Перевірки охорони праці та зайнятості: нові критерії ризику

Уряд своєю постановою(1) запровадив нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду. Відповідні перевірки здійснює Державна служба з питань праці (Держпраці) та її органи.

Критерії згруповано за трьома напрямами: охорона праці, зайнятість та державний гірничий напрям. Скажімо, ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення залежатиме насамперед від наявності та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, виконання робіт підвищеної небезпеки, відповідних порушень законодавства, настання нещасних випадків тощо. При цьому з відповідних питань перевіряючі зазиратимуть «назад» аж на пять років.

«Найризикованіший» критерій — експлуатація суб’єктом господарювання об’єктів підвищеної небезпеки або застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Також чимало клопоту спричинять настання групового нещасного випадку, виявлення прихованого нещасного випадку чи гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) у двох і більше працюючих осіб.

У сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю критеріями ризику будуть передусім порушення законодавства, застосування праці іноземців, одержання від держави допомоги за рахунок санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Тут найбільш ризикомісткими будуть порушення, що призвели до скасування дозволу на працю іноземця, допуск до роботи без оформлення трудового договору, виплата зарплати без нарахування і сплати єдиного внеску, невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб’єктом господарювання, в якого працює більше 25 осіб.

Нарешті, у сфері здійснення державного гірничого нагляду ризик полягатиме у порушенні вимог законодавства, пов’язаних з вивченням надр, їх використанням та охороною. Тут найризикованішою є відсутність спеціального дозволу на користування надрами.

Ризики настання відповідних негативних наслідків від провадження господарської діяльності у зазначених сферах наведено у додатках до коментованої постанови. Інші додатки до неї містять вже конкретні переліки критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику.

Ну а віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) будуть здійснювати з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями. Бали вказані у додатках до коментованої постанови і варіюються від 0 до 39, залежно від конкретних обставин. У разі коли суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, то бали або нараховуються за кожним показником, а їх кількість підсумовується, або застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

Планові перевірки для суб’єктів з високим ступенем ризику будуть відбуватися не частіше одного разу на два роки. З середнім — не частіше одного разу на три роки, з незначним — не частіше одного разу на п’ять років. Якщо суб’єкт з незначним чи середнім ступенем ризику не мав суттєвих порушень, то на наступну перевірку до нього завітають через строк, збільшений з коефіцієнтом 1,5.

Зверніть увагу! Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювалася перевірка. Тобто зазначені вище періоди рахують не з дня завершення планової перевірки, а з 1 січня року, що настає за роком чергової планової перевірки.


(1)Постанова КМУ від 06.02.2019 р. № 223. Набрала чинності 27.03.2019 р. (прим. авт.).