ДФС

ІПК № 3896/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

від 07 вересня 2018

Єдиний податок четвертої групи: зменшення НГО земель

<…>

Агрофірма, як платник Податку, запитує щодо застосування як бази оподаткування для розрахунку єдиного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку (далі — Оцінка) яких не проведено, Оцінки одиниці площі ріллі по відповідній області.

Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджена постановою КМУ від 16.11.2016 р.
№ 831 (далі — Методика), передбачає проведення на землях сільськогосподарського призначення Оцінки земель окремо за сільськогосподарськими та несільськогосподарськими угіддями. При цьому, Оцінка земель сільськогосподарського призначення в межах областей є результатом складання шкал Оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь). Дані про Оцінку окремої земельної ділянки оформлюються як витяг (довідка) із технічної документації про Оцінку окремої земельної ділянки, який відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель» видається відповідним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

У випадках, коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь (далі — Угіддя) для окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення не визначено, то використовується величина Оцінки відповідного Угіддя природно-сільськогосподарського району відповідної області (п.7 Методики).

Оцінка ріллі по природно-сільськогосподарському району затверджена у додатку 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.05.2017 р. № 679/30547 (далі — Порядок).

Для розташованих за межами населеного пункту земельних ділянок сільськогосподарського призначення, Оцінка яких не виконана, Кодексом передбачено застосування у якості бази оподаткування Оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (ст.277 Кодексу).

Об’єктом оподаткування для платників По­датку є площа Угідь, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди (п.2921.1 ст.2921 Кодексу). Базою оподаткування Податком є Оцінка одного гектара Угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року (п.2921.2 ст.2921 Кодексу).

Таким чином, враховуючи п.2, 3 частини II Порядку, п.7 Методики, база оподаткування Податком для Угідь окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення, агровиробничі групи ґрунтів яких не визначено (Оцінка не виконана), застосовується Оцінка відповідного Угіддя природно-сільськогосподарського району відповідної області (додаток 1 до Порядку).

<…>


Повна версія матеріалу доступна безкоштовно для користувачів сервісу БУХГАЛТЕРІЯ

Зареєструватись
Якщо ви вже реєструвались, увiйдiть доособистого кабiнету