Початок будівельних робіт: які документи потрібні

Помітна лібералізація, що відбувалася протягом останніх років у регулюванні господарської діяльності, не призвела до повного зникнення дозвільної документації. Ба більше, стосовно діяльності «важковаговиків», зокрема будівництва. Специфіка відповідних робіт вимагає наявності у забудовника та/або підрядника достатніх компетенцій та ресурсів, а також бездоганності у землевпорядній та проектній документації.

У Переліку № 3392(1) йдеться про низку дозвільних документів, пов’язаних із будів­ництвом. Серед них нас сьогодні цікавить тільки дозвіл на виконання будівельних робіт (решта стосуються специфічних форм будівництва). Він потрібен для переважної більшості випадків початку здійснення будівельних робіт будь-яким способом (самостійно чи через підрядника). Окрім того, ми окреслимо ситуацію, коли старт для будівництва дається за декларативним принципом — шляхом подання відповідного повідомлення. Ну а щодо сертифіката про прий­няття збудованого об’єкта в експлуатацію та ліцензування будівельної діяльності, то про це йтиметься у подальших публікаціях.

Первісний етап: готуємо документи щодо будівництва

Перш ніж говорити безпосередньо про повідомлення щодо будівельних робіт чи дозволу на них, зауважимо, що ініціатору будівництва ще задовго до відвідання органів влади доведеться зібрати поважний пакет документів. Згідно зі ст.26 Закону № 3038(2) у разі проектування та будівництва об’єктів виконанню підготовчих та будівельних робіт має передувати:

• отримання замовником або проектувальником вихідних даних для будівництва (від місцевої влади);

• розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених зазначеним Законом, її експертизи;

• затвердження проектної документації.

Першим кроком фізичної або юридичної особи, яка має наміри щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, буде звернення із заявою про такі наміри до відповідного органу влади (ч.2 ст.29 Закону № 3038)(3). Потому така особа отри­має у відповідному органі містобудування та архітектури містобудівні умови та обмеження, потрібні для проектування об’єкта будівництва. Ці умови та обмеження мають бути видані протягом 10 робочих днів безкоштовно за заявою замовника, до якої додано документи, передбачені в ч.3 ст.29 Закону № 3038(4).

Наступне, що знадобиться — завдання на проектування об’єктів будівництва, яке складає і затверджує замовник за погодженням із проектувальником (ч.9 ст.29 Закону № 3038). Не обійтися і без технічних умов, тобто вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які мають відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання, тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікацій. Їх видають протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви особи, яка має намір забудувати ділянку, ті підприємства та організації, що відповідають за певні інженерні мережі або об’єкти інженерної інфраструктури.

Проектну документацію на будівництво розробляють за процедурою, встановленою в Порядку № 45(5). А якщо запланований об’єкт справлятиме значний вплив на довкілля, то відповідно до Закону № 2059(6) причепом до проекту будівництва йтиме відповідна оцінка такого впливу. Проектну документацію відправляють експертним організаціям, які діють за правилами Порядку № 560(7). Зауважимо, що не підлягають обов’язковій експертизі проекти будівництва об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1). А ось випадки, коли без експертизи не обійтися, наведено в ч.4 ст.31 Закону № 3038.

Якщо компанія пройшла цей тернистий шлях, то від будівництва її відокремлює один крок — отримання права на виконання будівельних робіт. Здійснити його можна двома шляхами: подавши повідомлення про початок виконання таких робіт або отримавши від органу державного архітектурно-будівельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт. Вибір шляху залежить від об’єкта, який зводитиметься. Про це далі.

Окрім того, існують види будівельних робіт, щодо яких не потрібно подавати повідомлення чи отримувати дозвіл. Їх містить Перелік № 406(8). Чогось поважного без таких документів не збудуєш, але можна проводити незначні переобладнання та перепланування, замінювати покрівлю, переоснащувати (згідно з державними будівельними нормами) внутрішні системи та комунікації тощо. Але якщо заплановані роботи не згадані в цьому переліку, то слід потурбуватися про подання/отримання відповідного документа: виконання будівельних робіт без нього буде розцінено як самочинне будівництво (ч.7 ст.34 Закону № 3038). А це потягне за собою малоприємний шлейф наслідків, встановлених нормами ЦКУ.

Міні-варіант: забудова за будівельним паспортом

Щодо забудови присадибних, дачних і садових ділянок, то ст.27 Закону № 3038 дозволяє здійснювати її на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Він визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки. Плюс в тому, що проектування на підставі такого будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень. А розроблення проекту будівництва здійснюється лише за бажанням замовника.

Отримати будівельний паспорт можна в органі містобудування та архітектури(9) на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви. До такої заяви треба додати пакет документів, передбачений в п.2.1 Порядку № 103(10).

Подання повідомлення про початок виконання робіт

З таким документом слід звертатися до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю, якщо планується будувати об’єкт (п.1 ч.1 ст.34 Закону № 3038):

• який за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1);

• будівництво якого здійснюється на підставі будівельного паспорта та який не потребує отримання відповідного дозволу.

Віднесення об’єкта до певного класу наслідків здійснює проектна організація за погодженням із замовником будівництва, а правильність такого віднесення перевірять під час експертизи проекту (ч.6—7 ст.32 Закону № 3038). До класу з незначними наслідками (СС1) можуть потрапити об’єкти, характеристики яких не перевищують такі показники:

• рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно перебуватимуть на об’єкті, — 50 осіб;

• рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які періодично перебуватимуть на об’єкті, — 100 осіб;

• рівень матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта, — 2500 мінімальних зарплат.

Але до цього класу не входять пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення, нове будівництво в охоронній зоні пам’яток культурної спадщини, об’єкти підвищеної небезпеки(11), житлові будинки понад чотири поверхи, об’єкти, які підлягають оцінці впливу на довкілля (згідно із Законом № 2059).

Зазвичай будівельним роботам передують підготовчі. Якщо ініціатор будівництва має законні права на відповідну ділянку, він може відповідно до її цільового призначення виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами(12). Про це слід повідомити орган державного архітектурно-будівельного контролю. Однак повідомлення про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання безпосередньо будівельних робіт (ч.3 ст.35 Закону № 3038)(13).

Обидва повідомлення — і про підготовчі, і про будівельні роботи — замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві(14) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта. Зробити це слід не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих або будівельних робіт.

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт дає право замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) на старт таких робіт. Ба більше, згідно з абзацом другим ч.2 ст.36 Закону № 3038 отримання замовником інших документів дозвільного характеру не вимагається. Звісно, якщо дозволяє тип об’єкта і для його зведення не потрібен дозвіл.

Отримання дозволу на виконання будівельних робіт

Такий дозвіл замовнику будівництва видає теж орган державного архітектурно-будівельного контролю. Цей документ знадобиться для зведення об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на дов­кілля згідно із Законом № 2059 (п.3 ч.1 ст.34 Закону № 3038).

Аби отримати дозвіл, заяву з відповідним додатками замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Дозвіл видає орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви. Після отримання дозволу допустимо починати будівельні роботи на об’єктах зазначених категорій, а також підключати об’єкти будівництва до інженерних мереж. Отримання дозволу звільняє від необхідності отримувати інші документи дозвільного характеру для виконання будівельних робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика.

Перелік документів, які треба додати до заяви на отримання дозволу, наведено в ч.3 ст.37 Закону № 3038. Крім того, законодавство передбачає можливість відмови у видачі дозволу, яку можна оскаржити до Державної архітектурно-будівельної інспекції України або до суду.

Деталі подання повідомлень про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, форми відповідних повідомлень, а також правила отримання дозволу на будівельні роботи та форму заяви для цього можна знайти в Порядку № 466(15). Цей самий акт регулює випадки скасування чи анулювання наданого права на роботи, подання відповідних документів повторно та оскарження неправомірних рішень органу влади з відповідних питань.


(1)Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, наведений у додатку до Закону України від 19.05.2011 р. № 3392-VI.

(2)Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

(3)Виконавчого органу сільської, селищної, міської
ради або в разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів — районної державної адміністрації (прим. авт.).

(4)Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, був затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 р. № 289. Серед них — влаштування систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, газопостачання, реконструкція житлових та нежитлових приміщень без зміни їх зовнішньої конфігурації та функціонального призначення, реставрація та капітальний ремонт будівель і споруд (прим. авт.).

(5)Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 р. № 45.

(6)Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля».

(7)Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затверджений постановою КМУ від 11.05.2011 р. № 560.

(8)Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затверджений постановою КМУ від 07.06.2017 р. № 406.

(9)Безпосередньо через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг (прим. авт.).

(10)Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджений наказом Міністерства регіо­нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 р. № 103.

(11)Їх ідентифікують згідно із Законом України від 18.01.2001 р. № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

(12)До підготовчих робіт належать роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель та інших споруд, зміни елементів благоустрою в межах ділянки, вишукувальні роботи, роботи зі спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації та обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також із винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень (прим. авт.).

(13)Згідно з ч.2 ст.25 Закону № 3038 підготовчі роботи можна виконувати без повідомлення про них, якщо було подано повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи отримано дозвіл на виконання будівельних робіт (прим. авт.).

(14)Через сайт: https://www.kmu.gov.ua/ua/servicesfilter. Через нього можна подати також і повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорту (прим. авт.).

(15)Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою КМУ від 13.04.2011 р. № 466.

Увага! Голосування!

Обери теми збірників на 2020 рік!
check
Телефонная лилия
комплект 3
комплект 4
Безоплатні заходи
для передплатників