Верховний Суд

Постанова № 806/3099/17

від 12 листопада 2018

Підстави відмови у виготовленні проекту землеустрою

Адміністративне провадження № К/9901/50917/18(1)

<…> У листопаді 2017 р. ОСОБА_3 звернувся до суду із позовом, в якому просив зобов’язати Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області надати дозвіл згідно з клопотанням ОСОБА_3 від 24 квітня 2017 р. на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння…

<…> За результатами розгляду зазначеного клопотання відповідач надіслав на адресу позивача лист…, в якому повідомив ОСОБА_3 про відмову в задоволенні його клопотання від 24 квітня 2017 р. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння орієнтовною площею 81,0 га та запропонував йому визначити строк оренди вказаної у зверненні земельної ділянки та повторно звернутись до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області із заявою відповідного змісту.

Згідно з постановою Житомирського окружного адміністративного суду … визнано протиправними дії Головного управління Держгеокадастру… .

На виконання постанови Житомирського окружного адміністративного суду … відповідач надіслав на адресу ОСОБА_3 лист…, в якому повідомив про те, що на виконання постанови суду … Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області повторно розглянуло його заяву … в результаті чого, позивачу запропоновано звернутися із клопотанням про включення даної земельної ділянки до переліку таких, права на які можуть бути продані на земельних торгах.

Також зазначено, що після опублікування на офіційному сайті Держгеокадастру інформації про включення цієї земельної ділянки до переліку таких, права на яку можуть бути продані на земельних торгах, Головне управління як організатор земельних торгів забезпечить виготовлення документації із землеустрою для подальшого проведення земельних торгів.

<…> Позивач, не погоджуючись із фактичною повторною відмовою у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою, звернувся до суду із даним позовом.

<…> Системний аналіз наведених правових норм дає підстави колегії суддів дійти висновку, що Земельним кодексом України визначено вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зокрема: невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. При цьому чинним законодавством не передбачено право суб’єкта владних повноважень відступати від положень статті 118 Земельного кодексу України. 

<…> Касаційний суд зазначає, що захист прав позивача шляхом зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії може відбуватись винятково внаслідок визнання відповідних рішення, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправними.

За відсутності протиправних рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень відсутня одна з необхідних визначених частиною 1 статті 5 КАС України умов для судового захисту порушених прав позивача. <…>

(1)http://reyestr.court.gov.ua/Review/77800033.


КОМЕНТАР

Громадяни, зацікавлені в безоплатному отриманні у власність ділянки із земель державної або комунальної власності, повинні керуватися нормами ст.116, 118, 121-122 ЗКУ. Зокрема, звернутися із клопотанням до уповноваженого органу влади. Відповідне клопотання фізособи з доданими до неї матеріалами розглядає у місячний строк відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Він також має надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні. Підстави відмови визначено у ч.7 ст.118 ЗКУ. Озвучувати заявнику інші підстави відмови чи не аргументувати останню – протиправно.

Водночас для оскарження відмови у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою слід вказати суду, які саме рішення, дії чи бездіяльність відповідача призвели до порушення прав позивача. Тобто просто вказати у позові на протиправність відмови і просити зобов’язати дати дозвіл (Сізіфова праця), адже слугам Феміди потрібно бачити чітке порушення прав позивача органом влади.

Микола ТОКАР, юрист