Розрахунок коригування до податкової накладної: нова форма — нові правила…

1 грудня набрав чинності наказ Мінфіну України від 17.09.2018 р. № 763, яким внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення. У попередній публікації вже було розглянуто основні моменти(1), а зараз настав час для більш глибокого аналізу.

Напередодні набрання чинності цими змінами ДФС надіслала всім головним управлінням ДФС в областях, у м.Києві, Офісу великих платників податків лист від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17(2) (далі — Лист № 36942), в якому роз’яснила деякі питання, пов’язані із складанням податкових накладних (далі — ПН) за новою формою. При цьому особливу увагу ДФС приділила додатку 2 до ПН — розрахунку коригування кількісних та/або вартісних показників (далі — РК). Про те, які зміни сталися у формі РК та як його слід заповнити у тій чи іншій ситуації, і йтиметься далі.

Реєстрація за новими формами з 01.12.2018 р.

Починаючи з 01.12.2018 р. реєстрація ПН (РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) здійснюється за новими формами незалежно від дати складання. Однак з цього правила є один виняток: ПН або РК, які було направлено на реєстрацію в ЄРПН до 01.12.2018 р. та реєстрацію яких було зупинено (заблоковано), у разі прийняття рішення про розблокування реєструються в ЄРПН за формою, що була чинною на дату їх подання на реєстрацію. Тобто у певних випадках програмне забезпечення ДФС дозволить зареєструвати ПН і РК, що складені за старими формами. При цьому слід нагадати, що, на думку ДФС, реєстрацію розблокованої ПН (РК) має бути здійснено не пізніше наступного дня після прийняття рішення про розблокування. Інакше платнику податків загрожує штраф за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН.

Податковий номер платника податків — новий реквізит

З 01.12.2018 р. у ПН (РК) у графах «Постачальник (продавець)» та «Отримувач (покупець» окрім ІПН слід також зазначати податковий номер платника податків — відповідно, постачальника і покупця. Податковий номер визначається згідно з Порядком обліку платників податків і зборів(3).

Податковий номер платника податків (як продавця, так і покупця) слід зазначити у ПН (РК), складеній під час постачання товарів/послуг:

 • покупцям — платникам ПДВ (незалежно від ставки податку);
 • для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом з такими особами (у цьому випадку в полі «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» графи «Отримувач (покупець)» зазначається реєстраційний (обліковий) номер платника податків, присвоєний контролюючим органом дипломатичної місії при взятті її на облік);
 • особі, не зареєстрованій платником ПДВ, за умови, що операції з постачання товарів/послуг відповідно до ст.211 ПКУ оподатковуються у пільговому режимі і такі товари/послуги придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) у межах проведення операцій, пов’язаних з виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 • особі, не зареєстрованій платником ПДВ, за умови, що операції з постачання товарів/послуг звільнені від оподаткування згідно зп.26 підрозд.2 розд.XX ПКУ та оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Якщо ПН (РК) складають для покупця — філії юридичної особи, то в рядку «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» графи «Отримувач (покупець)» слід зазначити податковий номер юридичної особи, зареєстрованої платником ПДВ. Це передбачено п.7 Порядку заповнення ПН(4). Водночас про те, що так само слід чинити і під час заповнення цього рядка у графі «Постачальник (продавець)», тобто коли ПН (РК) складає продавець — філія юридичної особи, в Порядку заповнення ПН немає жодного слова.

Податковий номер платника податків у графі «Отримувач (покупець)» не зазначається у тих ПН (РК), які складаються у разі:

 • збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупцеві анулювано реєстрацію платника ПДВ (тип причини невидачі покупцеві «01»);
 • постачання товарів/послуг одержувачу (покупцю), який не зареєстрований платником ПДВ(5) (типи причини «02» і «11»(6));
 • здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податків (тип причини «03»);
 • ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податків (тип причини «05»);
 • переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих (тип причини «06»);
 • вивезення товарів за межі митної території України (тип причини «07»);
 • нарахування податкових зобов’язань у зв’язку з так званим «умовним постачанням» згідно з п.198.5 ст.198 і п.199.1 ст.199 ПКУ (типи причини: «04», «08», «09», «13»).

Звертаємо увагу: податковий номер платника податків не зазначають саме для покупця, а податковий номер продавця треба зазначити обов’язково! Інакше реєстрацію ПН (РК) в ЄРПН не буде здійснено.

У разі отримання послуг від нерезидента з місцем постачання таких послуг на митній території України та складання ПН з типом причини невидачі покупцеві «14» рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. Причому ДФС у Листі № 36942 вказує, що цей рядок не заповнюється як у графі «Постачальник (продавець)», так і в графі «Отримувач (покупець)». Це повною мірою стосується і РК до такої ПН.

А ось з ПН, в якій зазначено тип причини невидачі покупцеві «15», ситуація дещо інша. Згідно з п.15 Порядку заповнення ПН у разі перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання товарів/послуг продавець повинен скласти дві ПН: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу (вона може бути зведеною) — на суму, розраховану виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання. Така друга ПН покупцеві не надається. У рядках цієї ПН, відведених для зазначення даних покупця, продавець вказує власні дані. А це означає, що у графі «Отримувач (покупець)» поряд із своїм ІПН платнику податків також треба зазначати і свій податковий номер. Точно так само заповнюється ця графа і в РК з типом причини невидачі покупцеві «15».

Коди ознаки для зведених ПН і РК до них

Під час складання зведеної ПН у полі «Зведена податкова накладна» замість позначки «Х» зазначається один з чотирьох кодів ознаки (ставиться цифра «1», «2», «3» або «4»). Яку цифру зазначити у цьому полі — залежить від причини, через яку складається зведена ПН:

 • «1» — якщо нарахування податкових зобов’язань здійснюється на підставі п.198.5 ст.198 ПКУ, тобто у зв’язку з так званим «умовним постачанням»;
 • «2» — у разі нарахування «розподільчих» податкових зобов’язань на підставі п.199.1 ст.199 ПКУ, тобто коли придбані товари/послуги одночасно використовуються в оподатковуваних і неоподатковуваних ПДВ операціях (у цьому випадку сума податкового кредиту частково перекривається податковими зобов’язаннями, нарахованими у зв’язку з «умовним постачанням»);
 • «3» — у разі складання зведеної ПН на суму перевищення бази оподаткування, визначеної згідно зі ст.188 і ст.189 ПКУ, над фактичною ціною постачання товарів/послуг;
 • «4» — у разі складання зведеної ПН при безперервних або ритмічних постачаннях товарів/послуг, у тому числі перелічених у п.44 підрозд.2 розд.XX ПКУ (електрична і теплова енергія, вугілля та продукти його збагачення тощо).

У РК до зведеної ПН, зареєстрованої в ЄРПН після 01.12.2018 р., код ознаки повинен відповідати коду ознаки, зазначеному у зведеній ПН. Тобто якщо у зведеній ПН, наприклад,  зазначено код ознаки «1», то і в РК до цієї ПН має бути зазначено код ознаки «1».

Якщо зведену ПН було зареєстровано в ЄРПН до 01.12.2018 р. (тобто без зазначення коду ознаки), а РК до неї реєструється після цієї дати, то в полі «До зведеної податкової накладної» такого РК слід зазначити діючий на момент реєстрації код ознаки, тобто поставити одну з цифр «1» — «4».

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

×

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)


До зведеної податкової накладної

1

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування


Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)

×

1

3

РК до ПН на пільгові постачання

У РК, складеному до ПН, в якій було заповнено поле «Складена на операції, звільнені від оподаткування», обов’язково має бути заповнено поле «До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування». Навіть у тому разі, якщо на момент коригування ця операція вже не є пільговою.

У графі 11 розділу Б такого РК зазначається код ставки «903» та в обов’язковому порядку заповнюється графа 12 «Код пільги».

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

×

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)


До зведеної податкової накладної


До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування

Без ПДВ

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)РК до ПН «для себе»

У РК, складеному до ПН «для себе», тобто складеному до ПН, в якій заповнено поле «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини», аналогічне поле також підлягає заповненню. Тип причини невидачі покупцеві складеного продавцем РК повинен відповідати тому типу причини, який було ним зазначено і в ПН, незалежно від дати її складання. Тому, незважаючи на те, що зараз Порядком заповнення ПН передбачено лише п’ятнадцять типів причини невидачі ПН покупцеві, в РК може бути зазначено, наприклад, такий тип причини як «16» або «17» (за умови, що саме цей тип причини було зазначено в ПН, складеній до 01.03.2017 р.(7)).

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

×

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)


До зведеної податкової накладної


До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування


Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)

×

1

6

Отже, у цій статті ми розглянули основні новації, які з’явилися у заголовній частині нової форми РК. У наступному номері будуть розглянуті зміни, внесені до табличної частини РК, а також практичні ситуації його складання та реєстрації в ЄРПН.


(1)Див.: Дроговоз Ю., Жураківська О. Податкова накладна: знову зміни! // БухгалтеріяUA. — 2018. — № 19. — С.10.

(2)Опубліковано: БухгалтеріяUA. — 2018. — № 23. — С.45.

(3)Порядок обліку платників податків і зборів затверджено наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588.

(4)Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України 31.12.2015 р. № 1307, з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну України від 17.09.2018 р. № 763.

(5)У тому числі під час складання зведеної ПН покупцеві, не зареєстрованому платником ПДВ (прим. авт.).

(6)Тип причини «11» зазначається в ПН, складеній за щоденними підсумками операцій при реалізації за готівку кінцевим споживачам, які не є платниками ПДВ (прим. авт.).

(7)Тобто до дати набрання чинності змінами, внесеними до Порядку заповнення ПН наказом Мінфіну України від 23.02.2017 р. № 276 (прим. авт.).