Інвентаризація земель: Кабмін змінив порядок

Ірина ДІДЕНКО, експерт з питань земельних правовідносин

З 20червня цього року набрала чинності постанова КМУ від 05.06.2019 р. № 476, якою затверджено новий Порядок проведення інвентаризації земель (далі — Порядок № 476), яким визначено вимоги щодо проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складання за її результатами технічної документації.

Цілі проведення інвентаризації земель визначено у ст.35 Закону № 858(1), зокрема:

• виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;

• виявлення і консервація деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель;

• встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру.

При цьому під час проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення здійснюються такі заходи:

• внесення до Державного земельного кадастру (далі — ДЗК) відомостей про сформовані земельні ділянки, відомості про які не внесені до ДЗК;

• формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок;

• формування земельних ділянок сільгосппризначення під польовими дорогами;

• формування земельних ділянок сільгосппризначення під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, які обмежують масив та земельні ділянки, розташовані уздовж масиву.

На що ж слід звернути увагу у зв’язку із появою нового документу.

Порядком № 476 визначено, що за результатами проведення інвентаризації масиву земель сільгосппризначення відомості про такий масив та про земельні ділянки, розташовані в ньому (у разі їх формування або за відсутності відомостей про них у ДЗК), вносяться до ДЗК, про що замовник документації із землеустрою письмово повідомляє власників та користувачів земельних ділянок.

Інвентаризація земель проводиться в межах адміністративно-територіальних одиниць, територій, межі яких визначені проектами формування територій і встановлення меж сільських, селищних рад, масивів земель сільськогосподарського призначення, окремих земельних ділянок.

Підставою для проведення інвентаризації земель можуть бути зокрема рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо виконання відповідних робіт, а також договори, укладені між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками технічної документації (далі — виконавці), судові рішення.

Виконавцями інвентаризації є:

• юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

• фізичні особи — підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

А от підставою для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення є:

• для земель державної власності — рішення органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою;

• в інших випадках — рішення сільської, селищної, міської ради, на території якої розташований масив.

Зверніть увагу! Підприємство, яке орендує масив земель сільськогосподарського призначення, не може самостійно замовляти його інвентаризацію.

Інвентаризація земель проводиться на підставі договору про розроблення технічної документації, яку замовник укладає з виконавцем.

При цьому строк складення технічної документації не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

За результатами проведення інвентаризації земель виконавцями розробляється технічна документація відповідно до ст.57 Закону № 858, яка погоджується та затверджується в порядку, встановленому у ст.186 Земельного кодексу України.


(1)Закон України від22.05.2003 р. № 858-IV «Про землеустрій».