СТРАХОВИЙ СТАЖ для працівників сільського господарства

Перш ніж розглядати особливості визначення страхового стажу для працівників сільського господарства, з’ясуймо, що таке трудовий і страховий стаж та які є види страхового стажу.

Трудовий стаж:
як визначають – для чого потрібний

Трудовим стажем зазвичай називають період трудової діяльності працівника, підтвердженої записами у трудовій книжці (п.6 Правил
№ 16581). Із трудового стажу можна виділити такі його види: загальний, безперервний та спеціальний трудовий стаж.

Загальний трудовий стаж наводять, зокрема, у додатку 9 до Положення № 10-12. Ми не дарма згадали про трудовий стаж, адже його також використовують під час визначення страхового стажу.

До 27.02.2001 р. загальний трудовий стаж з метою призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності визначали відповідно до Правил № 1658. Трудовий стаж для призначення пенсій за період до 01.01.2004 р. — згідно з Порядком № 6373, а у разі ліквідації підприємства без правонаступництва — з огляду на Порядок № 18-14.

Безперервний трудовий стаж було введено Правилами № 2525, він використовувався під час призначення допомоги по державному соціальному страхуванню. За радянських часів ще й надбавку до пенсії встановлювали залежно від загального трудового стажу та безперервного стажу роботи. Наразі таке поняття як безперервний трудовий стаж вже не актуальне.

Спеціальний трудовий стаж — таке поняття нормативно не визначено, але ним зазвичай називають стаж роботи за певною спеціальністю, в організаціях і підприємствах певного типу чи відповідної галузі, що включається до стажу для вислуги років чи надає право на щорічне отримання додаткової відпустки.

Далі докладніше поговоримо про страховий стаж для призначення пенсії, а також для соціальних виплат і матзабезпечення.

Страховий стаж
для призначення пенсії за віком

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ч.1 ст.24 Закону № 10586).

Страховий стаж для пенсії обчислюють відповідно до вимог Закону № 1058 за даними, які містяться в системі персоніфікованого обліку. За періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом (ч.2 ст.24 Закону № 1058). Основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. У разі відсутності трудової книжки чи записів в ній про трудову діяльність, загальний трудовий стаж підтверджують згідно з Порядком № 637 на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами (див. табл.1).              

Таблиця 1. Періоди страхового стажу для призначення пенсій за віком

Періоди

Час, що зараховується до стажу

Норма (підстава)

Примітки

До 01.01.2004 р.

За даними трудової книжки з урахуванням Порядку № 637

Порядок № 637

За відсутності трудової книжки стаж роботи підтверджували: довідки; виписки із наказів; особові рахунки й відомості на видачу зарплати; посвідчення; характеристики; письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи; членські квитки профспілок (якщо в них є відмітки про сплату членських внесків); показання свідків

З 01.01.2004 р.

За даними системи персоніфікованого обліку

ч.2 ст.24 Закону № 1058

Якщо сплачено мінімальний страховий внесок, зараховують повний місяць, якщо менше — пропорційно

За попередні періоди — згідно з чинним раніше законодавством

Трудовий стаж для призначення пенсії визначали відповідно до Порядку № 637

З 31.03.2005 р. додатково

Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому дер­­­жавному соціальному страхуван­ню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю та матдопомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

Закон № 25057

Не включається до страхового стажу період одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності

З 16.09.2008 р. додатково

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням

Закон № 3458

Цей час включають до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами, який надає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах

З 11.10.2017 р. додатково

(застосовується з 01.10.2017 р.)

До страхового стажу включається період з урахуванням суми страхових внесків, сплачених із розрахунку мінімальної зарплати, тобто під час визначення страхового стажу враховується доплата ЄСВ, нарахована на суму різниці між розміром мінімальної зарплати і фактичною зарплатою (доходом)

Закон № 21489, ч.3 ст.24 Закону № 1058

Якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню (або брала в ньому добровільну участь), неповний місяць роботи зараховують як повний місяць за умови сплати за цей місяць страхових внесків з огляду на мінімальну заробітну плату

Період служби на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону № 1058

Закон № 2148, абз.2 ч.2 ст.24 Закону № 1058

У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу зазначених осіб

З 01.01.2018 р. додатково

Проходження військової служби до 31 грудня 2017 року включно

Закон № 2148, п.31 р.XV Закону № 1058

Якщо в Держреєстрі відсутні дані, ці періоди зараховують на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків

Перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно

До набрання чинності цією нормою періоди, за які не сплачувалися страхові внески, до страхового стажу не потрапляли

Перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 — до введення сплати страхових внесків за таких осіб

З 1 січня 2005 року запроваджено сплату внесків за осіб, які перебувають у відпустці по догляду, тому зараховують лише період з 1 січня по 31 грудня 2004 року

Ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 01.01.1998 р. до 30.06.2000 р.

підтверджений довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності

з 01.07.2000 р. до 31.12.2017 р. за умови сплати ЄСВ (страхового внеску)

незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати ЄСВ)

Зауважимо, пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше (за період з 01.01.2004), застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років (абз.2 ч.4 ст.24 Закону № 1058).

Страховий стаж для призначення пільгових пенсій

Насамперед пригадаймо, хто з працівників сільгосппідприємств наразі має право на призначення пільгової пенсії та за яких умов. Право на пільгові пенсії мають працівники у галузі сільського господарства, визначені ст.13 Закону № 178810 (див. табл.2).        

Таблиця 2. Пенсії за віком на пільгових умовах у сільському господарстві

Категорії працівників, що мають право на пільгові пенсії у сільському господарстві

Норма

(підстава)

Умови призначення пенсії за віком на пільгових умовах 

Робітники складів та баз зберігання і постачання пестицидів та хімічної продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням і складуванням пестицидів

п.«б» ч.1 ст.13 Закону № 1788

Роботи, професії яких є в Списку № 211, — за умови проведення атестації робочих місць

Газозварники, газорізальники, слюсарі, інші загальні професії

р.XXXІІІ Списку № 2

Роботи, професії яких є в Списку № 2, — за умови проведення атестації робочих місць

Трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства

п.«в» ч.1 ст.13 Закону № 1788

Чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи* не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі, атестація робочого місця не вимагається

Жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів

п.«г» ч.1 ст.13 Закону № 1788

Після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи* не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі, атестація робочого місця не вимагається

Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства

п.«д» ч.1 ст.13 Закону № 1788

Після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи* не менше 20 років — за умови виконання встановлених норм обслуговування (встановлюють у порядку, визначеному КМУ), атестація робочого місця не вимагається

Жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну

п.«е» ч.1 ст.13 Закону № 1788

Після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи* не менше 20 років

*За відсутності зазначеного стажу роботи у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах буде призначатися за наявності меншого стажу роботи, визначеного у відповідних пунктах ст.13 Закону № 1788.

Повна версія матеріалу доступна безкоштовно для користувачів сервісу БУХГАЛТЕРІЯ

Зареєструватись
Якщо ви вже реєструвались, увiйдiть доособистого кабiнету