Податкова накладна: знову зміни!

Мінфін своїм наказом від 17.09.2018 р. № 763 (далі — Наказ № 763(1)) затвердив зміни до форми податкової накладної (ПН), розрахунку коригування (РК) та Порядку заповнення податкової накладної (далі — Порядок № 1307), затверджених наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307. Розглянемо ці зміни детальніше.

Нові реквізити ПН та РК

У заголовній частині ПН з’явився новий реквізит «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта». Податковий номер платника податку визначатиметься відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (код за ЄДРПОУ платника податку, або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи).

Звертаємо увагу на те, що відповідно до пп.«г» п.201.1 ст.201 ПКУ обов’язковим реквізитом ПН є саме податковий номер платника податку (продавця та покупця), а не індивідуальний податковий номер. До появи нового реквізиту ПН індивідуальний податковий номер був обов’язковим реквізитом, очевидно, як податковий номер платника податку. З появою нового реквізиту ПН статус індивідуального податкового номеру як обов’язкового реквізиту перестає бути актуальним.

Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець — фізична особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

Слід зазначити, що цей новостворений реквізит щодо отримувача (покупця) обов’язково заповнюється у таких випадках:

  • у разі постачання товарів/послуг платнику ПДВ;
  • у разі складання ПН відповідно до п.10 Порядку № 1307 (зокрема, при постачанні для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг, операції з постачання яких згідно з п.197.2 ст.197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ).

Звертаємо увагу, що відповідного застереження щодо податкового номера (паспортних даних) продавця оновлений Порядок № 1307 не містить. З чого можна зробити висновок, що його слід заповнювати у всіх без винятку ПН.

У табличній частині ПН з’явилася нова графа 11 «Сума податку на додану вартість».
Її потрібно буде заповнювати у гривнях з копійками із зазначенням після коми до шести знаків включно. Натомість графі «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» присвоєно номер 12.

Крім того, назву графи «Номенклатура товарів/послуг продавця» замінено на «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця». Така зміна, на наш погляд, дає більше можливостей у формулюванні номенклатури товарів/послуг, що поставляються.

Аналогічні зміни внесено й до форми РК. Додатково до цього в РК з’явилася нова графа «код причини» (мається на увазі код причини коригування), але про неї детальніше йтиметься далі.

Якщо ПН/РК складає або отримує філія

Як і раніше, філії (за дозволом головного підприємства) матимуть можливість складати ПН та РК. У такому разі в рядку «Номер філії постачальника (продавця)» зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу). Ця норма не змінилася.

У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку (тобто коли філія є покупцем) при складанні ПН/РК у рядку «Номер філії отримувача (покупця)» зазначається, як і раніше, числовий номер такої філії (структурного підрозділу). А от у рядках «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» та «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» зазначаються дані головного підприємства — платника податку.

Зведені ПН

Порядок складання зведених ПН дещо змінився. Тепер у верхній лівій частині таких ПН у графі «Зведена податкова накладна» замість позначки «Х» слід зазначати код ознаки залежно від ситуації, а саме:

1 — у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ;

2 — у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п.199.1 ст.199 ПКУ;

3 — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладено в п.15 Порядку № 1307 (перевищення бази оподаткування над ціною постачання);

4 — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладено в п.19 Порядку № 1307 (ритмічний або безперервний характер постачання).

При складанні зведених ПН на осіб, не зареєстрованих платниками ПДВ, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться відмітка «Х» та зазначається тип причини 02. При цьому у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а в рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюється.

Зведені ПН з кодами ознак 1 та 2 слід заповнювати так:

  • у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (ПІБ);
  • у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000»;
  • рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюється;
  • у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини (04 — Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 — Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ; 09 — Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування ПДВ; 13 — Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).

У разі складання зведених ПН з кодом ознаки 4 на покупців — неплатників ПДВ у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться позначка «Х» та зазначається тип причини 02. При цьому у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000». Рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

ПН за щоденними підсумками операцій

Відповідно до оновленої редакції п.14 Порядку № 1307 у разі складання ПН за щоденними підсумками операцій (якщо ПН не було складено на ці операції) у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» такої ПН робиться помітка «Х» та зазначається тип причини «11». При цьому у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000». Рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюється.

Інші дані та показники такої ПН заповнюються у загальному порядку, тобто із заповненням всієї номенклатури поставлених протягом дня товарів/послуг, їх кількості, ціни, обсягу постачання.

Відповідно до чинного роз’яснення ДФС України, розміщеного у підкатегорії 101.16 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР), фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості. Тому платник податку розподіляє в ПН у графі «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД, а послуги — згідно з ДКПП, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.

Уточнення: п.14 Порядку № 1307 суттєво змінює усталені правила заповнення ПН для платників податку, які займаються роздрібною торгівлею, зобов’язуючи їх переносити у ПН більш деталізовану інформацію про поставлені товари/послуги, що вимагає додаткового налаштування програмного забезпечення або перепрограмування РРО. Це не корелюється з вимогами щодо округлення фіскальних чеків та значно обтяжує ПН.

Тому саме для надання можливості платникам прилаштуватися до наведених вище змін (а це п.8 змін до Порядку № 1307, затверджених Наказом № 763) такі зміни набирають чинності аж з 01.01.2020 р. А це означає, що до 2020 року можна не вказувати весь асортимент товарів/послуг в таких ПН та залишити актуальними чинні роз’яснення ДФС.

Особливості складання РК

В Порядку № 1307 з’явилися нові пункти 22—24, якими уточнено порядок оформлення РК у деяких ситуаціях.

Так, згідно з п.22 Порядку № 1307 у разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини ПН, зареєстрованої в ЄРПН, які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає РК до ПН, в якому всі правильно заповнені реквізити ПН повторюються, а реквізит, в якому допущено помилки, заповнюється без помилок. При цьому таблична частина розділів А та Б такого РК не заповнюється.

Власне, ці правила складання РК вже практикувалися на підставі роз’яснень ДФС. Тепер їх закріплено і в Порядку № 1307.

Слід звернути увагу: такі реквізити ПН як дата складання та порядковий номер, як і раніше, виправити шляхом оформлення РК не можна. Адже норма п.21 Порядку № 1307 (у якій міститься така заборона) залишилась без змін.

У п.23 Порядку № 1307 прописано порядок оформлення РК при коригуванні кількісних та вартісних показників. Ці коригування здійснюватимуться у такому порядку:

1. Показники рядка ПН, що коригується, зазначаються із знаком «-» окремо в кожній графі.

2. Додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками (за потреби), якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в ПН.

3. Рядку ПН, що коригується, зазначеному із знаком «-», та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини РК (це, як зазначалося вище — новий реквізит РК), та наводиться однакова причина коригування. Кількість груп коригування у РК може бути необмежена.

Слід звернути увагу, що графу 2 РК, у якій раніше вказувалась причина коригування (що зазначалася словами), тепер розбили на дві графи — 2.1 «Код причини» і 2.2 «№ з/п групи коригування». Коди причин коригування, які платники податку зазначають у графі 2.1 РК, має визначити ДФС та оприлюднити на своєму офіційному веб-порталі.

Нарешті врегульовано питання виправлення помилки у разі складання та реєстрації в ЄРПН двох і більше ПН на одну операцію (п.24 Порядку № 1307).

Основною умовою застосування платником права на виправлення помилки є наявність в ЄРПН одної або більше ПН, зайво складеної/складених на одну операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстровано правильну ПН. При цьому виникає питання: які накладні можна вважати зайво складеними?

Стосовно абсолютно ідентичних ПН все цілком зрозуміло. А от у випадку, коли складена та зареєстрована ПН відрізняється від правильно складеної та зареєстрованої ПН помилкою у даті складання або в індивідуальному податковому номері, у податковому номері платника податку, в інших реквізитах заголовної частини, питання віднесення такої ПН до категорії зайвих змінами до Порядку № 1307 до кінця не розкрито (хоча шанси бути кваліфікованою саме таким чином у цієї ПН, безперечно, є).

Пошук шляхів вирішення проблеми з виправленням помилок при складанні ПН тривав з грудня 2017 року. Громадськістю спільно з ДФС України та Міністерством фінансів України вихід із складної ситуації було знайдено — це можливість складання РК до зайво складених ПН. Такі РК фактично анулюють зайві ПН в періоді складання таких ПН, а також всі попередні РК, складені до них. При цьому не тільки не створюються проблеми для так званого реєстраційного ліміту, а навпаки, він відновлюється.

В описаних вище ситуаціях постачальник має скласти РК до зайво складеної ПН у такому порядку:

  • у верхній лівій частині у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини «20», при цьому помітка «Х» не проставляється;
  • у заголовній частині РК у полі «до податкової накладної» вказується дата та номер зайво складеної ПН;
  • в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної» зазначаються дані щодо правильно складеної та зареєстрованої в ЄРПН ПН;
  • в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна» зазначаються дані щодо РК, складеного до зайво складеної ПН, яка зареєстрована в ЄРПН. Зазначене поле не заповнюється, якщо такий РК не складався.

У разі складання РК з типом причини «20» до зайво складеної ПН, до якої раніше не складався РК, такий РК реєструє в ЄРПН отримувач (покупець). Якщо ж РК до зайвої ПН раніше складався, то такий РК реєструється продавцем. У цьому РК графи з 1 по 15 розділу Б та рядки розділу А не заповнюються.


(1)Про порядок набрання чинності Наказом № 763 див. на с.6 цього номера.

Увага! Голосування!

Обери теми збірників на 2020 рік!
check
Телефонная лилия
комплект 3
комплект 4
Безоплатні заходи
для передплатників