ДФС

ІПК № 4646/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

від 31 жовтня 2018

Щодо перенесення від’ємного значення ПДВ

<…>

Платник податку у своєму запиті повідомив, що відповідно до акта перевірки контролюючим органом встановлено порушення порядку заповнення у грудні 2016 року додатку 10 «Розрахунок сум ПДВ за операціями із с/г товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок» в частині розподілу сум податку між податковим кредитом за операціями із зерновими технічними культурами (таблиця 1 додатку 10) та операціями с/г товарами/послугами (крім операцій із зерновими технічними культурами) (таблиця 3 додатку 10), що призвело до заниження від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового (звітного) періоду (рядок 21) (далі — від’ємне значення) по податковій декларації за грудень 2016 року.

В зв’язку з чим платник податку просить надати індивідуальну податкову консультацію, стосовно можливості перенесення від’ємного значення ПДВ, який був сформований в період дії статті 209 Кодексу, яка регламентувала умови застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, заниження якого виявлено контролюючим органом при проведенні перевірки, до загальної податкової декларації з податку на додану вартість шляхом подання уточнюючого розрахунку та необхідності відображення такого від’ємного значення у загальній податковій декларації з податку на додану вартість в рядку 16.3 «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу».

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Кодексу з 1 січня 2017 року стаття 209 Кодексу, яка регламентувала дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, втратила чинність.

Водночас відповідно до пункту 50 підрозділу 2 розділу XX Кодексу сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 Кодексу, сформована платниками — сільгоспвиробниками, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року / четвертий квартал 2016 року, переносилася до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, в якій відображаються розрахунки з бюджетом.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (далі — Порядок № 21) сума збільшеного від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу відображається у ряд­ку 16.3 «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу» податкової декларації з податку на додану вартість.

У разі заповнення рядка 16.3 «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу» обов’язковим є заповнення таблиці «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового рішення та/або уточнюючого розрахунку».

Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. № 1204, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.2016 р. за № 124/28254, зі змінами «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» не передбачено складання податкових повідомлень-рішень у разі виявлення контролюючим органом за результатами перевірки заниження суми від’ємного значення.

При цьому згідно з пунктом 50.1 статті 50 Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Враховуючи зазначене, для перенесення суми від’ємного значення, заниження якого виявлено контролюючим органом при проведенні перевірки, необхідно подати уточнюючий розрахунок за звітний (податковий) період січень 2017 року, в якому збільшити суму від’ємного значення, а в податковій декларації з податку на додану вартість наступного звітного (податкового) періоду відобразити суму такого від’ємного значення в рядку 16.3 «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу». При цьому обов’язково заповнюється таблиця «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового рішення та/або уточнюючого розрахунку», в якій необхідно вказати дату, номер уточнюючого розрахунку та суму, на яку збільшено від’ємне значення. <…>


Повна версія матеріалу доступна безкоштовно для користувачів сервісу БУХГАЛТЕРІЯ

Зареєструватись
Якщо ви вже реєструвались, увiйдiть доособистого кабiнету