ГУ ДФС у Херсонській області

ІПК № 2737/ІПК/21-22-12-04-08

від 14 червня 2019

Як враховувати кредиторську заборгованість при розрахунку частки сільгоспвиробництва

Коли особливості та тонкощі бухгалтерського обліку, на якому базуються податкові правила, починають коментувати не профільні бухгалтерські фахівці, а працівники фіскального відомства, то формат «питання — відповідь» скоріше нагадує розмову глухого зі сліпим. Приблизно так виглядає формат опублікованої далі ІПК ГУ ДФС у Херсонській області від 14.06.2019 р. № 2737/ІПК/21-22-12-04-08. З одного боку, це не дуже добре, але з іншого — певна недомовленість податківців дає змогу підприємству, користуючись власною обліковою політикою, зробити розрахунки на власну користь.

Отже, йдеться про те, на яку саме суму списаної в дохід безнадійної кредиторської заборгованості можна зменшити загальний дохід для розрахунку частки сільгосптоваровиробника:

  • на будь-яку списану заборгованість, щодо якої кредитор не вимагатиме повернення, в тому числі списану по кредитних угодах, що її обліковують на рахунках 50 та 60;
  • тільки на суму заборгованості, яка сформувалася в процесі операційного циклу (простіше кажучи — в процесі отримання сировини, товарів, послуг від постачальників), що її зазвичай обліковують на рахунку 63, 685, 377.

Даючи відповідь на запитання підприємства, податківці зробили два трохи протилежних висновки.

Перший начебто відповідає «духу» ідеології складання Розрахунку. Податківці зазначають, що коригування здійснюється на суми надходжень, які по суті не є доходами підприємства від провадження певного виду діяльності. Тобто, якщо казати про списання будь-якої кредиторської заборгованості, яка стала безнадійною, то за змістом будь-яка списана заборгованість не є доходом від певного виду діяльності.

Другий висновок наприкінці ІПК звучить занадто буквально. Тут фахівці фіскального відомства фактично процитували Інструкцію № 291[1] в частині облікових правил для субрахунку 717: «На субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості» узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності». Отже, саме через таке зауваження в ІПК з’явилося посилання для рядка 3.5 Розрахунку зі згадуванням кредиторської заборгованості, що виникла в межах операційного циклу. Для кращого розуміння цього висновку варто зазирнути в облікові правила для спорідненого субрахунку 746, на якому, як ідеться в Інструкції № 291, зокрема «узагальнюється інформація про інші доходи, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 «Інші доходи», зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності».

Отже, доволі філософське запитання для підприємства: заборгованість за кредитною угодою, яка підлягає списанню, має класифікуватися як операційна чи як неопераційна? Власне від відповіді на це запитання й залежатиме, за логікою податківців, можливість її потрапляння до рядка 3.5, який коригує показник загальних доходів.

Але в чому різниця між операційною та неопераційною заборгованістью, податківці, звісно, не пояснили. Це цілком зрозуміло, тому що здебільшого це — справа облікової політики. Однак варто пам’ятати, що за усталеними бухгалтерськими правилами діяльність із запозичення (тобто отримання та погашення кредитів) відноситься до фінансової (тобто іншої), а не операційної діяльності. Певні вольності у трактуванні такого класифікаційного підходу дозволяють собі ті, хто веде облік у форматі МСФЗ. Адже є професійне судження, що запозичення, пов’язані із операційною діяльністю (наприклад, короткотермінові кредити), є саме операційною, а не фінансовою діяльністю.

Таким чином, всім підприємствам, які стикнуться із коментованою проблемою щодо врахування у рядку 3.5 Розрахунку сум, списаних за кредитними угодами, варто рекомендувати таке.

Обережні платники можуть зменшити загальний дохід лише на операційну списану заборгованість, вона є на 100% операційною і проблем з її врахуванням у рядку 3.5 не буде.

Для сміливих платників зазначимо таке:

  • існує практика, коли короткотермінові кредити, відсотки по поточному рахунку та курсові різниці по короткотермінових кредитах класифікують як операційну діяльність. Це є можливе професійне судження;
  • застосовувати професійне судження більш впевнено можуть ті сільгосппідприємства, які перейшли на МСФЗ;
  • ті, хто веде облік у форматі МСФЗ, взагалі можуть не зважати на Інструкцію № 291, отже, не брати до уваги буквальні висновки податківців, а застосовувати рекомендації «по духу»;
  • в самому Розрахунку в коригуючому рядку 3 згадуються не лише доходи операційної діяльності, там є посилання і на неопераційні доходи — рахунок 744 у частині неопераційних курсових різниць (рядок 3.6). Тож можна врахувати й у рядку 3.5 списану неопераційну кредиторську заборгованість;
  • виходимо із суті операції і коригуємо загальні доходи, в тому числі й на списану кредиторську заборгованість за кредитною угодою, зафіксувавши таку класифікацію в наказі про облікову політику.

Ірина ГУБІНА, редактор

[1]Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

<…> Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку четвертої групи. Товариство запитує стосовно можливості зменшення загальної суми доходу сільськогосподарського товаровиробника на суму доходу від списання кредиторської заборгованості по кредитних угодах (в тому числі грошових чи товарних за договором поставки тощо).

Відповідно до вимог ст.291 Податкового кодексу платниками єдиного податку четвертої групи можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Повна версія матеріалу доступна передплатникам
Agro
№7 от 29.07.2019
Онлайн-версія
Ви можете придбати цей випуск онлайн,
сплативши карткою через Приват24
add_shopping_cart
Придбати за 180грн.
Щоб придбати цей випуск,
зареєструйтесьабо
увійдіть до особистого кабінету
В мене вже є передплата
Якщо ви – передплатник, вам потрібно
Якщо у вас виникли труднощі з отриманням доступу,
напишіть нам на support@buh-ua.com.ua