Вища математика «домоніторингових» ознак (нове в блокуванні ПН)

З 10 листопада 2018 року набрала чинності постанова КМУ від 24.10.2018 р. № 936 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі — Постанова № 936)(1). Цей документ передбачає звуження сфери дії «відсікаючих» ознак та збільшення кількості податкових накладних / розрахунків коригування (ПН/РК), що підпадатимуть під автоматизований моніторинг з метою перевірки на відповідність критеріям ризиковості платника податку та критеріям ризиковості здійснення операцій(2).

Основні зміни до п.3 Порядку № 117(3), запропоновані Постановою № 936 на той час, коли вона ще була проектом, було проаналізовано у попередній статті(4). З прийняттям Постанови № 936 пункт 3 Порядку № 117 та «відсікаючі» ознаки мають такий вигляд:

«3. Податкові накладні / розрахунки коригування (крім розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику), що подаються на реєстрацію в Реєстрі до проведення моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються відповідно до таких ознак:

1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування (крім розрахунків коригування, поданих на реєстрацію у місяці, іншому ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування, становить менше 500 тис. гривень за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений в них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем — платником податку, не перевищує 50 тис. гривень, та керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;

3) одночасно значення показників D та P, розрахованих у наведеному у цьому підпункті, мають такі розміри: D > 0,05, Р < Рм × 1,4...».

Розглянемо більш детально ці зміни на конкретних прикладах та розберемось, які ж нові алгоритми закладаються у програмне забезпечення ДФС і забезпечують «домоніторингову» перевірку ПН/РК на відповідність «відсікаючим» ознакам.

Перевірки ПН/РК на відповідність «відсікаючим» ознакам

Процедура перевірки РК, направленого на реєстрацію в ЄРПН, залежить від його виду — з плюсом або з мінусом (див. схеми 1 і 2).


Визначення обсягу постачання

А тепер розглянемо, як працює алгоритм «відсікаючих ознак» під час розрахунку сукупно двох умов:

— загальний обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, менше 500 тис. грн.;

— обсяг постачання, зазначений в ПН/РК за операціями з одним отримувачем — платником ПДВ, не перевищує 50 тис. грн.

У таблиці наведено умовні операції за місяць (див. табл.).

Таблиця. Дія «відсікаючої ознаки» за обсягом постачання

Перевірка на відповідність «відсікаючим» ознакам,в тому числі на відповідність ознаці, визначеній у пп. 2 п. 3 Порядку № 117

Операція

Перевірка на ознаки

Результат перевірки

Вплив на розрахунок граничної суми обсягу постачання

01.11.2018

Подання ПН (100 тис. грн.) на неплатника з датою 31.10.2018 р. на реєстрацію в ЄРПН

Відповідає «відсікаючій» ознаці, зазначеній у пп.1 п.3 Порядку № 117

Направляється на реєстрацію в ЄРПН

Враховується для визначення обсягу постачання +100 тис. грн.

02.11.2018

Подання РK на збільшення (+200 тис. грн.) на неплатника з датою 01.11.2018 р. на реєстрацію в ЄРПН

Відповідає «відсікаючій» ознаці, зазначеній у пп.1 п.3 Порядку № 117

Направляється на реєстрацію в ЄРПН

Враховується для визначення обсягу постачання +200 тис. грн.

05.11.2018

Подання ПН (50 тис. грн.) на платника А з датою 02.11.2018 р. на реєстрацію в ЄРПН

Відповідає «відсікаючій» ознаці, зазначеній у пп.2 п.3 Порядку № 117

Направляється на реєстрацію в ЄРПН

Враховується для визначення обсягу постачання +50 тис. грн.

06.11.2018

Подання ПН на реєстрацію в ЄРПН (60 тис. грн.) на платника Б з датою 05.11.2018 р.


Перевірка на відповідність «відсікаючим» ознакам,в тому числі на відповідність ознаці, визначеній у пп. 2 п. 3 Порядку № 117

Загальний обсяг постачання, зазначений у ПН/РK, зареєстрованих у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію ПН: (100 + 200 + 50) + 60 = 410 тис. грн. Однак не дотримується друга умова щодо обсягу операцій з одним контрагентом не більше 50 тис. грн.

Направляється на моніторинг

Не враховується для визначення обсягу постачання

06.11.2018

Подання ПН на реєстрацію в ЄРПН (40 тис. грн.) на платника В з датою 06.11.2018 р.


Перевірка на відповідність «відсікаючим» ознакам, в тому числі на відповідність ознаці, визначеній у пп.2 п.3 Порядку № 117

Загальний обсяг постачання, зазначений у ПН/РK, зареєстрованих у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію ПН:350 + 40 = 390 тис. грн.

Направляється на реєстрацію в ЄРПН 

Враховується для визначення обсягу постачання +40 тис. грн. 

07.11.2018

Після проходження моніторингу зареєстрована ПН на платника Б на суму 60 тис. грн.


Визначення загального обсягу постачання, зазначеного у ПН/РK, зареєстрованих у поточному місяці

390 + 60 = 450 тис. грн.


Враховується для визначення обсягу постачання +60 тис. грн.

08.11.2018

Складена ПН на платника на суму 49 тис. грн.

Незважаючи на обсяг постачання, зазначений в цій ПН, що задовольняє умовам Постанови № 936 щодо обмеження обсягу операцій з одним отримувачем — платником податку, загалом в поточному місяці (листопаді) не були виконані вимоги пп.2 п.3 Порядку № 117, а тому будь-які наступні ПН/РK підлягатимуть перевірці на відповідність таких ПН/РK критеріям ризиковості платника податку та критеріям ризиковості здійснення операції

Можна припустити, що навіть якщо в ЄРПН буде зареєстрований розрахунок коригування, складений на одного отримувача — платника податку, в якому обсяг постачання буде не збільшений, а зменшений на суму, що перевищує 50 тис. грн., друга умова підпункту 2 пункту 3 Порядку № 117 може вважатись невиконаною, оскільки перевищення 50 тис. грн. може бути як зі знаком «+», так і зі знаком «-»(5).

Податкове планування

Як бачимо, алгоритм став складнішим та більш заплутаним, а тому і бухгалтери все більше нагадують кібернетиків, які повинні не тільки розбиратись в усіх цих складних алгоритмах, що накладаються один на одного, але і керувати електронними інформаційними системами та враховувати їх при плануванні діяльності суб’єкта господарювання.

Для успішного управління та планування маємо лише декілька порад.

Перша порада: розраховуйте так, щоб РК на зменшення були подані на реєстрацію, а краще — зареєстровані, у місяці їх складання. Тому задля забезпечення загального обсягу постачання за зареєстрованими ПН/РК у ЄРПН, з урахуванням «мінусового» РК, покваптесь та спробуйте попрацювати з вашими покупцями, переконавши їх:

а) не повертати вам кошти або товар в останні дні місяця;

б) направляти на реєстрацію у ЄРПН надіслані вами РК на зменшення податкових зобов’язань з ПДВ у місяці їх отримання.

Друга порада: за можливості направляйте на реєстрацію РК на збільшення податкових зобов’язань з ПДВ у наступному місяці (звичайно, в межах граничних для реєстрації строків) — так ви зможете уникнути взагалі врахування обсягу постачання за таким РК в розрахунку показника 500 тис. грн.

Третя порада: насамперед намагайтесь реєструвати ПН із зазначеними в них обсягами постачання не більше 50 тис. грн. і тільки після цього реєструйте ті ПН, в яких обсяг постачання перевищує 50 тис. грн.


(1)Із цього приводу див. також: Жураківська О. Розширено перелік ПН/РК, які підпадатимуть під блокування! // БухгалтеріяUA. — 2018. — № 21. — С.6.

(2)До речі, затвердженим в.о. голови ДФС України 05.11.2018 р. та оприлюдненим на сайті ДФС України (прим. авт.).

(3)Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117.

(4)Див.: Дроговоз Ю. Куди хитнулися ваги: блокування податкових накладних // БухгалтеріяUA. — 2018. — № 19. — С.7.

(5)Тобто знак РК може не враховуватись — так зазвичай працює програмне забезпечення ДФС.


ДЛЯ ДОВІДКИ

Затверджено

постановою КМУ
від 21 лютого 2018 року № 117

(з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 24 жовтня 2018 року № 936)

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

/Витяг/

3. Податкові накладні / розрахунки коригування (крім розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику), що подаються на реєстрацію в Реєстрі до проведення моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються відповідно до таких ознак:

1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування (крім розрахунків коригування, поданих на реєстрацію у місяці, іншому ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування, становить менше 500 тис. гривень за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений в них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем — платником податку, не перевищує 50 тис. гривень, та керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;

3) одночасно значення показників D та P, розрахованих у наведеному у цьому підпункті, мають такі розміри: D > 0,05, P < Pм × 1,4, де:

D — розрахункова величина, яка дорівнює S/T;

S — загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування, сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;

T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 відсотків, зазначеними платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування;

P — сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування;

Pм — найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування <...>.