Як обліковувати пайові внески на розвиток інфраструктури

Підприємство згідно з договором сплачує пайові внески на розвиток інфраструктури населеного пункту до введення об’єкта в експлуатацію.  Як відобразити це в податковому та бухгалтерському обліку?

Відповідно до ч.3 ст.40 Закону № 3038(1) пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. При цьому величину пайової участі визначають у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі в розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами та правилами (ч.5 ст.40 Закону № 3038). Також цікаву інформацію про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів можна знайти в листі Мінрегіонбуду від 22.07.2011 р. № 23-11/6294/0/6-11. Зокрема, тут наголошено, що ч.1 ст.40 Закону № 3038 встановлює законодавчу норму прямої дії про обов’язковість встановлення органом місцевого самоврядування порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту відповідно до цього Закону. І такий порядок, прийнятий та оприлюднений належним чином, є нормативно-правовим актом, обов’язковим до виконання на відповідній території. Далі у згаданому вище листі Мінрегіонбуд зауважує, що за відсутності цього порядку замовники будівництва вправі відмовитися від укладення договору про пайову участь.

Замовник може включити до витрат обов’язкові платежі у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (див., наприклад, лист ДФС від 10.11.2015 р. № 10463/К/99-99-19-02-02-14). Як відомо, наразі об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначають шляхом коригування (зменшення або збільшення) прибутку чи збитку, визначених у фінзвітності підприємства згідно з ПБО чи МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до ПКУ. А ПКУ щодо сплачених пайових внесків не передбачає жодних коригувань. Це також підтверджують й податківці в Листі № 10463.

Щодо бухгалтерського обліку зазначених внесків зауважимо таке. Нагадаємо, що пайовий внесок на розвиток інфраструктури перераховують до місцевого бюджету (п.41 ч.1 ст.71 Бюджетного кодексу(2)). За Інструкцією № 291 нарахування пайового внеску в розвиток інфраструктури слід відображати за дебетом субрахунку 151«Капітальне будівництво» та кредитом субрахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами». Адже пайовий внесок у розвиток інфраструктури — це витрати, безпосередньо пов’язані із виконанням конкретного будівельного контракту. І відповідно до п.12 ПБО-18 витрати за будівельним контрактом (собівартість робіт за будівельним контрактом) включають, зокрема, у витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням такого контракту, — прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати (включаючи вартість виконаних субпідрядниками робіт) згідно з ПБО-16 (п.13 ПБО-18).

Відповідно, сплату пайового внеску відображають за дебетом субрахунку 642 та кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». І насамкінець додамо, що у разі будівництва об’єктів для їх подальшого продажу ці витрати разом з іншими витратами, накопиченими на субрахунку 151, відображають за дебетом субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Якщо ж об’єкт будівництва призначено для власних потреб, його введення в експлуатацію супроводжують записом за дебетом субрахунку 103 «Будинки та споруди» та кредитом субрахунку 151.


(1)Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

(2)Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників