Документальне оформлення внеску засновника ТОВ основними засобами

Один з засновників вносить до статутного капіталу ТОВ основні засоби (меблі). Як правильно оформити таку операцію документально і взяти ці основні засоби на облік? Чи потрібно задіяти при цьому рахунок 15? Якщо такі основні засоби в майбутньому досягнуть нульової вартості, чи потрібно їх списувати з балансу та відшкодовувати їх вартість засновнику коштами?

Нагадаємо, що відповідно до ч.1 ст.13 Закону № 2275(1) вкладом учасника ТОВ можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. А в ч.3 ст.13 Закону № 2275 зазначено, що вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, яку затверджують одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні ТОВ таку оцінку визначає рішення засновників про створення товариства. При цьому відповідно до ч.1 ст.115 ЦКУ ТОВ стає власником майна, переданого йому як внесок до статутного капіталу.

Додамо, що будь-який вид майнового внеску засновників до статутного капіталу ТОВ фіксують в протоколі загальних зборів засновників ТОВ. А стосовно документального оформлення фактичного внесення такого майна зазначимо таке. ТОВ необхідно оформити акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою № ОЗ-1, затвердженою Наказом № 352(2). Згідно з цим наказом при оформленні приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт. Додамо, що ст.52 Закону № 1576(3) передбачала видачу свідоцтва учаснику, який повністю вніс свій вклад. Закон № 2275 прямо не передбачає таких дій. Водночас згідно ч.2 ст.10 Закону № 2275 при створенні ТОВ кількома особами такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення ТОВ можуть укласти договір про створення ТОВ у письмовій формі. Договір про створення ТОВ може встановлювати порядок його заснування, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про створення ТОВ діє до дня державної реєстрації ТОВ, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Отже, зараз у такому договорі можна передбачити умову та форму документального підтвердження внесків засновників. Також можна зафіксувати, що акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів як внесків до статутного капіталу ТОВ оформлюють у двох примірниках: один — для підприємства — емітента корпоративних прав, другий — для засновника, який вносить основні засоби.

Повна версія матеріалу доступна передплатникам
БУХГАЛТЕРІЯ
№25 від 17.06.2019
Онлайн-версія
Ви можете придбати цей випуск онлайн,
сплативши карткою через Приват24
add_shopping_cart
Придбати за 120грн.
Щоб придбати цей випуск,
зареєструйтесьабо
увійдіть до особистого кабінету
В мене вже є передплата
Якщо ви – передплатник, вам потрібно
Якщо у вас виникли труднощі з отриманням доступу,
напишіть нам на support@buh-ua.com.ua