Топ ключових алгоритмів Кодексу банкрутства

Норми КУзПБ(1) введено в дію 21 жовтня 2019 року. Разом з уже звичними правовими механізмами цей акт містить і низку нових. Повноцінно говорити про нюанси реалізації КУзПБ буде можливим з появою достатнього обсягу судової практики і затвердження Кабміном та Мін’юстом необхідних підзаконних нормативно-правових актів. Але вже зараз ми можемо запропонувати головні аспекти КУзПБ у зручній формі інфографіки.

(1)Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597-VIII.

(2)Боржник зобов’язаний у місячний строк звернутися із заявою, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань в повному обсязі перед іншими кредиторами та в інших випадках, передбачених КУзПБ (прим. авт.).

(3)Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається (прим. авт.).

Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників