Показники-2019: податки, пільги, штрафи

З початком нового звітного 2019 року діють нові показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, встановлені ст.7 та 8 Закону України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Саме ці показники є базовими для розрахунку низки податків та розмірів податкових пільг, а також повинні враховуватися при нарахуванні єдиного соціального внеску. Крім того, від цих показників часто залежить і розмір штрафних санкцій, зокрема за порушення податкового та трудового законодавства. Тож далі у таблиці наведено розміри відповідних показників, які змінилися у 2019 році.

№ з/п

Показник

Сума, грн.

Примітки

1

Мінімальна заробітна плата на 1 січня 2019 року (МЗП)

за один місяць

4173,00

за одну годину

25,13

2

Прожитковий мінімум на працездатну особу (ПМ)

з 1 січня

1921,00

з 1 липня

2007,00

з 1 грудня

2102,00

3

Єдиний внесок на соціальне страхування

3.1

Максимальне обмеження бази нарахування єдиного внеску

62595,00

Максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам МЗП, на яку нараховується єдиний внесок (п.4 ч.1 ст.1 Закону про ЄСВ(1))

3.2

Мінімальний страховий внесок

918,06

Сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п.5 ч.1 ст.1 Закону про ЄСВ)

4

Виплати застрахованим особам: лікарняні та декретні

4.1

Максимальний розмір лікарняних та декретних у розрахунку за один календарний день

2056,34

Не більш як максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на один календарний день. Обчислюється шляхом ділення її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) (п.4 Порядку № 1266(2))

4.2

Розмір допомоги у розрахунку за один календарний місяць для застрахованих осіб, якщо перед настанням страхового випадку страховий стаж становить менше 6 місяців

лікарняні

не більше 4173,00

не більше за розмір допомоги, обчисленої із МЗП (ч.4 ст.19 Закону про соцстрах(3);п.29 Порядку № 1266)

декретні

не менше 4173,00 та не більше 8346,00

не більш як двократний розмір допомоги, обчисленої із МЗП, та не менше за розмір допомоги, обчисленої зі МЗП, установленої законом у місяці настання страхового випадку (ч.4 ст.19 Закону про соцстрах; п.29 Порядку № 1266)

5

ПДФО: пільги

5.1

Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга (пп.169.4.1 ст.169 ПKУ)

2690,00

не більше за суму, що дорівнює розміру місячного ПМ, що діє на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень

5.2

Податкова соціальна пільга в розмірі

100% (пп.169.1.1, 169.1.2 ст.169 ПKУ)

960,50

застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суму доходу, зазначену в ряд.5.1 цієї таблиці

150% (пп.169.1.3 ст.169 ПKУ)

1440,75

200% (пп.169.1.4 ст.169 ПKУ)

1921,00

6

ПДФО: неоподатковувані доходи

6.1

Разова матеріальна допомога нецільового характеру

2690,00

У сумі, що не перевищує граничний розмір до якого застосовується податкова соціальна пільга (у розрахунку на рік) (пп.170.7.3 ст.170 ПKУ)

6.2

Допомога на поховання працівника, виплачена за останнім місцем його роботи

5380,00

У сумі, що не перевищує подвійного граничного розміру, до якого застосовується податкова соціальна пільга (пп.«б» пп.165.1.22 ст.165 ПKУ)

6.3

Максимальна сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, страхових платежів, сплачених роботодавцем-резидентом за договорами недержавного пенсійного забезпечення працівника

10432,50

У межах 15% нарахованої суми заробітної плати працівнику протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується внесок, але не більш як 2,5 розміру МЗП (у розрахунку за місяць) за сукупністю внесків (пп.«в» пп.164.2.16 ст.164 ПKУ)

6.4

Основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності

1043,25

У межах 25% МЗП (у розрахунку на рік)(пп.«д» пп.164.2.17 ст.164, пп.165.1.55 ст.165 ПKУ)

6.5

Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності

960,50

У сумі, що не перевищує 50% місячного ПМ, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (пп.164.2.7 ст.164 ПKУ)

6.6

Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку

12519,00

Не більш як трикратний розмір МЗП за кожен повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп.165.1.21 ст.165 ПKУ)

6.7

Дохід від продажу власної продукції тваринництва груп 1—5, 15, 16 та 41 УKТ ЗЕД

208650,00

У межах 50 розмірів МЗП (сукупно за рік) (пп.165.1.24 ст.165 ПKУ)

6.8

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки)

20865,00

У межах 5 розмірів МЗП (один раз на календарний рік) (пп.165.1.35 ст.165 ПKУ)

6.9

Вартість дарунків (призів переможцям та призерам спортивних змагань)

1043,25

У межах 25% МЗП (у розрахунку на місяць), крім грошових виплат у будь-якій сумі (пп.165.1.39 ст.165 ПKУ)

6.10

Благодійна допомога на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається KМУ, надана учасникам бойових дій, вимушеним переселенцям

2086500,00

Не більш як 500 розмірів МЗП (сукупно протягом звітного року)(пп.«б» пп.170.7.8 ст.170 ПKУ)

6.11

Витрати на відрядження у межах території України, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати)

417,30

Не більш як 0,1 розміру МЗП (у розрахунку за кожен календарний день відрядження) (пп.«а» пп.170.9.1 ст.170 ПKУ)

7

Розрахунки щодо єдиного податку

7.1

Ставка єдиного податку для платників першої групи

192,10

у межах 10% ПМ (п.293.1 ст.293 ПKУ)

7.2

Ставка єдиного податку для платників другої групи

834,60

у межах 20% МЗП (п.293.1 ст.293 ПKУ)

8

Розрахунки щодо інших податків і зборів

8.1

Максимальна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб (за 1 кв. м бази оподаткування)

62,60

Установлюється за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, але не більш як 1,5% розміру МЗП (пп.266.5.1 ст.266 ПKУ)

8.2

Максимальна ставка збору за місця для паркування транспортних засобів за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності

3,13

Установлюється за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад за кожен день провадження діяльності у розмірі до 0,075% МЗП (пп.2681.3.1 ст.2681 ПKУ)

8.3

Максимальна ставка туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі)

для внутрішнього туризму (0,5% МЗП)

20,87

Встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (пп.268.3.1 ст.268 ПKУ)

для в’їзного туризму (5% МЗП)

208,65

8.4

База оподаткування транспортним податком

1564875,00

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більш як 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП (пп.267.2.1 ст.267 ПKУ)

9

Штрафи за порушення законодавства про працю (ст.265 KЗпП)

9.1

Штраф за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску і податків

125190,00

30 розмірів МЗП, установленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

9.2

Штраф за недопущення перевіряючих до перевірки (створення перешкод у її проведенні) у разі вчинення порушень, зазначених у ряд.9.1 цієї таблиці

417300,00

100 розмірів МЗП, установленої на момент виявлення порушення

9.3

Штраф за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплату їх не в повному обсязі

12519,00

3 розміри МЗП, установленої на момент виявлення порушення

9.4

Штраф за недотримання мінімальних державних гарантій щодо оплати праці (у тому числі у разі призову на військову службу та мобілізації)

41730,00

10 розмірів МЗП, установленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

9.5

Штраф за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

12519,00

3 розміри МЗП, установленої на момент виявлення порушення

9.6

Штраф за порушення інших вимог трудового законодавства

4173,00

1 розмір МЗП


Повна версія матеріалу доступна передплатникам
БУХГАЛТЕРІЯ
№1-2 від 14.01.2019
Онлайн-версія
Ви можете придбати цей випуск онлайн,
сплативши карткою через Приват24
add_shopping_cart
Придбати за 120грн.
Щоб придбати цей випуск,
зареєструйтесьабо
увійдіть до особистого кабінету
В мене вже є передплата
Якщо ви – передплатник, вам потрібно
Якщо у вас виникли труднощі з отриманням доступу,
напишіть нам на support@buh-ua.com.ua
комплект 3
Телефонная лилия
комплект 3
Безоплатні заходи
для передплатників