Перелік нормативних документів, посилання на які зустрічаються у спецвипуску

Скорочена назва документа

Повна назва та реквізити документа

ЦКУ

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV

ПКУ

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI(1)

КЗпП

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII

ККУ

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III

КУпАП

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X

КАСУ

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV

Закон
про бухоблік

Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон № 1702

Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Закон
про відпустки

Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»

Закон
про оплату праці

Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»

Закон № 2155

Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»

Закон № 851

Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг»

Закон про ЕЦП

Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» (втратив чинність 07.11.2018 р.)

Типове положення № 59

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59

Типова Інструкція № 55

Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджена постановою КМУ від 17.01.2018 р. № 55

Список № 2

Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, наведений в додатку 2 до постанови КМУ від 17.11.97 р. № 1290

Положення № 148

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148

Порядок № 1588

Порядок обліку платників податків та зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588

Положення № 879

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879

Рекомендації № 7

Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Мінпраці від 10.10.97 р. № 7

Наказ № 489

Наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці»

Положення № 88

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.03.95 р. № 88

Положення № 105

Положення про документи та документообіг у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів СРСР від 29.07.83 р. № 105

Порядок № 557

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. № 557

Порядок № 3

Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики, затверджений наказом Державного комітету статистики України від 12.01.2011 р. № 3

Порядок № 1004

Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затверджений постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1004

Перелік № 578

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578/5

Правила
№ 1000/5

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 1000/5

(1)БухгалтеріяUA. – 2019. – № 5. – С.5.

Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників