ДФС

ІПК № 4073/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

від 18 вересня 2018

ПДФО у разі спадкування земельної ділянки

<…>

Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України (далі — ЦКУ), Законом України від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про оренду землі» (далі – Закон № 161), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Однією з істотних умов договору оренди землі є строк дії договору оренди (ст.15 Закону № 161).

Договір оренди землі припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його було укладено (ст.31 Закону № 161).

При цьому перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи — орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі (ст.32 Закону № 161).

Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст.1216 ЦКУ).

Пунктом 1 ст.1225 ЦКУ встановлено, що право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення.

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст.1218 ЦКУ).

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV ПКУ, відповідно до ст.163 якого об’єктом оподаткування резидента (нерезидента) є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п.170.1 ст.170 ПКУ (пп.164.2.5 ст.164 ПКУ).

Особливості оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду) регламентується п.170.1 ст.170 ПКУ, згідно з пп.170.1.1 якого податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому доходи, зазначені, зокрема, у пп.170.1.1 ст.170 ПКУ, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) (пп.170.1.4 ст.170 ПКУ).

Також відповідно до пп.1.2 п.161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст.163 ПКУ.

Крім того, особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається (пп.«б» п.176.2 ст.176 ПКУ).

Водночас, відповідно до п.162.3 ст.162 ПКУ, у разі смерті платника податку податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який припадає смерть такого платника податку. У разі відсутності нарахованих доходів податок сплаті не підлягає.

Отже, якщо за договором оренди землі у разі смерті платника податку — фізичної особи — орендодавця не передбачено припинення такого договору і нарахування орендної плати продовжується, то такий податковий агент не здійснює утримання податку на доходи фізичних осіб і військовий збір та не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому розрахунку форми № 1ДФ, оскільки відсутній суб’єкт, на користь якого проводиться таке нарахування.

Разом з цим у податковому розрахунку форми № 1ДФ відображається орендна плата за договором оренди землі, яка нарахована податковим агентом — орендарем на користь спадкоємців, у тому податковому періоді, в якому така сума фактично буде виплачена, із відповідним оподаткуванням та зазначенням суми податку на доходи фізичних осіб і військового збору, утриманого (перерахованого) до бюджету.

Крім того, відповідно до пп.3.11 п.3 Порядку у рядку «Військовий збір» розділу II податкового розрахунку форми № 1ДФ загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються. <…>


Повна версія матеріалу доступна безкоштовно для користувачів сервісу БУХГАЛТЕРІЯ

Зареєструватись
Якщо ви вже реєструвались, увiйдiть доособистого кабiнету