Зміни до Класифікатора професій: що врахувати роботодавцям

Торік питання щодо дотримання вимог Кла­сифікатора професій(1) набуло неабиякої актуальності. Адже під час заповнення звітності з ЄСВ потрібно у певних випадках зазначати найменування посад (професій) відповідно до цього Класифікатора(2).

Тож Зміною № 8(3) скасовано 5 професійних назв робіт, змінено 18 та введено 38 нових професійних назв. Тому за потреби роботодавці повинні привести у відповідність штатний розпис, інші кадрові документи та записи у трудових книжках(4). Переважна більшість внесених змін стосуються сфери державного управління, однак є і такі, які можуть поширюватися й на суб’єктів господарювання.

Серед інших оновлених професійних назв робіт варто звернути увагу на такі зміни:

• замість «Дипломатичний агент» (код КП — 3439) введено «Консульський агент» (код КП — 3439);

• замість «Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних» (код КП — 3439) — «Інспектор з військового обліку» (код КП — 3439);

• замість «Актор (театру, кіно та ін.)» (код КП — 2455.2) — «Актор (артист) театру, кіно та ін.» (код КП — 2455.2);

• замість «Тифлокоментатор» (код КП — 3460) — «Аудіодискриптор (тифлокоментатор)» (код КП — 3460).

Оскільки відбувається зміна професійної назви роботи, а отже у більшості випадків і посади, то необхідно вносити зміни до штатного розпису, кадрових документів і трудових книжок працівників, які обіймають такі посади(5). Як правило, Держпраці наполягає, посилаючись на ч.3 ст.32 КЗпП, що про зміну назви посади працівника потрібно повідомляти не пізніше ніж за два місяці. Зокрема, у листі від 14.02.2018 р. № 1063/3/4.1-ДП-18 Держпраці вказувало: «Відповідно до статті 32 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій,змінурозрядів інайменування посадта інше —працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці».

Нових професійних назв робіт— 38, але особливої уваги варті ті, що використовуються у галузі охорони здоров’я.Серед них:

• «Медичний директор» (код КП — 1210.1);

• «Диспетчер оперативно-диспетчерської служ­би (медицина)» (код КП — 3221);

• «Оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина)» (код КП — 5132);

• «Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи)» (код КП — 2490).

До речі, Довідник № 78(6) уже містить кваліфікаційну характеристику для «Медичного директора», водночас кваліфікаційної характеристики для посади головного лікаря в ньому немає (її вилучено наприкінці минулого року). Тож виходить, що посади головного лікаря закладу охорони здоров’я вже немає у Довіднику № 78. Хоча в Класифікаторі професій залишилася професійна назва роботи «Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.)» (код КП — 1210.1). Тож Довідник № 78 містить пояснення, в яких закладах охорони здоров’я з 01.01.2019 р. має застосовуватися професійна назва роботи «Медичний директор» замість головного лікаря.


(1)Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327.

(2)Див. також: Лістрова С. Класифікатор професій: як обрати посаду // БухгалтерiяUA. — 2019. — № 7. — С.35.

(3)Зміна № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010, затверджена наказом Мінекономрозвитку України від 15.02.2019 р. № 259.

(4)Див. також: Лістрова С. Трудова книжка — документ про трудову діяльність // БухгалтерiяUA. — 2018. — № 16. — С.25.

(5)Див. роз’яснення ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 20.11.2018 р. Опубліковано: БухгалтерiяUA. — 2018. — № 26. — С.40.

(6)Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117.

Увага! Голосування!

Обери теми збірників на 2020 рік!
check
Телефонная лилия
комплект 3
комплект 4
Безоплатні заходи
для передплатників