ДФС

ІПК № 1514/6/99-99-14-06-02-15/ІПК

від 09 квітня 2019

Зарахування зустрічних однорідних вимог у ЗЕД: чи можливо?

<…>

Можливість припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, передбачено статтею 601 Цивільного кодексу України.

У сфері зовнішньоекономічної діяльності припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за експортно-імпортними операціями регулюється підпунктом 5 пункту 10 розділу III Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р. № 7 (далі — Інструкція № 7).

Так, відповідно до підпункту 5 пункту 10 розділу III Інструкції № 7 банк, зокрема, крім підстав, передбачених у пункті 9 розділу III цієї Інструкції, має право завершити здійснення валютного на­гляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за наявності документів про припинення зобов’язань за операціями з експорту, імпорту товарів зарахуванням зустрічних однорідних вимог у разі дотримання сукупності таких умов:

вимоги випливають із взаємних зобов’язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;

вимоги однорідні; строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред’явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов’язання, його змісту, умов виконання.

У разі запровадження Національним банком заходу захисту у вигляді обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з експорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог:

в іноземній валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) / російських рублях (незалежно від суми операції);

в інших валютах (якщо загальна сума зобов’язань, що припиняються зарахуванням у межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500000 євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату припинення зобов’язань зарахуванням однорідних зустрічних вимог).

На сьогодні вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами встановлено пунктом 25 розділу III Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5.

Отже, чинне законодавство передбачає можливість припинення зобов’язань за зовнішньоекономічними операціями, які передбачають розрахунки у грошовій формі, зарахуванням зустрічних однорідних вимог, але у разі дотримання сукупності умов, зазначених вище.

<…>

КОМЕНТАР

Дійсно, припинення грошових зобов’язань у сфері ЗЕД шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог можливо, але у разі дотримання сукупності вимог, встановлених валютним законодавством. Так, обов’язок продавати інвалютні надходження у розмірі 30% встановлено у п.25 р.ІІІ Положення № 5. А умови зарахування зустрічних вимог для цілей валютного нагляду за дотриманням строків розрахунків у сфері ЗЕД, власне, роз’яснює також зазначений у коментованій ІПК пп.5 п.10 р.ІІІ Інструкції № 7. Додамо, що у наведеній вище ІПК не йдеться про те, що обмеження щодо проведення зарахування, які наведено у пп.5 п.10 р.ІІІ Інструкції № 7, не поширюються на припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за операція­ми операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіка).

З усього зазначеного вище випливає таке. Якщо однорідні зустрічні вимоги (крім операцій за участю операторів телекомунікацій) виражено у валюті 1 групи Класифікатора № 34 чи російських рублях (навіть у розмірі однієї у.о. чи якоїсь її частки) або сума запланованого зарахування перевищує еквівалент 500000 євро в інших валютах Класифікатора № 34 — зарахування неможливе. В інших випадках — будь ласка, «зараховуйте» на здоров’я.

До речі, аналогічної позиції податківці дотримувалися й раніше. Наприклад, у ЗІР, категорія 114.02 вони запевняли, що уповноважені банки можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог(1):

в іноземній валюті (крім іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора № 34 / російських рублів), якщо загальна сума зобов’язань, що припиняються зарахуванням у межах одного договору щодо експорту товарів, не перевищує в еквіваленті 500000 доларів США;

за операціями операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіку).

В інших випадках проведення зарахування зустрічних однорідних вимог на суму валютної виручки, на думку податківців, було неможливим. Оскільки це призвело б до порушення згаданих у роз’ясненні вимог нормативно-правових актів НБУ.

Це та подібні до нього роз’яснення було переведено у розряд недійсних. І з введенням в дію Закону України від 21.06.2018 р. № 2473-VII «Про валюту і валютні операції» набрали чинності підзаконні йому нормативно-правові акти НБУ, зокрема, Інструкція № 7 та Положення № 5.

Отже, як і раніше, так і зараз, зарахування зустрічних однорідних вимог за експортно-імпортними операціями (у разі дотримання всіх необхідних для цього умов) — це не фікція, а реальна можливість. Але це тема для наступних публікацій.

Олена РИЖИКОВА, редактор

(1)На момент роз’яснення діяла постанова Правління НБУ від 13.12.2016 р. № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», у п.4 якого згадувалась сума 500000 дол. США, а не 500000 євро. Обов’язковий продаж було передбачено постановою Правління НБУ від 30.05.2017 р. № 45, а умови зняття експортно-імпортних операцій з контролю шляхом зарахування пояснював пп.1.11 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. № 136 (прим. авт.).

Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників