Держпраці

Лист № 4340/4/4.1-ДП-19

від 27 травня 2019

Виплата окладу при невідпрацьованій нормі праці

<…> Відповідно до статті 97 КЗпП України оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Таким чином, оклад — це розмір основної заробітної плати за відпрацьовану норму робочого часу у конкретному місяці.

Відповідно до статті 52 КЗпП України для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня (статті 50 і 51).

На тих підприємствах, в установах, в організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 години при тижневій нормі 24 години. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

Таким чином, при погодинній оплаті праці нормою праці є відпрацьована кількість робочих днів або годин відповідно до встановленого режиму роботи.У разі, якщо працівник не відпрацював встановлену кількість робочих днів, оплата проводиться за фактично відпрацьований час виходячи із кількості робочих днів.

<…>

КОМЕНТАР

Висновок, зроблений Держпраці у цьому листі по суті аналогічний висновку, зробленому нещодавно Мінсоцполітики у листі від 15.04.2019 р. № 553/0/206-19(1). Це відомство також вважає, що «якщо працівником, якому встановлено посадовий оклад (місячну тарифну ставку), відпрацьовано не повну місячну норму праці, то заробітну плату необхідно розраховувати пропорційно відпрацьованому часу, а саме виходячи з відпрацьованих днів».

Ці висновки двох відомств стосуються ситуацій, коли працівник, якому встановлено оклад (тарифну ставку), протягом місяця не відпрацював один чи декілька днів. У такому разі нарахування основної заробітної плати працівнику за цей місяць здійснюється пропорційно відпрацьованим робочим дням. І при цьому немає значення, яка саме тривалість робочого тижня встановлена на підприємстві (п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень із скороченою тривалістю роботи напередодні вихідних днів). Тобто, якщо приміром працівник не відпрацював за шестиденним робочим тижнем суботу (день із скороченою тривалістю (5 годин)), то при нарахуванні основної заробітної плати розрахунок здійснюється пропорційно відпрацьованим робочим дням, а не годинам(2).

А якщо протягом місяця працівник був відсутній на роботі протягом декількох годин, то у такому разі оплата праці за цей день здійснюється з урахуванням кількості робочих годин (див. лист Мінсоцполітики від 27.12.2017 р. № 2993/0/101-17).

Інна ЖУРАВСЬКА, заступник головного редактора

(1)Опубліковано: БухгалтеріяUA. — 2019. — № 23. — С.50.

(2)Докладніше див.: коментар С. Лістрової до листа Мінсоцполітики від 15.04.2019 р. № 553/0/206-19 // Там само. — С.51.

Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників