ДФС

ІПК № 4393/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

від 11 жовтня 2018

Податок на нерухомість: пільга для сільгоспвиробника

<…>

Товариство повідомило, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є власником комплексу будівель та споруд, до якого, згідно з Договором купівлі-продажу нерухомого майна, входять, зокрема, зерносклади, лабораторія, депо тепловозів та інші.

Товариство вважає, що на його об’єкти нерухомості поширюється дія пп.«ж» пп.266.2.2 ст.266 Кодексу1, яким з об’єктів оподаткування Податком виключено будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.

<…>

Визначення «сільськогосподарський товаровиробник», яке міститься у пп.14.1.235 ст.14 Кодексу, застосовується виключно для цілей гл.1 розд.XIV Кодексу «Спрощена система оподаткування, облік та звітність», що прямо визначено таким пунктом, і до зазначених правовідносин щодо сплати Податку дане визначення не застосовується, оскільки не відноситься до розд. XII «Податок на майно».

Згідно з п.3 ст.5 Кодексу, інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Визначення «сільськогосподарський товаровиробник» також міститься у ст.1 Закону України від 18.01.2001 р. № 2238-111 «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років», сільськогосподарський товаровиробник – фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.

Крім того, законодавством з метою визнання осіб такими, що займаються сільськогосподарською діяльністю, вживається також поняття «виробники сільськогосподарської продукції».

Відповідно до абзацу другого ст.1 Закону України від 23.09.2008 р. № 575-VІ «Про сільськогосподарський перепис» виробниками сільськогосподарської продукції є юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи-підприємці, домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі.

Платниками Податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (пп.266.1.1 ст.266 Кодексу).

Згідно з пп.«ж» пп.266.2.2 ст. 266 Кодексу не є об’єктом оподаткування податком будівлі та споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.

Враховуючи викладене, застосування пп.«ж» пп.266.2.2 ст.266 Кодексу передбачає, що сільськогосподарський товаровиробник:

  • здійснює сільськогосподарську діяльність відповідно до класифікатора видів економічної діяльності;
  • використовує будівлі, споруди безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
  • будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, що безпосередньо використовуються у сільськогосподарській діяльності, класифікуються у класі 1271 «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства» Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – Класифікатор), затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507.

Суб’єкти господарської діяльності підлягають обов’язковій реєстрації у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України із зазначенням основного виду економічної діяльності у порядку, визначеному постановою КМУ від 22.06.2005 р. № 118. Порядок визначення основного виду економічної діяльності підприємства наведено у Методологічних положеннях щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства, затверджених наказом Держкомстату від 14.12.2006 р. № 607 (далі – Методологічні положення).

Основний вид економічної діяльності – вид діяльності підприємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість, при цьому він необов’язково має частку 50 або більше відсотків у валовій доданій вартості (п.2 Методологічних положень).

Таким чином, за умови, що результат господарської діяльності Товариства відповідає критеріям сільськогосподарського товаровиробника, визначеного діючим законодавством, а основний вид його економічної діяльності задовольняє умови п.2 Методологічних положень, то Товариство матиме підстави для застосування норм п.«ж» пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 Кодексу до належних йому об’єктів нерухомості, які класифікуються у класі 1271 «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства» Класифікатора. <…>


1Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.


Повна версія матеріалу доступна безкоштовно для користувачів сервісу БУХГАЛТЕРІЯ

Зареєструватись
Якщо ви вже реєструвались, увiйдiть доособистого кабiнету