємствам, установам і організаціям, що отримали в оренду державне та/або комунальне майно без проведення аукціо­ну, заборонено укладати договори суб­оренди щодо цього майна. Та хоча у зазначених випадках оренди аукціон не проводиться, передача в оренду майна все одно здійснюється виключно в ЕТС. Нічого не поробиш: діджиталізація.

Електронні майданчики ЕТС фінансуватимуться у тому числі за рахунок реєстраційних внесків. Ними будуть кошти у розмірі 0,1 мінзарплати, що діє станом на 1 січня поточного року. Такий внесок здійснюється потенційним орендарем на відповідний рахунок оператора електронного майданчика за реєстрацію заяви на участь в аукціоні. Реєстраційний внесок не повертається.

Оновлені засади оренди держмайна

Серед правових принципів, на основі яких здійснюється оренда державного та комунального майна, варто виділити принципи рівності та змагальності, а також принцип забезпечення конкурентних умов оренди та інших видів договорів. Новий Закон не надає переваг та пільг трудовому колективу в укладенні ним договору оренди майна «свого» підприємства. Більше того, цей Закон забороняє працівнику орендодавця бути орендарем такого майна.

Стаття 3 нового Закону містить перелік майна, яке може бути об’єктом оренди, та перелік майна, яке таким об’єктом бути не може принципово. Але при цьому зазначається, що нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно зі складу єдиного майнового комплексу, забороненого до оренди, може бути об’єктом оренди, якщо воно не заборонене до оренди законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда не порушить цілісності майнового комплексу.

Новий Закон розширює коло суб’єктів орендних відносин. Порівняно з попереднім Законом з’явилися такі суб’єкти як балансоутримувач, уповноважений орган управління, представницький орган місцевого самоврядування або визначені ним органи такого представницького органу. Роль цих суб’єктів є досить важливою, оскільки від них також залежить, чи буде укладено договір оренди.

Новаціями статусу орендаря є певні обмеження щодо набуття такого статусу. Так, орендарями державного та комунального майна, серед інших, не можуть бути:

• фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону про санкції(1), а також пов’язані з ними особи;

• юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита;

• фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам.

Передача майна в оренду відбуватиметься у шість етапів, а саме:

• прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;

• внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС;

• прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного із Переліків;

• опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС;

• розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;

• проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в оренду без проведення аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.

Насамкінець розглянемо ще кілька цікавих новел цього Закону. Перша: на відміну від попереднього Закону, ініціатива щодо укладення договору оренди може виходити не лише від потенційного орендаря, а й від інших суб’єктів: балансоутримувача, уповноваженого органу управління.

Друга новела: продовження договору оренди за загальним правилом також відбувається через аукціон.

Третя новела полягає у тому, що для оренди державного та комунального майна встановлено мінімальний строк у 5 років. При цьому нотаріальному посвідченню підлягають лише договори оренди, укладені на більший строк. Відповідно, і державна реєстрація прав користування також здійснюється у разі перевищення такого строку.

Новий Закон, на відміну від попереднього, не встановлює переліку істотних умов договору оренди, проте він містить посилання на примірний договір, який затверджується КМУ щодо майна державної власності або представницькими органами місцевого самоврядування — щодо майна комунальної власності.


(1)Закон України від 14.08.2014 р. № 1644-VII «Про санкції».

Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників