ДПСУ

ІПК № 1551/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

від 26 листопада 2019

Доходи ІСІ до 01.01.2015 р.

Державна податкова служба України на виконання постанови окружного адміністративного суду м.Києва повторно розглянула запит щодо застосування внесених Законом України від 31 липня 2014 року
№ 1621-VІІ «Про внесення змін до Подат­кового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (далі — Закон № 1621) змін до пп.136.1.9 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), у редакції, що діяла на дату набрання чинності Закону № 1621, та з урахуванням висновків суду повідомляє.

Підпунктом 136.1.9 Кодексу у редакції, що діяла до 03.08.2014 р., було встановлено, що для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи, зокрема, суми кош­тів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів, операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

Згідно з пп.4 Закону № 1621, який набрав чинності 03.08.2014 р., внесено зміни до Кодексу, а саме пп.136.1.9 Кодексу доповнено словами «крім доходів, отриманих у вигляді процентів, нарахованих за такими активами».

Таким чином, починаючи з 03.08.2014 р. до 01.01.2015 р. пп.136.1.9 Кодексу мав наступну редакцію:

«для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи, зокрема, суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів, операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону, крім доходів, отриманих у вигляді процентів, нарахованих за такими активами».

Згідно з п.135.1 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., доходи, що враховувались при обчисленні об’єкта оподаткування, включались до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до ст.137, на підставі документів, зазначених у п.135.2 цієї статті, та складались з:

доходу від операційної діяльності, який визначався відповідно до п.135.4 цієї статті;

інших доходів, які визначались відповідно до п.135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у п.135.3 цієї статті та у ст.136 цього Кодексу.

Підпунктом 135.5.1 Кодексу було встановлено, що інші доходи включали: доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, крім визначених пп.153.3.6 Кодексу, процентів, роялті, від володіння борговими вимогами.

Тобто з набранням чинності Закону № 1621 в частині доповнення пп.136.1.9 Кодексу, у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., словами «крім доходів, отриманих у вигляді процентів, нарахованих за такими активами», до складу інших доходів також підлягали включенню проценти, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю.

Враховуючи висновки постанови окружного адміністративного суду м.Києва, норми пп.136.1.9 Кодексу, у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., в частині словосполучення «крім доходів, отриманих у вигляді процентів, нарахованих за такими активами» стосувались активів фонду операцій з нерухомістю і не стосувались інститутів спільного інвестування.

Додатково повідомляємо, що з урахуванням положень ст.52 Кодексу ця консультація, надана на виконання постанови окружного адміністративного суду м.Києва, має індивідуальний характер та може застосовуватися виключно ТОВ.

КОМЕНТАР

В ІПК розглянуто оподаткування процентів, нарахованих на активи ІСІ у період до 01.01.2015 р., а точніше, у період з 03.08.2014 р. по 31.12.2014 р. ДПС згадує постанову Окружного адміністративного суду м.Києва (напевне, йдеться про постанову цього суду від 29.10.2014 р. № 826/15747/14(1)), якою визнано недійсною податкову консультацію, надану ГУ Міндоходів у м.Києві у формі листа від 29.08.2014 р. № 8011/10/26-15-11-01-08 на адресу ПАТ.

Зокрема, у цій постанові було підтверджено, що доходи, отримані ІСІ у вигляді процентів, нарахованих за їх активами, а саме у вигляді відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточному рахунку, за договорами про розміщення банківського вкладу (депозитних договорів), договорами позики, за борговими цінними паперами, що утримуються на балансі тощо, у періоді з 03.08.2014 р. по 31.12.2014 р. не враховуються для визначення об’єкта оподаткування згідно з пп.136.1.9 ПКУ. Тобто суд наголосив, що словосполучення з пп.136.1.9 «крім доходів, отриманих у вигляді процентів, нарахованих за такими активами»стосується лише активів фондів операцій з нерухомістю і не стосується інститутів спільного інвестування.

За інформацією Асоціації «Українські фондові торговці», такий висновок встановлено, зокрема, проведеною Державним підприємством «Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України» лінгвістичною експертизою. На замовлення Української асоціації інвестиційного бізнесу цією установою було надано висновок експертного дослідження від 19.08.2014 р. № 056/429(2). Також на згаданій сторінці Асоціації «Українські фондові торговці» наведено цікаву інформацію щодо європейської судової практики. А саме: якщо законодавство припускає неоднозначне тлумачення, всі суперечності, що виникають при трактуванні прав та обов’язків платників податків, повинні тлумачитися на користь останніх. Так, ГУ Міндоходів у м.Києві у справі № 826/15747/14 було подано апеляційну скаргу, яку ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 09.12.2014 р. залишено без задоволення(3). Саме на підставі вищезгаданої постанови ОАС м.Києва й було підготовлено коментовану ІПК, яка призначена для застосування тільки одним платником податку на прибуток (завдяки посиланню на ст.52 ПКУ). Саме він вправі не оподатковувати проценти, нараховані на активи ІСІ, у період з 03.08.2014 р. по 31.12.2014 р. на підставі цієї ІПК.

Додамо, що з 01.01.2015 р. відповідно до пп.141.6.1 ПКУ звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування(4), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). Тобто пп.141.6.1 ПКУ передбачає лише звільнення коштів ІСІ від оподаткування, а не взагалі звільняє ІСІ від сплати податку на прибуток. Тож доходи від здійснення операцій з активами ІСІ не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.

А це означає, що при виплаті ІСІ доходів, зокрема, у вигляді роялті іншим платникам податку на прибуток не потрібно коригувати фінансовий результат згідно з пп.6 пп.140.5.7 ПКУ. Підтвердив це й Верховний Суд у постанові від 26.06.2018 р. № К/9901/23235/18. Так, у ній зазначено, що звільнення деяких коштів від оподаткування не має наслідком звільнення юридичної особи від сплати податку на прибуток з інших доходів, які не виведені з-під оподаткування.

Податківці донесли цю важливу інформацію до платників податку на прибуток у листі від 11.07.2018 р. № 21030/7/99-99-11-04-04-17(5).

І ще додамо, що проценти, отримані ІСІ, зокрема, венчурним фондом за позиками, також звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з пп.141.6.1 ПКУ та, відповідно, проценти, сплачені платником податку на прибуток за такими позиками, відображаються виключно за правилами бухгалтерського обліку. Тобто без будь-якого коригування фінансового результату(6).

Олена РИЖИКОВА,редактор

(1)http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41176745

(2)http://www.aust.com.ua/NewsView.aspx?news=1822

(3)http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41867574

(4)Інститути спільного інвестування — це інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства (пп.14.1.86 ПКУ). Відносини у сфері діяльності суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів регулює Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VІ «Про інститути спільного інвестування».

(5)Скарги до ДФС: практика та результати: Тематичний збірник. — 2019. — Вип.1. — С.17.

(6)Див. коментар доІПК ДФС від 21.05.2019 р. № 2283/6/99-99-14-06-01-15/ІПК // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 33. — С.47.

Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників