ДПСУ

ІПК № 3360/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

від 19 липня 2019

«Підсумкові» ПН: перехідні моменти

ДИВ. ТАКОЖ С.9

<…> 

Згідно з наказом МФУ від 17.09.2018 р. № 763 <…>:

«У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку «Не підлягає наданню отри­мувачу (покупцю) з причин» такої податкової накладної робиться позначка «X» та зазначається тип причини «11». При цьому у рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. Інші дані та показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними цим Порядком».

Такі зміни наберуть чинності з 01.01.2020 р.

Таким чином… на сьогодні у податковій накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій, платник податку згруповує в графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, при цьому графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можуть не заповнюватися.

З урахуванням змін, які наберуть чинності з 01.01.2020 р., у податкових накладних за щоденними підсумками операцій,що будуть складатись починаючи із зазначеної дати, показники табличної частини розділу Б повинні заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком № 1307.

<…>

ЗАПИТ

Підприємство отримало від ДФС ІПК від 30.05.2019 р. № 2475/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. Відповідно до неї новий порядок запов­нення ПН за щоденними підсумками стосується періоду з 01.01.2020 р.

З метою однозначного трактування зазначених в ІПК висновків просимо додатково надати роз’яснення з такого питання: групування товарів та НЕзаповнення граф 4, 5, 6, 7 застосовується як до тих ПН за щоденними підсумками операцій, які виписуються протягом 2019 року, так і до тих, що будуть складатися з 01.01.2020 р.?