ДФС

Роз'яснення (ЗІР)

Фінансова і податкова звітність: різні строки подання

Зверніть увагу!

В грудні 2019 у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) на сайті ДПС змінено нумерацію категорій роз’яснень.

У зв’язку з цим номери категорій, які зазначені у роз’ясненнях, раніше опублікованих на сторінках журналу «БухгалтеріяUA», можуть не збігатися із номерами цих роз’яснень у ЗІР на сайті ДПС.

ДИВ.ТАКОЖ С.6

Категорія 102.23.02

Який порядок формування пакету податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) разом з фінансовою звітністю, якщо фінансова звітність подається за допомогою автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» та строки її подання до Державної служби статистики України інші, ніж податкової звітності?

<…> Контролюючим органом контроль наявності поданих додатків форм фінансової звітності до Декларації та Звіту здійснюється серед поданих раніше та зареєстрованих в центральній базі даних діючих форм фінансової звітності за відповідний звітний період (періоди).

Згідно з абзацом першим п.5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (далі — Порядок № 419), проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

<…>  Таким чином, фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п.46.2 ст.46 ПКУ платниками податку на прибуток та неприбутковими організаціями як додаток до Декларації та Звіту та є їх невід’ємною частиною, подається у строки, передбачені ПКУ для подання Декларації (Звіту).