НБУ дозволив придбавати інвалюту за кредитні кошти

8 серпня 2019 року набрала чинності постанова Правління НБУ від 06.08.2019 р. № 104 (далі — Постанова № 104). Вона внесла суттєві, на наш погляд, зміни до кількох нормативно-правових актів НБУ. Зупинимося на деяких з цих змін.

Використання кредитів. З Положення № 5(1) виключено п.38 р.IV. Нагадаємо, що ця норма забороняла клієнтам банків (за деякими винятками) купувати іноземну валюту за дорученням/заявою клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту(2). Скасування такої заборони — ще один важливий крок на шляху до повної валютної лібералізації. Звертаємо увагу на такий нюанс. Відповідно до ст.2 Закону № 2121(3) банківський кредит — будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Згідно з визначенням, наведеним у ст.1054 ЦКУ, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити процент.

Інші грошові запозичення, отримані не від банків або інших фінансових установ, мають статус позик (поворотної фінансової допомоги)(4). А отже, до 08.08.2019 р. обмеження, передбачені п.38 р.IV Положення № 5, не поширювалися на купівлю іноземної валюти за рахунок позик чи поворотної допомоги у гривнях.

Ще одна зміна, яка варта уваги, стосується Інструкції № 7(5). Постанова № 104 доповнила її р.IV двома новими пунктами 161, 162 щодо валютного нагляду за експортно-імпортними операціями у разі зміни обслуговуючого банку. Як відомо, суб’єкти ЗЕД під час здійснення експортно-імпортних операцій можуть перейти на обслуговування в інший банк. А це призводить до певних «валютно-наглядових» наслідків, які й передбачила Постанова № 104.

Імпорт. Банк для здійснення валютного нагляду(6) з дня отримання повідомлення від НБУ про зміну обслуговуючого банку в митній декларації (далі — МД) в подальшому не використовує інформацію про неї. Такий замінений клієнтом банк не пізніше 5 робочого дня з дня отримання повідомлення НБУ надає іншому банку, зазначеному в ньому, інформацію про надходження реєстру МД за імпортною операцією резидента до зміни обслуговуючого банку в МД та обсяги її використання для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків.

Експорт. Замінений у МД обслуговуючий банк не пізніше 5 робочого дня з дня отримання повідомлення від НБУ завершує валютний нагляд за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією резидента з експорту продукції.


(1)Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5.

(2)Докладніше про порядок отримання та обліку кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) див.: Рижикова О., Рильська М. Кредити і позики від нерезидентів: отримання та облік // Валютні операції: Тематичний збірник. — 2019. — Вип.5. — С.116.

(3)Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність».

(4)Докладніше про поворотну фінансову допомогу див.: Юлін А. Поворотна фінансова допомога: як правильно надати, отримати й повернути // БухгалтеріяUA. — 2018. — № 21. — С.29; Юлін А. Отримання й повернення фіндопомоги: обліково-податкові пастки // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 1-2. — С.34; Юлін А. Облік та оподаткування операцій з надання фінансової допомоги // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 10. — С.26; Юлін А. Прощення поворотної фіндопомоги: облік і оподаткування // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 14. — С.24; Юлін А. Сплив строків позовної давності за поворотною фінансовою допомогою // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 20. — С.15; Рижикова О. Поворотна фінансова допомога: чи дисконтувати суму зобов’язання // БухгалтеріяUA. — 2019. — № 33. — С.29.

(5)Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операція­ми з експорту та імпорту товарів, затверджена постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 7.

(6)Докладніше про валютний нагляд див.: Рижикова О. Нагляд банків за строками розрахунків та відповідальність за їх порушення // Валютні операції: Тематичний збірник. — 2019. — Вип.5. — С.91.

Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників