Послуги за договором доручення не сплачено: чи є порушення строків розрахунків

Між юридичними особами нерезидентом (довірителем) та резидентом (повіреним) наприкінці 2018 року було укладено договір доручення. Згідно із цим договором нерезидент доручив резиденту знайти організації для виконання певних робіт для нерезидента на території України. Акт і звіт повіреного підписано ще в січні 2019 року. Але нерезидент досі не розрахувався з резидентом.  Підкажіть, будь-ласка, чи підпадає під валютний контроль такий договір доручення?

Як відомо, з 07.02.2019 р. введено в дію Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон № 2473)(1). Відповідно до ч.4 ст.5 Закону № 2473 та п.21 р.ІІ Положення
про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5 (далі — Положення № 5), граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів відтепер становлять 365 календарних днів. Додамо, що у ч.2 ст.1 Закону № 2473 зазначено, що термін «товар» вживається у значенні, визначеному Законом України від 16.04.91 р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність». Тобто товар — це будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). При цьому граничні строки 365 календарних днів при експорті поширюються як на транспортні та страхові послуги і роботи,  щодо яких з 07.02.2019 р. підписані акти або інші документи, що засвідчують їх поставку нерезиденту відповідно до умов експортного договору (адже цей товар згідно із законодавством України не підлягає митному оформленню), так і на операції, що розпочалися до цієї дати. Це випливає з п.21 р.ІІ Положення № 5 та Інструкції № 7(2).

До 07.02.2019 р. відповідно до ст.1 Закону України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» із числа товарів, які не проходять митного оформлення, також підлягали валютному контролю всі роботи та транспортні і страхові послуги. За договором доручення підприємство надавало не роботи, а саме послуги, які, зрозуміло, не відносяться до транс­портних чи страхових. Підтвердження цьому знаходимо у листі НБУ від 07.02.2017 р. № 40-0005/9793, в якому зазначено, що для виконання вимог ст.1 Закону № 185 терміни «роботи» та «послуги» мали застосовуватись згідно із законодавством України, зокрема ЦКУ та ГКУ. У цьому самому листі НБУ підкреслював, що:

• виконання робіт відбувається на підставі договору підряду, що його регулює глава 61 ЦКУ;

• науково-дослідні або дослідно-конструкторські та технологічні роботи виконують за договорами, укладення яких врегульовано статтею 62 ЦКУ;

• загальні положення щодо послуг врегульовані главою 63 ЦКУ.

Як бачимо, виконання замовлення нерезидента за договором доручення пов’язане з наданням послуг, які не підпадали під валютний контроль згідно із Законом № 185.

Операція, за якою нерезидент не розрахувався з резидентом (повіреним), також не підпадає під дію нового Закону № 2473. Адже нові граничні строки розрахунків (365 календарних днів) поширюються на незавершені експортно-імпортні операції. За умов, що за такими операціями до 07.02.2019 р. банком не встановлено порушення 180-денного строку розрахунків або строків, визначених у висновках Мінекономрозвитку (див. п.2 постанови Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 7 «Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів»). А операції, зазначені у запитанні, що ми розглядаємо, немає підстав вважати незавершеними, адже вони, повторимо, взагалі не підлягали валютному контролю до 07.02.2019 р.


(1)Докладніше про новації у сфері валютного регулювання та нагляду див.: Валютні операції: Тематичний збірник. — 2019. — Вип.5.

(2)Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затверджено постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 7

Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників