Верховний Суд

Постанова № 391/378/17-ц

від 24 жовтня 2018

Переважне право: поновлюємо оренду землі

Цивільне провадження № 61-1939св18

Верховний Суд… розглянув… касаційну скаргу Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області …, ВСТАНОВИВ:

<…> 16 квітня 1997 року між ОСОБА_1 та Компаніївською селищною радою Кіровоградської області укладено договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди), відповідно до якого ОСОБА_1 передано у тимчасове довгострокове користування на умовах оренди земельну ділянку загальною площею 200 га строком на 20 років.

До закінчення строку дії договору орендар ОСОБА_1 14 грудня 2016 року с (в тому числі на умовах оренди) та додав проект додаткової угоди, які подані ним у порядку і строки, встановлені статтею 33 Закону України «Про оренду землі».

Однак Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області відмовило в укладенні додаткової угоди до договору на право тимчасового користування землею, при цьому зазначивши, що орендар зобов’язаний повідомити орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі, і не вбачає підстав для продовження терміну дії зазначеного договору оренди та рекомендує орендарю звернутися із заявою щодо поновлення вказаного договору в строки, передбачені статтею 33 Закону України «Про оренду землі» (лист № М-22534/0-1193/0/6-17 від 06 лютого 2017 року).

<…> Таким чином, судами вірно встановлено, що позивачем дотримано всі умови, передбачені частинами першою—п’ятою статті 33 Закону України «Про оренду землі» для поновлення договору оренди землі. Належних доказів на підтвердження направлення позивачу листа-повідомлення про заперечення орендодавця щодо поновлення договору оренди відповідачем не надано. 

Встановлено, що позивач ОСОБА_1 скористався правом на поновлення договору оренди землі, у строк, не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору, тобто в межах строку, передбаченого Законом України «Про оренду землі». Повідомив орендодавця про намір укласти договір оренди землі на новий строк. Надав проект додаткової угоди до договору та всі необхідні документи. Сплачує орендну плату і продовжує користуватися земельною ділянкою після спливу строку дії договору, тобто належно виконує свої обов’язки за цим договором.

Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог, суди першої та апеляційної інстанцій, обґрунтовано застосувавши положення статті 33 Закону України «Про оренду землі», дійшли правильного висновку про те, що позивач є добросовісним орендарем, дії якого виразилися у продовжені користування ним земельною ділянкою та внесенні відповідної орендної плати після закінчення строку дії договору, що свідчить про його намір скористатися своїм переважним правом та поновити договір оренди земельної ділянки, строк дії якого закінчився. <…>


КОМЕНТАР

Орендар землі, який сумлінно виконує свої обов’язки за договором, справедливо сподівається на те, що саме з ним буде укладено договір і на наступний строк. У ч.1 ст.777 ЦКУ закріплене переважне право наймача, який належно виконує свої обов’язки за договором, на укладення договору на новий строк. Окрім того, у ст.764 того ж Кодексу прописано правовий механізм поновлення договору найму в автоматичному режимі (якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору та відсутні заперечення наймодавця протягом одного місяця).

Спеціальне законодавство, а саме ч.1—5 ст.33 Закону про оренду землі, також говорить про переважне право орендаря, який належно виконував обов’язки за умовами договору, на укладення договору оренди землі на новий строк. Для цього слід використати алгоритм, передбачений цими нормами. Дотримання відповідної процедури дозволяє сподіватися на позитивний результат. А якщо орендодавець комизиться, то відстояти свою правоту орендар зможе в суді, надавши докази своєї правомірної поведінки. 

Микола ТОКАР, юрист

http://reyestr.court.gov.ua/Review/77397921