Огляд позитивної для платників податків практики Верховного Суду у 2018 році щодо окремих питань

№ з/п
Стислий опис змісту судової справи
Дата/номер
справи/провадження Верховного Суду

1

Описка у написанні організаційно-правової форми контрагента позивача у запиті про надання інформації не є підставою для відмови у наданні витребуваної інформації та її документального підтвердження. У запиті контролюючого органу конкретно не визначено жодної з шести визначених у п.73.3 ПKУ підстав для направлення такого запиту. Запит контролюючого органу про надання інформації оформлено з порушенням законодавчо встановленого порядку, а тому позивач звільнений від обов’язку надавати відповідь на вказаний запит, у зв’язку з чим контролюючий орган був позбавлений права приймати наказ про призначення позапланової виїзної перевірки платника, що свідчить про протиправність оскаржуваного наказу.

20.02.2018 р.
№ 826/12244/14,
№ K/9901/4473/18

2

Вид перевірки (позапланова невиїзна) без надання платником податків документальних підтверджень реальності здійснення ним господарських операцій позбавляє контролюючий орган можливості об’єктивно здійснити аналіз первинних документів та дійти обґрунтованих висновків стосовно податкового правопорушення платником податків. Лише дотримання умов та порядку прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок, зокрема, документальних позапланових невиїзних, може бути належною підставою наказу про проведення перевірки. З наказом про перевірку, відомостями про дату її початку та місце проведення платник має бути ознайомлений у встановлений законом спосіб до її початку. Невиконання вимог п.79.2 ПKУ призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.

16.01.2018 р.
№ K/9901/924/18,
№ 2а/1570/4582/11

3

Проведення перевірки є необхідною передумовою для винесення ППР у разі встановлення контролюючим органом порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюють відповідні органи. Тому за відсутності проведеної перевірки як юридичного факту контролюючий орган не має компетенції на прийняття зазначеного вище рішення про застосування штрафних санкцій.

30.01.2018 р.
№ K/9901/2043/17,
№ 821/1957/16

4

ППР, прийняте на підставі незаконної перевірки, не може вважатись правомірним та підлягає скасуванню.

20.03.2018 р.
№ 810/1438/17,
№ K/9901/4570/17

5

Позивач, що допустив посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки, тим самим втратив своє право на оскарження наказу про проведення виїзної перевірки, скасування якого за вказаних обставин не може призвести до відновлення порушених прав ТОВ, оскільки права останнього порушують лише наслідки проведення такої перевірки.

20.02.2018 р, 

№ 826/1205/16,

№ K/9901/19797/18

6

ППР не може визнаватись законним і обґрунтованим, оскільки воно прийняте на підставі акта перевірки, який ґрунтується на висновках іншого акта перевірки, який в судовому порядку визнано незаконним, внаслідок протиправних дій податкового органу.

16.01.2018 р.
№ K/9901/881/18,
№ 805/13237/13-а

7

Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування. У цій справі причиною податкових правопорушень є стосунки позивача з його контрагентами. Kолегія суддів погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про те, що позивач під час перевірки та впродовж розгляду справи в суді першої інстанції надав усі первинні документи, які відображають реальність господарських операцій з його контрагентами в частині задоволених позовних вимог та є підставою для формування податкового обліку. Акти про результати проведення податкових перевірок контрагентів позивача не доводять обставин, з якими відповідач пов’язує висновки акта перевірки позивача та прийняті на його підставі спірні ППР. Твердження податкового органу про відсутність у контрагентів позивача необхідних для ведення господарської діяльності кількості працівників, технічних, транспортних, інших виробничих ресурсів, відсутність за юридичною адресою на момент звірки не свідчить про безтоварність угод постачання з позивачем.

16.01.2018 р.
№ K/9901/2558/18,
№ 826/1398/14

8

Відсутність в ТТН інформації про назви марок автомобілів за наявності інших даних, які ідентифікують автомобіль, та за наявності первинних документів (актів виконаних робіт, видаткових накладних тощо), які повністю підтверджують факт транспортування товарів, не вказує на те, що позивач порушив податкове законодавство.

17.01.2018 р.
№ K/9901/1524/18,
№ 802/537/13-а

9

Матеріали документальної позапланової перевірки, проведеної на виконання постанови слідчого, можуть бути підставою для прийняття ППР лише після винесення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили, або винесення рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

23.01.2018 р.
№ K/9901/1286/18,
№ 2а/1270/8688/12

10

Сам факт порушення кримінальної справи та отримання свідчень (пояснень) посадових осіб господарюючих суб’єктів у межах такої кримінальної справи не є беззаперечним фактом, що підтверджує відсутність реальних правових наслідків всіх господарських операцій, проведених позивачем та його контрагентами.

27.03.2018 р.
№ 816/809/17,
№ K/9901/1349/17

11

Сам факт того, що на момент розгляду справи щодо офіційних осіб контрагентів не було постановлено вироків, не може спростовувати достовірність їх пояснень стосовно характеру укладених угод і фактичного здійснення за цими угодами операцій.

04.04.2018 р.
№ 813/1687/17,
№ K/9901/3572/17

12

Факт наявності вироків, ухвалених на підставі угод у кримінальному провадженні, “не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій.

27.02.2018 р.
№ 802/1853/16-а,
№ K/9901/4639/17

13

Усі первинні документи, видані контрагентом позивача, є неприйнятними за об’єктивним та суб’єктивним критеріями. Об’єктивний критерій полягає у встановлені в межах кримінального провадження обставин того, що це підприємство реальною діяльністю не займалось, здійснювало безтоварні операції, зокрема з надання послуг, а суб’єктивний в тому, що всі первинні документи підписані особою, яка визнала підписання цих документів в межах здійснення не господарської діяльності, а вчинення злочину.

27.03.2018 р.
№ 823/419/13-а,
№ K/9901/1459/18

14

Оскільки узгоджені позивачем зобов’язання з ПДФО сплачені на єдиний казначейський рахунок, то помилкове визначення коду бюджетної класифікації у платіжному дорученні під час сплати суми податкового зобов’язання не є достатньою правовою підставою для висновку про несплату необхідної суми зобов’язання у визначений відповідною нормою Закону строк, а відтак і для застосування штрафу.

17.01.2018 р. 

№ K/9901/2649/18, 

№ 2а-2686/09/2670

15

Штрафні санкції застосовуються у разі несплати (неперерахування) або несвоєчасної сплати (несвоєчасного перерахування) ЄСВ, а не у випадку помилково сплачених сум ЄСВ на не відповідний рахунок. Здійснення помилки під час перерахування узгодженої суми грошового зобов’язання до державного бюджету має кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова, проте яка не містить ознак бездіяльності платника податків при сплаті узгодженої суми грошового зобов’язання, а тому вона не може слугувати підставою для застосування штрафів.

21.02.2018 р.
№ 813/1008/16,
№ K/9901/22080/18

16

Незазначення ідентифікаційного номера позивача в призначенні платежу не призвело до ненадходження відповідної суми податку до бюджету у визначений законом строк та не вплинуло на виконання обов’язку платника із сплати податку, а тому застосування контролюючим органом штрафних санкцій є безпідставним.

30.01.2018 р. 

№ K/9901/1454/17, 

№ 810/875/17

17

Поданий позивачем електронний звіт за червень 2016 р. був вчасно поданий до контролюючого органу та отриманий відповідачем в той самий день. Однак електронна квитанція № 2 з відомостями про неприйняття звіту та виявлені помилки в його заповнені надійшла позивачу після закінчення граничного строку для подання такого звіту, що позбавило позивача можливості своєчасно відкоригувати подану звітність та надіслати її до контролюючого органу в межах граничних строків подання такої звітності, що не може бути підставою для застосування штрафних санкцій.

06.02.2018 р.
№ K/9901/2984/17,
№ 826/20362/16

18

З набранням чинності ПKУ положення ч.1 ст.250 ГKУ щодо строків застосування адміністративно-господарських санкцій, на нарахування штрафних санкцій (пені) за порушення валютного законодавства, в тому числі на нарахування пені за порушення резидентами термінів розрахунків в іноземній валюті у сфері зовнішньоекономічної діяльності, не розповсюджуються.

03.04.2018 р.
№ 808/2561/17,
№ K/9901/22767/18

19

Пеня, застосована податковим органом спірним ППР, не є адміністративно-господарською санкцією.

20.02.2018 р. 

№ 808/2535/17, 

№ K/9901/4134/17

20

Надто суворе тлумачення внутрішніми судами процесуальної норми позбавило заявників права доступу до суду і завадило розгляду їхніх позовних вимог.

27.03.2018 р.
№ 804/243/16,
№ K/9901/28477/18

Повна версія матеріалу доступна передплатникам видання Тематичний збірник «Скарги до ДФС: практика та результати» (Січень 2019)
Онлайн-версія
Ви можете придбати цей випуск онлайн,
сплативши карткою через Приват24
add_shopping_cart
Придбати за 180грн.
Щоб придбати цей випуск,
зареєструйтесьабо
увійдіть до особистого кабінету
В мене вже є передплата
Якщо ви – передплатник, вам потрібно
Якщо у вас виникли труднощі з отриманням доступу,
напишіть нам на support@buh-ua.com.ua
комплект 3
Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників