Календар подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) з 10 по 14 грудня 2018 року

10 грудня, понеділок

Останній день подання

  • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за листопад 2018 року*
  • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за листопад 2018 року*
  • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за листопад 2018 року*
  • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за листопад 2018 року*
  • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за листопад 2018 року*

*Останній день подання — до 10 числа місяця, що настає за звітним, але, оскільки 8 і 9 грудня — вихідні дні, строк подання переноситься на 10 грудня.

14 грудня, п’ятниця

Останній день подання

  • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за листопад 2018 року
  • довідки про використані розрахункові книжки за листопад 2018 року
  • заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2019 року
  • розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування