Перевірки торгівлі, послуг, у сфері рослин: нові критерії ризику

Уряд продовжує видавати на-гора критерії, за якими оцінюють ступінь ризику від провадження господарської діяльності у певних сферах. Як відомо, Закон про держнагляд(1) ставить у залежність від відповідних критеріїв періодичність здійснення планових перевірок відповідних суб’єктів господарювання уповноваженими органами контролю. Сьогодні у центрі нашої уваги — критерії щодо торгівлі і послуг, а також — карантину і захисту рослин.

Першість за важливістю посідають, безперечно, Критерії № 54(2). Адже вони стосуються широкого кола підприємств та фізосіб-підприємців. А саме — майже всіх, хто задіяний у сфері торгівлі та/або послуг та має справу з кінцевими споживачами з числа фізосіб. Йдеться про перевірки додержання вимог законодавства про захист прав споживачів, які здійснює Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Планові перевірки додержання законодавства про захист прав споживачів будуть проходити для суб’єктів з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки, із середнім — не частіше одного разу на три роки, а з незначним — не частіше одного разу на п’ять років. Віднесення до відповідного ступеня ризику будуть здійснювати з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2 до Критеріїв № 54(3). Окрім того, якщо протягом певного відрізку часу під час перевірок не виявляють порушення законодавства про захист прав споживачів, то зазначені вище періоди часу збільшуються у 1,5 раза.

До числа критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику та за якими нараховують бали, потрапили різноманітні види порушень вимог законодавства про захист прав споживачів. Найбільше балів можна «заробити» за перешкоджання службовцям Держпродспоживслужби у проведенні перевірки несвоєчасним виконанням припису посадових осіб цієї служби, реалізацію товару, строк придатності якого закінчився тощо. Окрім того, бали нарахують залежно від виду товарів (робіт, послуг): підвищено увагу до нафтопродуктів, товарів для дітей, житлово-комунальних та побутових послуг.

Тим суб’єктам господарювання, що здійс­нюють господарську діяльність у сфері карантину рослин, надалі доведеться зустрічати перевірки тієї ж таки Держпродспоживслужби залежно від Критеріїв № 33(4). Своєю чергою, Критерії № 34(5)стосуються тих осіб, які займаються господарською діяльністю у сфері захисту рослин.

У цих актах також застосовано механізм нарахування балів для визначення ступеня ризику. Останній залежатиме у відповідній господарській діяльності від її виду, порушень вимог законодавства, виявлених за результатами попереднього заходу державного нагляду, а також від того, чи були за останні пять років позапланові перевірки з підстав, передбачених нормами абз.3, 5, 7, 9 ч.1 ст.6 Закону про держнагляд.

Періодичність планових заходів контролю щодо карантину чи захисту рослин залежно від ступеня ризику встановлена у два, три і п’ять років. Передбачено і збільшення цих періодів у півтора рази, якщо протягом певного часу не виявили суттєвих порушень вимог законодавства.


(1)Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

(2)Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів, затверджені постановою КМУ від 30.01.2019 р. № 54.

(3)Якщо суб’єкт господарювання може бути одночасно віднесений до більш як одного показника, застосовується показник з найбільшою кількістю балів (прим. авт.).

(4)Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затверджені постановою КМУ від 23.01.2019 р. № 33.

(5)Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затверджені постановою КМУ від 23.01.2019 р. № 34.