Таємниці ПН/РК за щоденними підсумками з 01.01.2020 р.: слідами наших публікацій

Як ми і припускали(1), певна частина платників ПДВ (і насамперед зі сфери роздрібної торгівлі та послуг) забули про те, що з 01.01.2020 р. змінюється порядок заповнення податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК) за щоденними підсумками. Він стає складнішим, оскільки вимагає відображення в ПН більш детальної інформації стосовно асортименту (номенклатури), кількості, одиниць виміру, ціни за одиницю операцій з продажу/поставки товарів/послуг.

Однак, як стало нам відомо на момент підготовки публікації, про цю дату та нововведення забули також і програмісти ДПС?! А тому ДПС просто фізично не встигла підготувати відповідні зміни до програмного забезпечення. Як-то кажуть, нема лиха без добра.

Історія питання

Більше року тому, а саме з 01.12.2018 р., відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» (далі — Наказ № 763)(2) було введено в дію нові електронні форми ПН/РК.

Поряд з усіма змінами, які набрали чинності з 1 грудня 2018 року, в тому самому Наказі № 763 було затверджено новий пункт 8 з відстроченням терміну набрання ним чинності, а саме з 1 січня 2020 року. Він стосується порядкузаповнення ПН за щоденними підсумками, які здебільшого використовують підприємства роздрібної торгівлі та сфери послуг.

Проте це стосується будь-яких платників ПДВ, у яких роздрібна торгівля не є основним видом діяльності (але які мають на своєму балансі магазини, аптеки, лікарні, їдальні, кафе, спортклуби тощо), в частині готівкових/роздрібних операцій, починаючи з 01.01.2020 р.

Новий порядок з 01.01.2020 р.

Згідно з пунктом 8 Наказу № 763 чинний пункт 14 зазначеного Порядку № 1307 доповнено абзацом п’ятим, відповідно до якого у разі складання ПН за щоденними підсумками операцій і якщо ПН не була складена на ці операції окремо, то, як і раніше, до внесення змін:

• у верхній лівій частині в рядку «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» такої податкової накладної робиться позначка «Х» та зазначається тип причини «11»;

• у рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник»;

• у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000»;

• рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Інші дані та показники ПН за щоденними підсумками заповнюються за загальноприйнятими правилами, визначеними Порядком № 1307 для більшості галузей народного господарства.

Таким чином, з урахуванням змін, у зазначених ПН, що будуть складатися (а не реєструватися) починаючи з 01.01.2020 р., показники табличної частини розділу Б повинні заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком № 1307.

Цими правилами передбачено заповнення табличної частини розділу Б ПН у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме: у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця; у графах 3.1, 3.3 — код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;  у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг; у графі 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг; у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ; у графі 8 — код ставки; у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ; у графі 11 — сума податку на додану вартість.

Новий порядок за датою складання ПН/РК

У попередній статті було зазначено, що новий порядок заповнення ПН повинен поширюватися на ПН з датою складання (формування) починаючи саме з 01.01.2020 р., а не за датою їх подання на реєстрацію із вказаної дати.

Проте бувалим платникам ПДВ відомі ситуації, коли вводилися нові форми ПН/РК, а ДПС та її програмне забезпечення вимагали застосовувати нові форми за датою реєстрації ПН/РК, а не за датою їх складання. Так було і останнього разу — з 01.12.2018 р.

Але відмінність сьогоднішнього питання полягає в тому, що п.8 Наказу № 763 не запроваджує нову форму, а змінює порядок відображення інформації в ПН/РК. Однак форма будь-якого документа (в тому числі ПН) та порядок їх заповнення — це різні юридичні аспекти. До речі, таке твердження випливає з п.3 Порядку № 1307.

Інформуємо платників про те, що ДПС теж зайняла позицію, відповідно до якої новий порядок поширюватиметься на ПН/РК з датою складання (формування) саме з 01.01.2020 р., а не за датою їх подання на реєстрацію. Про це відомство готує письмові вказівки для обласних ГУ ДПС. Раніше такий підхід ДПС було висвітлено в ІПК від 19.07.2019 р. № 3360/6/99-99-15-03-02-15/ІПК (див. «Для довідки»).

А старий порядок ще дихає…

У зв’язку із ситуацією, яка склалася в ДПС, точна дата початку роботи оновленого програмного забезпечення невідома.

Тому наразі на практиці продовжує працювати програмне забезпечення, яке функціонувало згідно з нормами ПКУ та Порядку № 1307 в редакції, чинній до 01.01.2020 р. На сьогодні ПН/РК за щоденними підсумками продовжують складатися з урахуванням таких послаблень і особливостей(3):

• у верхній лівій частині такої ПН робиться відповідна позначка «X» та зазначається тип причини «11»;

• у рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник»;

• у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний індивідуальний податковий номер «100000000000»;

• рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» взагалі не заповнюється.

Водночас згідно з роз’ясненням у ЗІР, категорія 101.16, у графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» розділу Б табличної частини ПН платник податку має право об’єднувати товари/послуги за групами (без деталізації/розшифрування за кожною позицією в кожному рядку окремо), що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, а графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можуть не заповнюватися(4). Щоправда, дію цього роз’яснення обмежили 01.01.2020 р.

Проте ще раз наголошуємо, що зміна програмного забезпечення може відбутися у будь-який момент, до чого повинні бути готові платники ПДВ для оформлення ПН/РК за щоденними підсумками. Сподіваємось, це не станеться 14—15, 30—31 січня 2020 року — у пікові дати реєстрації ПН/РК. Адже перевантаження ЄРПН зазвичай призводить до проб­лем із своєчасною реєстрацією не тільки щоденних, а й звичайних ПН/РК.

Штрафний аспект

Виникає закономірне питання: чи будуть застосовуватися штрафні санкції, якщо ПН/РК оформлюватимуться та реєструватимуться і надалі за старим спрощеним порядком, зокрема, якщо це відбуватиметься після внесення змін до програмного забезпечення?

Відповідь на це питання проста і очевидна. Жодних фінансових санкцій за такі дії не передбачено ані ПКУ, ані іншими законодавчими або нормативними актами. Максимум що можна «вигадати» — це накладення адміністративного штрафу на посадових осіб платника ПДВ у розмірі 85—170 грн. за порушення порядку ведення податкового обліку, який включає і порядок оформлення ПН/РК. При цьому таке адміністративне стягнення може застосовуватися один раз за сукупністю всіх порушень, виявлених податковою перевіркою, а не за кожну ПН/РК. Як-то кажуть, «нехай накладають».

Головним «захисником» у цій ситуації є те, що ПН/РК за щоденними підсумками не видаються покупцю і останній апріорі не має права за ними на податковий кредит.

Вищевикладений позитивний висновок жодним чином не стосується випадків несвоєчасної реєстрації ПН/РК за щоденними підсумками.

Про окремі нюанси

Можливі ситуації, коли платникам ПДВ необхідно оформити РК до ПН, складеної за щоденними підсумками.

Якщо під час заповнення РК платнику ПДВ потрібно буде визначити новий код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, то він може звернутися до:

• Торгово-промислової палати України (ТПП), її регіональних відділень, науково-дослідного інституту судових експертиз — для отримання коду товару;

• Державного підприємства «Науково-до­слідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (м.Львів) — для отримання коду послуги.

Вартість таких послуг за кожною позицією невелика.

При цьому радимо за наявності неоднозначності у визначенні товарних кодів просити названі державні органи зазначати у висновку всі можливі варіанти таких кодів. Це дасть у майбутньому набагато більше можливостей у разі виникнення спорів із контрагентами та/або контролюючими органами щодо захисту правильного оформлення податкових накладних / розрахунків коригування саме за вашим варіантом.

Наприкінці проінформуємо, що з обговорюваного питання найближчим часом ДПС дасть відповідні письмові роз’яснення своїм підпорядкованим підрозділам та платникам податків. У них, зокрема, відомство дозволить оформлювати щоденні ПН/РК або за сукупністю усіх операцій в одного платника ПДВ, або на розсуд підприємства у розрізі касових апаратів (РРО). Наразі такі рекомендації надано в ЗІР, категорія 101.16.


(1)Див.: Клунько О. Податкові накладні за щоденними підсумками: новий порядок заповнення з 01.01.2020 р. // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 50. — С.11.

(2)Зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.10.2018 р. за № 1157/32609.

(3)Див. також: Навігатор із складання та заповнення податкових накладних // Податкові накладні: практичні ситуації, проблемні питання: Тематичний збірник. — 2019. — Вип.8. — С.55.

(4)Програмне забезпечення з детальними вимогами щодо електронного заповнення граф ПН/РК затверджено Заявкою на доопрацювання ЄРПН в частині приймання та обробки ПН/РК кількісних та вартісних показників до податкових накладних за новими формами (Скарги до ДФС: Тематичний збірник, 2019, вип.1, с.40), доведеною до ГУ ДФС в областях та м.Києві листом ДФС від 20.11.2018 р. № 1522/99-99-15-03-01-18 (БухгалтеріяUA, 2019, № 21, с.21 (Спецвипуск «Податкові таємниці — 2: ексклюзивні документи та роз’яснення»)).