Звітність без установленої дати подання

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*
протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття або зміни об’єкта оподаткування
*Подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків
Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)*
не пізніше 3 робочих днів з дати відкриття вакансії(й)
*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)
Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*
не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників
*За умовами, передбаченими ст.48 і 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»