Нове життя товарно-транспортної накладної

З 12 липня 2019 року набрали чинності Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транс­портом в Україні(1) (далі — Правила перевезень), затверджені наказом Мінінфраструктури від 03.06.2019 р. № 413. Зазначимо, що всі вони стосуються товарно-транспортної накладної (ТТН). З огляду на те, що новини про ТТН цікаві багатьом суб’єктам господарювання, проаналізуймо, що змінилось у формі цього документа та порядку його заповнення. Також для довідки публікуємо нову форму ТТН (с.9).

Головне — статус

Насамперед подивимось на визначення ТТН та її «місце» в процесі вантаження і розвантаження, адже метод порівняння найкрасномовніший.        

    

Правила перевезень

абзац 27 гл.1 (в редакції до 12.07.2019 р.)

абзац 27 гл.1 (в редакції з 12.07.2019 р.)

Товарно-транспортна накладна — єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи

Товарно-транспортна накладна — єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у  паперовій та/або електронній формі та має містити обов’язкові реквізити, передбачені цими Правилами

пункт 8.26 гл.8 (в редакції до 12.07.2019 р.)

пункт 8.26 гл.8 (в редакції з 12.07.2019 р.)

Вантаження і розвантаження вважаються закінченими після вручення водієві належним чином оформлених товарно-транспортних накладних на навантажений або вивантажений вантаж

Вантаження і розвантаження вважаються закінченими після надання водієві належним чином оформлених товарно-транспортних накладних, оформлених у паперовій та/або електронній формі, на навантажений або вивантажений вантаж

Отже, констатуймо:

1) З 12.07.2019 р. ТТН може бути оформлена не тільки в паперовій, а й в електронній формі.

2) Поява електронної форми ТТН позитивно вплине на процес навантаження і розвантаження. Адже цифровізація ТТН спрощує оформлення процесу перевезення, зокрема, виписки та оперативного підписання всіх належних документів.

3) Головна зміна, яка випливає з визначення ТТН, — очевидне зниження її фіскального «статусу». Адже тепер вона визнана документом, що лише МОЖЕ використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку. Тобто жодної обов’язковості! До цього моменту на практиці час від часу між суб’єктами господарювання та податківцями виникали спори, наприклад, щодо оприбуткування ТМЦ лише на підставі товарної накладної, якщо ТТН з певних причин була відсутня.

Нова форма ТТН

Нагадаємо, що форма ТТН представлена в додатку 7 до Правил перевезень. З першого погляду видно, що перелік реквізитів «шапки» ТТН дещо скоротився. При цьому нових реквізитів не добавлено, а ті, що відмінено, варто просто забути, аніж думати про те, чому їх більше немає. Отже, при складанні «шапки» ТТН використовуємо метод заповнення анкети: про що запитують — на те й відповідаємо.

Щодо відомостей про вантаж та вантажно-розвантажувальні операції, то жодних змін в табличних частинах ТТН не відбулось. Лише підписів поменшало: під відомостями про вантаж відсутні реквізити підписів водія/експедитора під час здавання та приймання вантажу.

Правила складання ТТН: загальні та «електронні»

Їх визначено в гл.11 Правил перевезень. Далі ми будемо говорити про складання ТТН з 12.07.2019 р., не озираючись на вимоги, що дія­ли до вказаної дати, але відмітимо, що концептуальне правило складання ТТН лишилось без змін. А саме: відповідно до п.11.1 ТТН «суб’єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора». І, як і раніше, оформлення ТТН здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля.

Увага! Сторони (суб’єкти господарювання, зазначені в ТТН) можуть внести до неї будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною.

Загальні правила складання ТТН (вони повністю застосовуються для ТТН в паперовій формі) такі:

• ТТН на перевезення вантажу виписує замовник (вантажовідправник) у  трьох примірниках;

• замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники ТТН підписом;

• після прийняття вантажу згідно з ТТН водій (експедитор) підписує всі її примірники;

• у разі використання ТТН у паперовій формі перший її примірник залишається у замовника (вантажовідправника), другий — водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник, засвідчений підписом вантажоодержувача, передається перевізнику;

• якщо в ТТН немає можливості зазначити всі найменування вантажу, замовник додає до неї документ довільної форми з обов’язковим зазначенням відомостей про вантаж (графи 1—10 ТТН). У таких випадках в ТТН зазначається, що до неї додається як товарний розділ документ (у паперовій або електронній формі), без якого ТТН вважається недійсною і не може використовуватись для розрахунків із замовником;

• час прибуття (вибуття) автомобіля для завантаження і розвантаження замовник зобов’язаний зазначати відповідно до пунктів 8.25, 8.26 гл.8. Вимоги п.8.26 наведені вище. Щодо вимог п.8.25, то у ньому вказано: час прибуття автомобіля для завантаження встановлюється у пункті вантаження з моменту проставляння в ТТН відмітки про фактичний час прибуття автомобіля для завантаження, а час прибуття автомобіля для розвантаження — з моменту пред’явлення водієм ТТН в пункті розвантаження;

• залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (сертифікати, свідоцтва тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів. Якщо ТТН складається у паперовій формі, то зазначені документи також складаються у паперовій формі за підписом відповідальних осіб.

Тепер про особливості складання і використання електронної ТТН (е-ТТН):

• е-ТТН підписується за допомогою електрон­ного підпису водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача;

• створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення е-ТТН здійснюється відповідно до Закону про електронний документообіг(2) та Закону про електронні довірчі послуги(3);

• у разі оформлення е-ТТН супровідні документи також додаються в електронній формі;

• засоби, що використовуються для реєстрації та обробки даних е-ТТН, мають відповідати вимогам Закону про технічні регламенти(4) та забезпечувати захист інформації відповідно до Закону № 2297(5) та Закону № 80(6);

• у разі використання е-ТТН замовник (вантажовідправник) друкує, підписує і надає водію (експедитору перевізника) в одному примірнику паперову копію е-ТТН, відповідно до вимог Закону про електронний документообіг,  «для пред’явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху» (7);

• водій (експедитор перевізника) ставить свій підпис на паперовій копії е-ТТН про прий­няття ним вантажу для перевезення.

Оформлення перевантаження вантажу в дорозі

На практиці у процесі перевезення час від часу виникає необхідність перевантажити вантаж з одного автомобіля на інший (ДТП, поломка автомобіля, інші причини). В такому разі складається акт довільної форми (в паперовій або електронній формі) в двох примірниках, в якому зазначаються:

• повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або ПІБ, місце проживання (для фізичних осіб — підприємців) власника транспортного засобу, який прийняв вантаж;

• ПІБ особи, яка прийняла вантаж;

• реєстраційний номер транспортного засобу перевізника, який прийняв вантаж;

• реєстраційний номер транспортного засобу перевізника, який здав вантаж.

Примірники акта підписують представники (водії) обох перевізників, проставляючи особисті підписи або електронні підписи.

Претензії щодо перевезення вантажів

Відповідно до п.16.2 гл.16 Правил перевезень під час перевезень вантажів автотранспортом право на пред’явлення Перевізнику претензій мають:

• вантажовідправник або вантажоодержувач — у разі втрати вантажу і за умови подання ТТН з підписом водія (експедитора Перевізника) про прийняття ним вантажу для перевезення або е-ТТН;

• вантажоодержувач — у разі недостачі, зіпсуття або ушкодження вантажу і за умови подання ТТН із відповідними записами або відповідного акта (якщо його складено), або у разі подання е-ТТН, з відповідними записами та/або акта в електронній формі.

Перевезення пального: особливий випадок використання ТТН

Про використання ТТН при перевезенні пального платниками акцизного податку слід сказати окремо.

Відповідно до п.231.1 ПКУ при ввезенні на митну територію України пального, на умовах, визначених ст.229 ПКУ, та при реалізації пального платники акцизного податку зобов’язані складати в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєструвати її в ЄРАН. Утім, в деяких випадках здійснити таку реєстрацію неможливо.

У пункті 231.6 ПКУ з-поміж причин, які унеможливлюють реєстрацію акцизних накладних, зазначено такі: технічна помилка у програмному забезпеченні або програмних складових, програмно-апаратному устаткуванні, каналах зв’язку, функціонуванні електронного цифрового підпису. Тому законодавець передбачив, що «у період існування технічної помилки, у разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних, дозволяється переміщення пального … транспортними засобами  за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити інформацію з відповідної акцизної накладної».


(1)Затверджені наказом Мінтрансу від 14.10.97 р. № 363.

(2)Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV «Про електрон­ні документи та електронний документообіг».

(3)Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

(4)Закон України від 15.01.2015 р. № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

(5)Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних».

(6)Закон України від 05.07.94 р. № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

(7)Безпеку дорожнього руху контролює поліція (п.11 ч.1 ст.23 Закону України від 02.07.2015 р. № 580-VIII «Про національну поліцію»).

ДЛЯ ДОВІДКИ

Приложение 7

к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом в Украине

(пункт 11.1 главы 11)

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА

№ _________ «___» ____________ 20__ року

Форма № 1-ТН

Автомобіль _________________ Причіп/напівпричіп __________________ Вид перевезень __________________

               (марка, модель, тип, реєстраційний номер)                 (марка, модель, тип, реєстраційний номер)

Автомобільний перевізник __________________________________ Водій ____________________________________

                                                        (найменування / П.І.Б.)                                       (П.І.Б., номер посвідчення водія)

Замовник  _________________________________________________________________________________________________

(найменування / П.І.Б.)

Вантажовідправник  ______________________________________________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження / П.І.Б., місце проживання)

Вантажоодержувач  ______________________________________________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження / П.І.Б., місце проживання)

Пункт навантаження ___________________________ Пункт розвантаження ________________________________

                                                          (місцезнаходження)                                                                                      (місцезнаходження)

кількість місць_____________, масою брутто, т_______________, отримав водій/експедитор_____________

                                       (словами)                                                         (словами)                                                                   (П.І.Б., посада, підпис)

Усього відпущено на загальну суму ___________________________ , у тому числі ПДВ __________________

                                                                                        (словами, з урахуванням ПДВ)

Супровідні документи на вантаж  ___________________________________________________________________

Зворотний бік

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ

                             

з/п

Найменування вантажу
(номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж

Оди-
ниця
виміру

Кіль-
кість
місць

Ціна без ПДВ за одиницю, грн.

Загальна сума з ПДВ, грн.

Вид пакування

Доку-
менти з вантажем

Маса брутто, т

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Усього:
Здав (відповідальна особа вантажовідправника)                     Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)

_______________________________________________ ______________________________________________________

            (П.І.Б., посада, підпис)                                                                                   (П.І.Б., посада, підпис)

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

                    

Операція

Маса брутто, т

Час (год, хв)

Підпис відповідальної особи

прибуття

вибуття

простою

10

11

12

13

14

15

Навантаження


Розвантаження