ДФС

ІПК № 243/6/99-00-07-01-01-15/ІПК

від 16 вересня 2019

Роздрібний продаж товарів і заокруглення копійок

ДИВ. ТАКОЖ С. 6

<…> Державна податкова служба України розглянула звернення підприємства та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію з питань, пов’язаних з відображенням господарських операцій із роздрібного продажу товарів у випадках заокруглення копійок.

<…>

Щодо відображення у фіскальному чеку суми до та після заокруглення та суми, яка повинна потрапляти до підсумку розрахункових операцій фіскального звітного чеку Z-звіту та X-звіту у зв’язку із заокругленням

Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. №13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за № 220/28350, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

Таким чином, суб’єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чеку наступним чином:

— після рядка 7 фіскального чека перед ряд-
ком 8 фіскального чеку додати нові рядки «Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення» та«заокруглена знижка/заокруглена надбавка»;

— в рядку 8 фіскального чека «СУМА» зазначати «Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення». Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.

При цьому, до підсумку розрахункових операцій Z-звіту та X-звіту відповідно до пунктів 15 та 17 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199 (зі змінами), має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після заокруглення.

Щодо визначення бази оподаткування ПДВ і складання податкової накладної

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 Кодексу податок на додану вартість становить 20 відс., 7 відс. бази оподаткування та додається до ціни товару/послуги.

<…> нормами Кодексу чітко визначено порядок формування бази оподаткування та податкових зобов’язань з ПДВ. При цьому нормами Кодексу не передбачено врахування будь-яких заокруглень, здійснених платником податку при розрахунках з покупцями, при визначенні бази оподаткування ПДВ.

Правила складання податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної визначено статтею 201 Кодексу та Порядком заповнен­ня податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267.

Відповідно до пункту 14 вказаного Порядку податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції):

у разі здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через ка-
су / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

Отже, у податковій накладній, складеній платником податку за щоденними підсумками, відображається сума ПДВ, обрахована таким платником податку виходячи із бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу, без урахування заокруглення.

Щодо обліку результатів заокруглення для цілей податку на прибуток підприємств

<…> Кодексом не передбачено коригування фінансового результату підприємства на округлені суми під час проведення готівкових розрахунків за товари (роботи, послуги).

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування, який використовується платником податку для обрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467), зі змінами, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 р. за № 1415/27860, суми показників податку на прибуток підприємств відображаються у гривнях без копійок з відповідним заокругленням.

Щодо обліку результатів заокруглення для цілей податку на доходи фізичних осіб та військового збору

<…> Згідно з підпунктом 162.1.1 пункту 162.1 статті 162 Кодексу платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Враховуючи пункт 163.1 статті 163 Кодексу об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід та іноземні доходи.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 Кодексу.

Податковий агент, поняття якого наведено у підпункті 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену статтею 167 Кодексу, та ставку військового збору 1.5 відс., встановлену підпунктом 1.3 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділом XX Кодексу (підпункт 168.1.1 пункту 168.1 Кодексу).

При цьому нормами Кодексу не передбачено врахування будь-яких заокруглень при нарахуванні, утриманні та сплаті (перерахуванні) податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

<…>

Щодо здійснення заокруглення у випадку, коли в розрахунковому документі міститься товарна позиція алкогольного виробу, вартість якого до заокруглення становить мінімальну роздрібну ціну

Статтею 17 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі — Закон № 481) передбачено застосування штрафних санкцій за порушення мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої та максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби.

Статтею 18 Закону № 481 визначено, що всі інші закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діють у частині, що не суперечить Закону № 481.

Для запобігання порушенню суб’єктами господарювання Кодексу та Закону № 481 щодо застосування мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої:

виробники та продавці алкогольних напоїв, керуючись вимогами постанови Правління Націо­нального банку України від 15.03.2018 р. № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів» (да­лі — Постанова № 25) у частині механізму заокруглення загальних сум, мають ураховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957 (зі змінами) щодо встановлення мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої не нижче затверджених Урядом.

У разі порушення вимог щодо застосування мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої контролюючими органами застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 17 Закону № 481.

Крім того, згідно з вимогами пункту 22 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148, суб’єкти господарювання, у разі прийняття Національним банком України рішення щодо припинення карбування та випуску в обіг /додаткового випуску в обіг певних номіналів монет, зобов’язані здійснювати заокруглення загальної суми покупки в порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку України з питань, що регулюють обіг монет дрібних номіналів.

<…>

ЗАПИТ

на отримання індивідуальної податкової консультації

ТОВ <…> (далі по тексту — товариство) керуючись вимогами ст.52 Податкового кодексу України (далі по тексту — ПКУ) звертається з проханням надати податкову консультацію щодо визначення бази оподаткування з ПДВ на операції з постачання товарів/послуг, розрахунки за які проводяться через РРО та порядку обліку результатів заокруглень, які товариство планує проводити відповідно до постанови Правління НБУ від 15.03.2018 р. № 25 (далі по тексту — Постанова № 25). А саме.

Постановою № 25 передбачено припинення додаткового випуску у готівковий обіг монет номіналами І, 2, 5 і 25 копійок (далі — монети дрібних номіналів).

Відповідно до п.4, 5 зазначеної постанови НБУ юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність, з 1 липня 2018 року, у випадку відсутності монет дрібних номіналів, проводити заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) та загальних сум розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, що оформляється під час повернення коштів у разі повернення товару <…>

Заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.

Суб’єктам господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які здійснюють готівкові розрахунки зі споживачами із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків зазначати в чеках, актах про видачу коштів та інших документах, що оформляються під час повернення коштів у разі повернення товару, загальні суми до заокруглення та після заокруглення, використовуючи правила, зазначені в пункті 4 цієї постанови.

<…> база оподаткування ПДВ тієї чи іншої операції з постачання товарів/послуг визначається у порядку, передбаченому статтею 188 ПКУ, та обраховується шляхом множення кількості (об’єму, обсягу) поставлених товарів/послуг на їх ціну (без ПДВ).

Нормами ПКУ не передбачено врахування будь-яких заокруглень, здійснених платником податку при розрахунках з покупцями, при визначенні бази оподаткування ПДВ.

Форму та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267 (далі — Наказ № 1307).

Відповідно до пункту 16 Наказу № 1307 у графі 6 податкової накладної зазначається кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг, у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ, у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ (значення графи 10 обраховується шляхом множення значення графи 6 на значення графи 7).

Пунктом 4 Наказу № 1307 передбачено, що усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Таким чином, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку зобов’язаний на дату, визначену відповідно до статті 187 розділу V ПКУ, нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із бази оподаткування ПДВ, встановленої пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ, та скласти податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН.

<…>

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (п.44.2 ст.44 ПКУ).

Тобто, ПКУ не передбачено коригування фінансового результату підприємства на округлені суми під час проведення готівкових розрахунків за товари (роботи, послуги). Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування, який використовується платником податку для обрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 р. за № 1415/27860, суми показників податку на прибуток підприємств відображаються у гривнях без копійок з відповідним заокругленням.

<…>

Пунктом 5 розділу І Положення № 13 передбачено, що розрахункові документи, що друкуються РРО, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

Крім того, постановою КМУ від 30.10.2008 р. № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв», із змінами та доповненнями, встановлено розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Статтею 17 Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі — Закон № 481) передбачено застосування штрафних санкцій за порушення мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої та максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби.

Статтею 18 Закону № 481 встановлено, що всі інші закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Враховуючи викладене вище, просимо надати податкову консультацію з наступних питань, а саме:

• як відображається у фіскальному чеку сума до та після заокруглення?

• яка сума — до чи після заокруглення — з розрахункових документів повинна потрапляти до підсумку розрахункових операцій фіскального звітного чека (Z-звіту) та чеку X-звіту та яким чином вона переноситься до податкової накладної?

• яка сума зазначається як база оподаткування ПДВ у податкових накладних?

• як обліковувати результати заокруглень для цілей податку на прибуток?

• як обліковувати результати заокруглення для цілей податку на доходи фізичних осіб та військового збору?

• яким чином продавцю/постачальнику товарів (робіт, послуг) здійснювати заокруглення у випадку, коли в розрахунковому документі міститиметься товарна позиція алкогольного виробу, вартість якого до заокруглення становить мінімальну роздрібну ціну?

Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників