СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ: як розрахувати відрядні розцінки

У сільськогосподарській галузі виникає безліч запитань стосовно оплати праці. На жаль, більшість з них не врегульовано нормативно-правовими актами. У сільському господарстві найпоширенішою є відрядна оплати праці. Тож розберімося із розрахунком відрядних розцінок. Але розпочнімо з побудови системи оплати праці на сільгосппідприємстві.

Відрядна оплата праці —
складова тарифної системи

Стаття 96 КЗпП визначає такі системи оплати праці як тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. Наразі найпоширенішою є саме «пострадянська» тарифна система, що включає почасову та відрядну форму оплати праці.

Тарифна система оплати праці:

 • включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики);
 • використовується під час розподілу робіт залежно від їх складності та є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) (ч.4 ст.96 КЗпП).

Власник або уповноважений ним орган (роботодавець) відносить виконувані роботи до певних тарифних розрядів і присвоює кваліфікаційні розряди робітникам згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із профспілкою (ч.6 ст.96 КЗпП).

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови встановлення та розміри надбавок, доплат, премій роботодавці визначають у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець має погодити ці питання із профспілкою, а у разі її відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ч.2 ст.97 КЗпП).

Як визначити мінімальну тарифну ставку, міжкваліфікаційні співвідношення, побудувати тарифну сітку та тарифну систему оплати праці пояснюють Методрекомендації № 3481. Базою для встановлення диференційованих розмірів оплати праці працівників за розрядами тарифної сітки є мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду, розмір якої встановлено в колдоговорі.

Сільськогосподарські підприємства, що потрапляють до сфери дії Галузевої угоди2, повинні враховувати вимоги цієї Угоди. Тож, аби про­ілюструвати галузеві особливостізвернімося до Галузевої угоди. Адже на її норми можуть орієнтуватися й ті сільгосппідприємства, на які вона не поширюється3.

У п.5.2 Галузевої угоди вказано: «з 01 січня 2017 року встановити мінімальний розмір тарифної ставки робітника 1-го розряду за повністю виконану норму робочого часу у нормальних умовах праці у розмірі, не нижче 115 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законодавством України».

Протягом 2018 року прожитковий мінімум для працездатних осіб змінився тричі, і, відповідно, мінімальний розмір тарифної ставки робітника 1-го розряду для підприємств, на які поширюється Галузева угода, становить:

з 01.01.2018 р. – 2026 грн. (1762 грн. х 1,15%);

з 01.07.2018 р. – 2117 грн. (1841 грн х 1,15%);

з 01.12.2018 р. – 2209 грн. (1921 грн. х 1,15%).

Залежно від умов, специфіки, організації виробництва та праці мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду може диференціюватися шляхом застосування коефіцієнтів:

 • за системами оплати праці: тарифна ставка робітника 1 розряду з почасовою оплатою праці може бути вищою ніж з відрядною оплатою праці;
 • за видами виробництв (робіт): для ручних робіт з рослинництва — 1,0; з тваринництва — 1,16; для механізованих робіт у тваринництві — 1,17;
  для механізованих транспортно-розвантажувальних робіт, транспортних робіт, виконува-
  них тракторними агрегатами, ремонтних і верстатних робіт — 1,06 (див. додаток 1 до Галузевої угоди);
 • за групами з оплати праці, що встановлені, зокрема для трактористів-машиністів залежно від регіону (див. примітку 2 додатка 1 до Галузевої угоди і таблицю нижче);
 • за окремими професійними групами робітників: окремим висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих, відповідальних роботах, визначають підвищені тарифні ставки за міжрозрядними коефіцієнтами до 2,7 від тарифної ставки робітника першого розряду відповідного виду роботи чи професії (п.5.2 Галузевої угоди). 

Порядок визначення
годинних тарифних ставок

Основою для розрахунку відрядної оплати в усіх випадках є відрядна розцінка, визначена на підставі годинної (денної) тарифної ставки для певного виду робіт, яка обчислена з огляду на тарифну ставку робітника 1 розряду з урахуванням міжкваліфікаційних співвідношень (залежно від складності та умов виконуваних робіт).

Годинну тарифну ставку визначають так само, як і мінімальну зарплату у погодинному розмірі, тобто розділивши встановлену працівникові місячну тарифну ставку на середньомісячну кількість годин у календарному році (пп.2 п.1 Постанови № 3304).

У 2018 році середньомісячна кількість годин складає: (1994 год : 12) = 166,2 год.

Тоді розмір годинної тарифної ставки робітника І розряду за Галузевою угодою становить:

 • з 1 січня 2018 р. – 12,19 грн. (2026 грн. : 166,2 год);
 • з 1 липня 2018 р. – 12,74 грн. (2117 грн. : 166,2 год);
 • з 1 грудня 2018 р. – 13,29 грн. (2209 грн. : 166,2 год). 

З урахуванням коефіцієнтів міжрозрядних співвідношень визначають місячні та годинні тарифні ставки для різних тарифних розрядів. Знову-таки орієнтуємося на додаток 1 до Галузевої угоди, яким визначено міжрозрядні співвідношення (див. таблицю)          

Таблиця. Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок та коефіцієнти міжрозрядних співвідношень окремих категорій робітників

Види робіт (професії)

(додаток 1 до Галузевої угоди)

Коефіцієнт залежно від виду робіт*

Коефіцієнти міжрозрядних співвідношень
за тарифними розрядами

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

На ручних роботах у рослинництві:

з 01.01.2018

1,0

12,19

13,29

14,63

16,46

18,89

21,94

з 01.07.2018

12,74

13,89

15,29

17,20

19,75

22,93

з 01.12.2018

13,29

14,49

15,95

17,94

20,60

23,92

На ручних роботах у тваринництві:

з 01.01.2018

1,16

14,14

15,41

16,97

19,09

21,92

25,45

з 01.07.2018

14,78

16,11

17,74

19,95

22,91

26,60

з 01.12.2018

15,42

16,81

18,50

20,82

23,90

27,76

Трактористи-машиністи (І група**)

з 01.01.2018

1,17

14,26

15,54

17,11

19,25

22,10

25,67

з 01.07.2018

14,91

16,25

17,89

20,13

23,11

26,84

з 01.12.2018

15,55

16,95

18,66

20,99

24,10

27,99

Трактористи-машиністи (ІІ група**)

з 01.01.2018

1,29

15,73

17,15

18,88

21,24

24,38

28,31

з 01.07.2018

16,43

17,91

19,72

22,18

25,47

29,57

з 01.12.2018

17,14

18,68

20,57

23,14

26,57

30,85

Трактористи-машиністи (ІІІ група**)

з 01.01.2018

1,42

17,31

18,87

20,77

23,37

26,83

31,16

з 01.07.2018

18,09

19,72

21,71

24,42

28,04

32,56

з 01.12.2018

18,87

20,57

22,64

25,47

29,25

33,97

*Мінімальні коефіцієнти співвідношень тарифних ставок за видами виконуваних робіт до тарифної ставки робітника І розряду.

** Групи з оплати праці трактористів-машиністів встановлюються залежно від регіону:

І група – сільгосппідприємства Автономної Республіки Крим (крім гірських і передгірних), Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської і Херсонської областей;

ІІ група – сільгосппідприємства Вінницької, Луганської, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької (крім гірських і передгірних), лісостепові підприємства Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей;

ІІІ група – сільгосппідприємства Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської областей, гірські і передгірні підприємства Автономної Республіки Крим, Львівської, Чернівецької областей та поліські підприємства Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької і Чернігівської областей.

Отже, визначена годинна тарифна ставка (залежно від розряду для тарифікації робіт і кваліфікації) застосовується і для погодинної оплати праці, і для визначення відрядної розцінки.

Розрахунок відрядних розцінок
для сільгоспробіт

Відрядна оплата праці ділиться на такі види: пряму відрядну, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, непряму відрядну, акордну, колективну (бригадну) відрядну. Але для всіх названих видів основою для розрахунку оплати є відрядна розцінка.

Відрядні розцінки розраховують з огляду на встановлені розряди роботи, тарифні ставки (оклади) і норми виробітку (норми часу). А місячну тарифну ставку для певних видів робіт визначають відповідно до тарифної системи, встановленої на підприємстві.

Згідно зі ст.90 КЗпП відрядну розцінку розраховують двома способами:

 • розділивши погодинну (денну) тарифну ставку, яка відповідає розряду виконуваної роботи на погодинну (денну) норму виробітку;   

  або

 • перемноживши погодинну (денну) тарифну ставку, яка відповідає розряду виконуваної роботи на встановлену норму часу в годинах або днях.

Норми продуктивності праці на всі види механізованих і ручних робіт можна знайти, зокрема, в нормативних збірниках «Мето­дичні положення та норми продуктивності і витрат палива на збиранні сільськогосподарських культур»5 і «Методичні положення та норми виробітку на ручних роботах у рослинництві»6, розроблених і виданих Українським науково-дослідним інститутом продуктивності агропромислового комплексу «Украгропромпродуктивність». Тарифні розряди для тарифікації виконуваних робіт визначено у Тарифікації механізованих і ручних робіт у сільському господарстві7.

Докладний механізм розрахунку відрядних розцінок з огляду на вид робіт і механізованої техніки, що використовується, а також агротехнічних умов наведено у Методичних рекомендаціях з оплати праці робітників підприємств на збирання зернових культур урожаю 2018 року, виданих Українським науково-дослідним інститутом продуктивності агропромислового комплексу.

Для визначення відрядних розцінок для певного виду робіт насамперед потрібно встановити тарифний розряд для відповідного виду роботи та обґрунтовані норми праці під час виконання кожного виду робіт (з урахуванням агротехнічних умов). Так, для механізованих робіт норми продуктивності визначають з урахуванням вологості, забур’яненості, полеглості, соломистості, зважаючи на поправочний коефіцієнт до норми продуктивності.

ПРИКЛАД

Тракторист-машиніст виконував у серпні 2018 р. роботи, що тарифікуються за V тарифним розрядом (ІІІ група оплати). Під час збирання врожаю йому було встановлено підвищувальний коефіцієнт за виконання відповідальної роботи – 2,3 до тарифної ставки робітника І розряду. Норма продуктивності при скошуванні зернових культур становить 22,1 га за день (з урахуванням агротехнічних умов).

У такому разі розрахунок буде таким:

 • мінімальна годинна тарифна ставка тракториста-машиніста V розряду (ІІІ група оплати) становить: 12,74 грн. х 1,42 х 1,55 = 28,04 грн. (див. таблицю);
 • на період виконання відповідальної роботи годинну тарифну ставку тракториста-машиніста визначають з коефіцієнтом 2,3 від тарифної ставки робітника І розряду: 18,09 грн. х 2,3 = 41,61 грн.;
 • денна тарифна ставка (робочий час за змі­ну 7 годин) під час збору урожаю: 41,61 грн. х 7 = 291,27 грн.
 • відрядна розцінка (за 1 га): 291,27 грн. : 22,1 га = 13,18 грн.

Під час нарахування зарплати трактористу-машиністу, крім оплати за відрядними розцінками залежно від обсягу виробітку, нараховують доплати та надбавки, визначені Галузевою угодою: за інтенсивність, за високу професійну майстерність, за класність, за роботу у вечірній і нічний час (залежно від умов роботи).

Отже, під час розрахунку відрядних розцінок для сільгоспробіт враховується, розряд, за яким тарифікуються такі роботи, та норми продуктивності, які залежать від того, в яких агротехнічних умовах виконуються роботи. 

Повна версія матеріалу доступна безкоштовно для користувачів сервісу БУХГАЛТЕРІЯ

Зареєструватись
Якщо ви вже реєструвались, увiйдiть доособистого кабiнету