Штрафи за порушення податкового законодавства

№ з/п

Вид порушення та випадки застосування штрафу

Законо­давча підстава

Особа, яка несе відповідальність

Розмір штрафу

за перше
порушення

за повторне
порушення

1

2

3

4

5

6

1

Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах:

1.1

неподання у строки та у випадках, передбачених ПKУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до облікових даних платника податків;

неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі;

неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог ПKУ

п.117.1 ПKУ

самозайнята особа

170 грн.

340 грн.

юридична особа, відокремлені підрозділи юридичної особи

510 грн.

1020 грн.

юридична особа, відповідальна за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність

1.2

здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку

п.117.3 ПKУ

юридична особа, фізична особа

100% від вартості реалізованого пального

2

Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків:

2.1

неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним контролюючим органам в установлений ст.69 ПKУ строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків

п.118.1 ПKУ

банки та інші фінансові установи

340 грн. за кожний випадок неподання або затримки

2.2

здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах

п.118.2 ПKУ

банки та інші фінансові установи

10% від суми усіх операцій за весь період до отримання повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків*, але не менше 850 грн.

*Kрім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів

2.3

неповідомлення банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку про відповідний статус платника податку

п.118.3 ПKУ

самозайняті особи

340 грн. за кожний випадок неповідомлення

3

Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб — платників податків:

3.1

неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків

п.119.1 ПKУ

фізичні особи — платники податків

85 грн.

170 грн.

3.2

неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності (ф. № 1ДФ)

п.119.2 ПKУ

податкові агенти

510 грн.

1020 грн.

3.3

оформлення документів, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення податкового номера платника податків, або з використанням недостовірного номера

п.119.3 ПKУ

податкові агенти

170 грн.

4

Виявлення платником податків факту заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів:

4.1

виправлення помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку

п.50.1 ПKУ

платники податків

3% від суми недоплати*

4.2

виправлення помилки шляхом відображення суми недоплати у складі декларації з відповідного податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання

5% від суми недоплати*

*Штрафи не застосовуються, якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає в наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п.169.4 ПKУ

5

Неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до неї:

5.1

неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п.49.2 ПKУ) або несвоєчасне подання платником податкових декларацій (розрахунків), іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено в ПKУ

п.120.1 ПKУ

платники податків

170 грн.

1020 грн.

5.2

невиконання вимог щодо самостійного внесення змін до податкової звітності (абзаци третій — п’ятий п.50.1 ПKУ)

п.120.2 ПKУ

платники податків

5% від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати)*

*При самостійному донарахуванні суми податкових зобов’язань інші штрафи, передбачені в главі 11 ПKУ, не застосовуються

5.3

неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту)

п.120.3 ПKУ

платники податку на прибуток, які в звітному році здійс­нювали контрольовані операції

300 розмірів ПМ(1)

5.4

неподання документації з трансфертного ціноутворення (пп.39.4.6 та 39.4.8 ПKУ)

3% від суми контрольованих операцій, щодо яких не було подано документацію, але не більше 200 розмірів ПМ

5.5

невключення до звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до п.39.4 ПKУ

1% від суми незадекларованих контрольованих операцій, але не більше 300 розмірів ПМ, за всі незадекларовані контрольовані операції

5.6

неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів)

5 розмірів ПМ за кожен календарний день неподання

5.7

несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції

п.120.4 ПKУ

платники податку на прибуток, які в звітному році здійс­нювали контрольовані операції

1 ПМ за кожен календарний день несвоєчасного подання звіту, але не більше 300 розмірів ПМ

5.8

несвоєчасне подання документації з трансфертного ціно­утворення (пп.39.4.6 та 39.4.8 ст.39 ПKУ)

2 ПМ за кожен календарний день несвоєчасного подання документації, але не більше 200 розмірів ПМ

5.9

несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті

1 ПМ за кожен календарний день несвоєчасного декларування, але не більше 300 розмірів ПМ

6

Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної:

6.1

порушення граничного строку реєстрації податкової накладної (ПН) та/або розрахунку коригування (РK) до такої податкової накладної в ЄРПН

п.1201.1 ПKУ

платник ПДВ, на якого покладено обов’язок щодо реєстрації ПН/РK

10% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РK (порушення строку — до 15 к. дн.)

20% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РK (порушення строку — від 16 до 30 к. дн.)

30% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РK (порушення строку — від 31 до 60 к. дн.)

40% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РK (порушення строку — від 61 до 365 к. дн.)

50% від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РK (порушення строку — 366 та більше к. дн.)

6.2

відсутність реєстрації протягом граничного строку (ст.201 ПKУ) ПН та/або РK, що зазначена в податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки

п.1201.2 ПKУ

платник ПДВ, на якого покладено обов’язок щодо реєстрації ПН/РK

50% від суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної в ПН та/або РK, або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено

6.3

відсутність реєстрації ПН та/або РK в ЄРПН (див. ряд.5.2 цієї табл.) після спливу 10 к. дн., наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення

п.1201.2 ПKУ

платник ПДВ, на якого покладено обов’язок щодо реєстрації ПН/РK

50% від суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної в ПН та/або РK, або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено

6.4

допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів ПН, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця

п.1201.3 ПKУ

платник ПДВ (продавець товарів/послуг)

170 грн. та попередження про необхідність виправлення помилок

6.5

невиконання податкового повідомлення-рішення контролюючого органу з попередженням про необхідність виправлення платником податків — продавцем помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів ПН

п.1201.3 ПKУ

платник ПДВ (продавець товарів/послуг)

10% від суми ПДВ, зазначеної в такій ПН (невиправлення помилок протягом 15 к. дн.)

20% від суми ПДВ, зазначеної в такій ПН (невиправлення помилок у строк від 16 до 30 к. дн.)

30% від суми ПДВ, зазначеної в такій ПН (невиправлення помилок у строк від 31 до 60 к. дн.)

40% від суми ПДВ, зазначеної в такій ПН (невиправлення помилок у строк від 61 до 90 к. дн.)

50% від суми ПДВ, зазначеної в такій ПН (невиправлення помилок у строк від 91 до 120 к. дн.)

60% від суми ПДВ, зазначеної в такій ПН (неви­правлення помилок у строк від 121 до 150 к. дн.)

70% від суми ПДВ, зазначеної в такій ПН (неви­правлення помилок у строк від 151 до 180 к. дн.)

100% від суми ПДВ, зазначеної в такій ПН (невиправлення помилок після спливу 181 к. дн.)

7

Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою — підприємцем:

7.1

несплата (неперерахування) фізичною особою — платником єдиного податку авансових внесків з єдиного податку в порядку та в строки, визначені ПKУ

п.122.1 ПKУ

фізична особа — платник єдиного податку 1 або 2 гру­пи

50% від ставки єдиного податку

8

Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН):

8.1

порушення платниками акцизного податку (АП) граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних (АН/РK) в ЄРАН

п.1202.1 ПKУ

платник акцизного податку

2% від суми АП з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких АН/РK (порушення терміну — до 15 к. дн.)

10% від суми АП з відповідних обсягів пально­го або спирту етилового, зазначених у таких
АН/РK (порушення терміну — від 16 до 30 к. дн.)

20% від суми АП з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких АН/РK (порушення терміну — від 31 до 60 к. дн.)

30% від суми АП з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких АН/РK (порушення терміну — від 61 до 90 к. дн.)

40% від суми АП з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких АН/РK (порушення терміну — на 91 та більше к. дн.)

8.2

відсутність з вини платника АП реєстрації АН/РK в ЄРАН протягом більш як 120 к. дн. після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти АН/РK

п.1202.2 ПKУ

платник акцизного податку

50% від суми АП з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які платник податку зобов’язаний скласти АН/РK

Зверніть увагу!Штрафи, які стосуються операцій із спиртом етиловим, застосовуються з 1 жовтня2019 року.

8.3

Відсутність з вини платника АП, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в ЄРАН другого примірника АН / другого примірника РК протягом більш як 120 к. днів після граничного терміну реєстрації другого примірни­ка АН/РК

п.1202.1 ПКУ

платник акцизного податку

з 1 жовтня 2019 року

2% суми АП з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у такій АН/РК

9

Порушення строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи:

9.1

незабезпечення зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом строків їх зберігання (ст.44 ПKУ)

п.121.1 ПKУ

платник податків

510 грн.

1020 грн.

9.2

ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з ЄРПН) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПKУ

п.121.1 ПKУ

платник податків

510 грн.

1020 грн.

10

Визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання:

10.1

визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ на підставах, визначених пп.54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 ПKУ

п.123.1 ПKУ

платник ПДВ

25% від суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування

50% від суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування*

*Застосовується при повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування

10.2

використання сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору, платежу

п.123.2 ПKУ

платник податків (посадові особи платника податків)

штраф, розмір якого зазначено в ряд.9.1 цієї табл., а також стягнення до бюджету суми податків, зборів, платежів, що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги

11

Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі:

11.1

відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі, без згоди контролюючого органу

п.124.1 ПKУ

платник податків

штраф у розмірі вартості відчуженого майна

12

Порушення правил сплати (перерахування) податків:

12.1

несплата узгодженої суми грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених у п.126.2 ст.126 ПKУ) протягом установлених строків

п.126.1 ПKУ

платник податків

10% від погашеної суми податкового боргу
(у разі затримки до 30 к. дн.)

20% від погашеної суми податкового боргу
(у разі затримки більше 30 к. дн.)

12.2

порушення строку сплати до бюджету узгодженого грошового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби (абзац другий пп.222.1.2 ст.222 ПKУ)

п.126.2 ПKУ

платник акцизного податку

20% від суми грошового зобов’язання

13

Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати:

13.1

ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків

п.127.1 ПKУ

платник податків, у тому числі податковий агент

25% від суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

13.2

50% від суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету (за повторне порушення протягом 1095 днів)

13.3

75% від суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету (за всі наступні повторні порушення протягом 1095 днів)

14

Неподання або подання з порушенням строку податкової інформації контролюючим органам:

14.1

неподання або подання контролюючим органам податкової інформації з порушенням строку, визначеного ПKУ

п.128.1 ПKУ

банк, інша фінансова установа

170 грн.

340 грн.

15

Порушення правил обліку, виробництва та обігу пального та спирту етилового на акцизних складах*:

15.1

необладнання витратомірами-лічильниками та/або рівне­мірами-лічильниками акцизних складів, на яких здійснюються виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального, відпуск пального без застосування витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-лічильників

п.1281.1 ПКУ

платник акцизного податку

з 1 січня 2019 року

1 розмір ПМ за кожен кубічний метр об’єму резервуарів, на яких не встановлено витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-­лічильників, але не менш як 15000 грн.

зупинення реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального до моменту обладнання акцизного складу витрато­мірами-лічильниками та/або рівнемірами-­лічильниками

з 1 липня 2019 року

15.2

необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-­лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі

20000 грн. за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або незареєстрований витратомір-лічильник / витратомір-лічильник спирту етилового

50000 грн. за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або незареєстрований витратомір-лічильник / витратомір-лічильник спирту етилового

15.3

необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового витратоміра-лічильника спирту етилового на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі

*Відповідно до п.18 підрозд.5 розд.ХХ ПКУ норми п.1281.1 застосовуються:

з 01.07.2019 р. — до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 м3;

з 01.10.2019 р. — до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 м3, але не перевищує 20000 м3;

з 01.01.2020 р. — до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 м3

15.4

відсутність з вини платника податку реєстрації акцизних складів у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платником податку — розпорядником акцизного складу

п.1281.2 ПКУ

платник акцизного податку

з 1 жовтня 2019 року

1000000 грн.

2000000 грн.

15.5

незабезпечення своєчасного подання до органу ДФС електронних документів про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового

п.1281.3 ПКУ

платник акцизного податку

з 1 січня 2020 року

1000 грн. за кожний неподаний електронний документ

(1)Прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений законом на 1 січня податкового (звітного) року. Станом на 01.01.2019 р. його розмір становив 1921 грн.

Повна версія матеріалу доступна передплатникам видання Тематичний збірник «Перевірки і відповідальність» (Жовтень 2019)
Онлайн-версія
Ви можете придбати цей випуск онлайн,
сплативши карткою через Приват24
add_shopping_cart
Придбати за 180грн.
Щоб придбати цей випуск,
зареєструйтесьабо
увійдіть до особистого кабінету
В мене вже є передплата
Якщо ви – передплатник, вам потрібно
Якщо у вас виникли труднощі з отриманням доступу,
напишіть нам на support@buh-ua.com.ua
Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників