ДФС

Роз'яснення (ЗІР)

Показник ∑Перевищ в СЕА ПДВ

Зверніть увагу!

В грудні 2019 у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) на сайті ДПС змінено нумерацію категорій роз’яснень.

У зв’язку з цим номери категорій, які зазначені у роз’ясненнях, раніше опублікованих на сторінках журналу «БухгалтеріяUA», можуть не збігатися із номерами цих роз’яснень у ЗІР на сайті ДПС.

ДИВ.ТАКОЖ С.21

Категорія 101.17

З яких причин у витязі з системи електронного адміністрування ПДВ виникає показник «Оverride» та які дії платник податку повинен вчинити з метою уникнення впливу такого показника на суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?

<…> якщо платник податку своєчасно не зареєстрував в ЄРПН податкові накладні, та відповідно не зменшив реєстраційну суму на суму податку, зазначену в таких податкових накладних, то після подання звітності з ПДВ за відповідний звітний період, в якій задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ, що визначені у податкових накладних, які не зареєстровані в ЄРПН, реєстраційна сума (Накл) платника зменшується на суму ПДВ, зазначену у податкових накладних, своєчасно не зареєстрованих в ЄРПН.

Після реєстрації таких податкових накладних в ЄРПН в СЕА ПДВ автоматично відбувається перерахунок показника Перевищ за звітний період, в якому було складено таку податкову накладну, та реєстраційної суми (Накл) з урахуванням сум ПДВ, зазначених у таких податкових накладних. <…>

При цьому, слід мати на увазі, що податкові накладні та розрахунки коригування на збільшення суми компенсації відображаються у податковій звітності з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому їх складено (незалежно від дати їх реєстрації в ЄРПН). У разі складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування на зменшення суми компенсації у межах граничного терміну постачальник зменшує податкові зобов’язання на підставі такого розрахунку коригування у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено, якщо з порушенням встановлених термінів реєстрації — в періоді реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.

У випадку виникнення невідповідності між відповідними показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН платнику необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди та/або зареєструвати в ЄРПН відповідні податкові накладні/розрахунки коригування.