РК за річним перерахунком ПДВ: незлим тихим словом?

Останню кампанію «річний перерахунок ПДВ — 2018» платники ПДВ згадуватимуть, мабуть, довго. Причому згадувати будуть злим і не тихим словом! Дозволимо собі трохи змінити слова геніального Тараса Григоровича Шевченка із його «Заповіту». А як іще можна прокоментувати ситуацію з реєстрацією в ЄРПН розрахунків коригування кількісних та/або вартісних показників до податкових накладних (далі — РК), складених за результатами перерахунку податкових зобов’язань за підсумками 2018 року?

У чому проблема

Нагадаємо норми ПКУ. За підсумками календарного року платники ПДВ, які протягом року здійснювали одночасно оподатковувані та неоподатковувані операції, повинні провести перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року операцій. Такий перерахунок здійснюється з метою проведення коригування сум податкових зобов’язань, нарахованих протягом року на підставі п.199.1 ст.199 ПКУ. Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній податковий період року.

Здавалося б, все більш-менш зрозуміло: платники ПДВ, які протягом 2018 року нараховували «розподільчі» податкові зобов’язання і складали зведені податкові накладні, в кінці року мали такі податкові зобов’язання відкоригувати (в більшу або меншу сторону). Вказане коригування, як відомо, здійснюється шляхом складання РК до цих зведених податкових накладних. Дата складання РК — останній день року, тобто 31.12.2018 р. Але скласти РК — це лише півсправи, їх треба своєчасно зареєструвати в ЄРПН. На жаль, зробити це вдалося далеко не всім бухгалтерам. І ось чому. 

Коригування «старої» ПН за новою формою РК

01.12.2018 р. набув чинності наказ Мініс-терства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, яким внесено зміни до форми податкової накладної і порядку її заповнення. Відповідно змінено і форму РК, який є додатком 2 до податкової накладної. В формах податкової накладної та РК з’явилися спеціальні коди ознаки для зведених податкових накладних. Зокрема, у разі нарахування «розподільчих» податкових зобов’язань на підставі п.199.1 ст.199 ПКУ в полі «Зведена податкова накладна» замість позначки «Х» зазначається цифра «2». Таку саму цифру необхідно вказати і в полі «До зведеної податкової накладної» РК. Причому цифру «2» слід вказати незалежно від дати складання зведеної податкової накладної — до чи після 01.12.2018 р. Про це ДФС зазначала у листі від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17(1). Але, як виявилося, не все так просто.

До 01.12.2018 р. деякі бухгалтери щомісяця складали одну загальну зведену податкову накладну, в якій одночасно вказували податкові зобов’язання, нараховані як згідно з п.198.5 ст.198 (нарахування у зв’язку з так званим «умовним постачанням»), так і згідно з п.199.1 ст.199 ПКУ (нарахування «розподільчих» податкових зобов’язань). Ці дії бухгалтерів можна пояснити тим, що до 01.12.2018 р. у Порядку № 1307(2) нічого не було сказано про те, що в кінці місяця слід складати окремі зведені податкові накладні за цими двома нормами Кодексу(3).

Після того як було проведено перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях, бухгалтери спробували відкоригувати окремі рядки у таких загальних зведених податкових накладних за допомогою РК. Але такі РК із зазначенням в них окремих рядків зведених податкових накладних чомусь не реєструвалися в ЄРПН. Для того щоб зареєструвати РК, окремі бухгалтери вчинили по-іншому: із рядків загальних зведених податкових накладних вони вилучили ті рядки, що відповідають «розподільчій» нормі п.199.1 ст.199 ПКУ, і на вилучені суми склали окремі зведені податкові накладні із кодом «2»(4). До речі, про те, яким чином у зведених податкових накладних можна відкоригувати обсяги і який код причини коригування вказати у графі 2.1, ДФС роз’яснила на офіційному сайті в розділі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (див. «Для довідки») тільки 17.01.2019 р. Тобто роз’яснення податківців вийшло через 2 дні після закінчення граничного «безштрафного» строку реєстрації РК в ЄРПН.

Графа 3 РК: різні роз’яснення від ДФС

Ще однією причиною несвоєчасної реєстрації в ЄРПН РК, складених за підсумками річного перерахунку, стали неоднозначні роз’яснення ДФС щодо порядку заповнення графи 3 РК. Судіть самі.

Спочатку (а це було зранку 15.01.2019 р.) у категорії 101.15 розділу ЗІР з’явилася консультація, в якій було зазначено: «у графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» — дату складання та порядковий номер податкової накладної, відповідно до якої здійснюють коригування». Але вже через кілька годин цю відповідь чомусь було переведено до таких, що втратили актуальність. Наступного дня, тобто 16.01.2019 р., з’являється вже інша консультація, в якій зазначено: «у графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» рядка податкової накладної, що коригується, зазначають дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку під час постачання йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання, зокрема відповідно до п.199.1 ПКУ».

Як бачимо, з приводу того, як заповнюється графа 3 РК до зведеної податкової накладної, у працівників ДФС кардинально змінилася думка. Зрозуміло, що такі різні роз’яснення лише збили бухгалтерів з пантелику, через що вони перероблювали свої РК декілька разів, що зрештою і призвело до їх несвоєчасної реєстрації в ЄРПН.

Жару підсипав і сервер ДФС, який 15.01.2019 р. чомусь перестав нормально працювати. У зв’язку зі значним його перенавантаженням платники ПДВ цього дня не отримали квитанції про реєстрацію/нереєстрацію РК в ЄРПН. Якби сервер працював нормально і платники одразу отримали квитанцію про нереєстрацію в ЄРПН у зв’язку із виявленими помилками, то ці помилки можна було б встигнути виправити і повторно направити РК на реєстрацію. Але такі квитанції почали надходити лише 16 або 17 січня, тобто вже після закінчення граничних строків реєстрації в ЄРПН РК із датою складання 31.12.2018 р. Зрозуміло, що виправлення помилок і повторне направлення РК на реєстрацію відбулося із запізненням.

Штрафні санкції: бути чи не бути

Після всього наведеного вище у когось промайне думка: якщо виникло стільки проблем та перешкод із реєстрацією в ЄРПН РК, складених за підсумками річного перерахунку, то, може, ДФС піде назустріч платникам і не буде застосовувати штрафні санкції за їх несвоєчасну реєстрацію? Думка гарна… але ніяких поступок ДФС робити не збирається! Про це свідчить, наприклад, її ІПК від 16.01.2019 р. № 175/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, в якій чітко зазначено: норми 1201.1 ст.1201 ПКУ не передбачають виключень щодо необхідності застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію (відсутність реєстрації) в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, складених відповідно до статті 199 ПКУ! Тобто ДФС не бачить підстав для незастосування штрафних санкцій до платників за несвоєчасну реєстрацію РК в ЄРПН! І як тут бути незлим і тихим!..

Тож платникові доведеться приймати рішення зважаючи на «ціну питання»: оскаржувати штраф чи ні. Але вже відомі випадки, коли адміністративне оскарження не мало жодного результату… Лишається або примиритися з неминучим, або звертатися до суду.


(1)Опубліковано: БухгалтеріяUA. — 2018. — № 23. — С.45.

(2)Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.

(3)Хоча ДФС і писала про це в окремих своїх листах. Але листи ДФС не є нормативними документами (прим. авт.).


ДЛЯ ДОВІДКИ

Державна фіскальна служба України

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс 

Категорія 101.15

РК: виправлення помилки в «розподільчій» ПН

Який порядок заповнення розрахунку коригування у разі виправлення обсягу постачання зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п.199.1 ст.199 Податкового кодексу України?

Якщо після складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) зведеної податкової накладної, складеної на виконання вимог п.199.1 ст.199 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), платник податку виявив помилку у такій зведеній податковій накладній, він може скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому зі знаком «-» в тих графах, заповнення яких передбачено, зазначити показники щодо товарів/послуг, які виправляються. При цьому у графі 1.2 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку вказується номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується.

Другим рядком розрахунку коригування до такої накладної платник податку зазначає виправлені показники обсягу товарів/послуг. При цьому у графі 1.2 такого розрахунку коригування вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній податковій накладній, що коригується.

У графі 2.1 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку з таким коригуванням, зазначається код причини коригування 202 (Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п.199.1 ст.199 ПКУ).

Рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному із знаком «-», та новому рядку з виправленими показниками, що його замінює, присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування, та наводиться однакова причина коригування.

У графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» розрахунку коригування до такої зведеної податкової накладної зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених з метою нарахування податкових зобов’язань згідно із п.199.1 ст.199 ПКУ, відповідно до яких проводиться коригування. При цьому кожна така податкова накладна вказується в окремому рядку.

При складанні розрахунку коригування до зведеної податкової накладної в такому розрахунку коригування є обов’язковим наявність аналогічних відміток в податковій накладній, яку він коригує, а саме у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» зазначається відповідний тип причини, зазначений у податковій накладній (04, 08, 09, 10, 13).

У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 р. до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018 р., у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (позначка «Х» не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних,зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018 р., код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

Як скласти розрахунок коригування на річний перерахунок ПДВ?(5)

<…>

У розділі Б табличної частини розрахунку коригування треба зазначити:

• у графі 1.2 — № з/п рядка податкової накладної, яку коригують;

• у графі 1.1 — № за порядком;

• у графі 2.1 «код причини» — код «202» — коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п.199.1 ст.199 ПКУ;

• у графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» — дату складання та порядковий номер податкової накладної, відповідно до якої здійснюють коригування;

<…>

Як складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, складений за результатами перерахунку, передбаченого п.199.5 ст.199 Податкового кодексу України?(6)

До кожної зведеної податкової накладної, складеної згідно з п.199.1 ст.199 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), за результатами перерахунку, передбаченого п.199.5 ст.199 ПКУ, складається окремий розрахунок коригування, який підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

<…>

У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до п.199.1 ст.199 ПКУ, до якої складається такий розрахунок коригування.

<…> У графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання, зокрема, відповідно до п.199.1 ст.199 ПКУ.

У графі 13 — зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка зведеної податкової накладної, що коригується.

У графі 14 — зі знаком «-» зазначається значення графи 11 рядка зведеної податкової накладної, що коригується.

Графи 4.1, 4.2, 4.3, 6—12, 15 табличної частини не заповнюються та залишаються пустими. Нулі та прочерки в них не проставляються.


(4)Про штраф за несвоєчасну реєстрацію таких ПН вони, на жаль, забули (прим. авт.).

(5)15.01.2019 р. це роз’яснення переведено до неактуальних.

(6)Роз’яснення від 16.01.2019 р.