Працівник на військових зборах: гарантії щодо заробітку

Працівника підприємства, який є військовозобов’язаним, призвано на військові збори терміном на 14 календарних днів. Яким чином роботодавець має оплачувати робочі дні, що припадають на період зборів?

На військові збори відповідно до ч.1 ст.29 Закону № 2232(1)можуть призиватися військовозобов’язані особи, тобто особи, які перебувають у  запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави (ч.9 ст.1 Закону № 2232).

У ч.1 ст.29 Закону зазначено, що військовозобов’язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.

Для військовослужбовців, які призвані на збори, передбачено гарантії (ч.11 та 13 ст.29 Закону). Ці гарантії надаються не лише на час проведення зборів чи проходження служби, а й на час проїзду до місця проведення зборів (проходження служби) і назад. Серед них:

1) збереження місця роботи та займаної посади. Військовозобов’язані не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника (уповноваженого ним органу) незалежно від підпорядкування і форм власності  з дня отримання повістки про призов і до повернення, крім випадків ліквідації установи, підприємства, організації тощо, де вони працювали (п.7 Інструкції № 80(2)). У табелі обліку використаного робочого часу дні відсутності працівника у зв’язку з виконанням державних і громадських обов’язків (військовими зборами) позначають «ІН» (або код 22);

2) збереження середньої заробітної плати. Виплата середнього заробітку проводиться підприємствами, установами та організаціями, де працюють призвані на збори громадяни, з подальшим відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті. У п.11 та 12 Інструкції № 80 встановлено, що відшкодування здійснюють військові комісаріати на підставі рахунків та відомостей на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним. Форма відомості наведена в Інструкції № 80.

Зверніть увагу! У разі виклику на військові збори середню зарплату зберігають як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п.7 Інструкції № 80).

Нарахування середньої заробітної плати за час проходження медичного огляду здійснюється відповідно до Порядку № 100(3). У цьому випадку виходячи з абзацу третього п.2 зазначеного Порядку розрахунковим періодом є останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів за цей період. Пунктом 8 Порядку № 100 встановлено, що нарахування виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденної заробітної плати на кількість робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Дохід у вигляді середньої заробітної плати, який виплачується військовозобов’язаному, призваному на військові збори, є об’єктом оподаткування ПДФО, військовим збором і базою нарахування ЄСВ на загальних підставах (лист ДФС від 31.12.2015 р. № 28265/6/99-99-17-03-03-15).

У таблиці 6 форми № Д4(4) середня заробітна плата відображається наступним чином (див. також листи ПФУ від 11.04.2014 р. № 9846/05-10 та від 16.05.2014 р. № 13070/05-10). Якщо за звітний місяць працівнику було нараховано заробітну плату (за період до або після зборів) і середній заробіток у зв’язку з призовом, то зазначені суми відображаються в таблиці 6 Форми № Д4 загальним рядком як заробітна плата. При цьому середня заробітна плата відображається за звітний календарний місяць лише в частині, що припадає на дні цього місяця, а решта суми — за наступний календарний місяць (за аналогією з відображенням відпускних за наступні місяці). При цьому спеціального коду типу нарахувань для відображення середньої заробітної плати у таблиці 6 форми № Д4 не встановлено;

3) виплата допомоги у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю. Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів (проходження служби) і продовжує хворіти після їх закінчення, — допомога виплачується за період хвороби після закінчення зборів (служби).

Крім цього, відповідно до п.10 Інструкції № 80 військовозобов’язаний, який був призваний на збори зі щорічної чи додаткової відпустки, має право на продовження відпустки після закінчення зборів або перенесення на інший строк. Перерахунок відпускних (їх сторнування) відображається у таблиці 6 форми № Д4 із знаком «-» (див. лист ПФУ від 11.04.2014 р. № 9846/05-10).

Слід зважати, що відповідно до вимог ч.2 ст.21 Закону № 2232роботодавець також зобов’язаний забезпечити працівникам, які у зв’язку з військовими зборами направляються військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах) або лікування:

звільнення від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків;

• збереження місця роботи та займаної посади за такими працівниками;

збереження середньої заробітної плати.

У табелі обліку використання робочого часу дні, протягом яких працівник був відсутній у зв’язку із проходженням медичного огляду, відображаються з буквеним кодом «ІН» або цифровим кодом 22.


(1)Закон України від 25.03.92 р. № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу».

(2)Інструкція про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затверджена наказом Міністра оборони України від 12.03.2007 р. № 80 та зареєстрована у Мін’юсті 26.03.2007 р. за № 269/13536.

(3)Порядок обчислення середньої зарплати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 // Виплати працівникам: облікові особливості: Тематичний збірник. — 2018. — Вип.1. — С.52.

(4)Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435).